Chevrolet Captiva: Fotele przednie

Pozycja fotela

Ostrzeżenie

Przed wyruszeniem w drogę należy odpowiednio wyregulować fotele.

Pozycja fotela


 • Usiąść w fotelu w taki sposób, aby plecy były podparte na całej swojej długości. Przesunąć fotel kierowcy do przodu lub do tyłu tak, aby przy wciskaniu pedałów nogi było lekko ugięte w kolanach. Fotel pasażera należy odsunąć możliwie najdalej do tyłu.
 • Zająć taką pozycję w fotelu, aby barki były jak najsilniej dociśnięte do oparcia. Ustawić oparcie fotela pod takim kątem, aby po umieszczeniu rąk na kierownicy ramiona były lekko ugięte w łokciach. Podczas obracania koła kierownicy barki powinny stykać się z oparciem fotela. Oparcia nie należy odchylać zanadto do tyłu.

  Maksymalny zalecany kąt nachylenia oparcia wynosi ok. 25º.

 • Ustawić koło kierownicy w optymalnym położeniu.
 • Wyregulować wysokość siedziska fotela w taki sposób, aby zapewnić sobie jak największe pole widzenia i aby móc swobodnie ogarnąć wzrokiem wszystkie wskaźniki i lampki kontrolne. Odległość pomiędzy głową a podsufitką powinna wynosić co najmniej około 15 cm. Uda powinny swobodnie spoczywać na siedzisku (nie mogą być w nie wciśnięte).
 • Wyregulować zagłówki.
 • Ustawić odpowiednią wysokość zamocowania pasa bezpieczeństwa.

Regulacja foteli

Niebezpieczeństwo

Aby możliwe było bezpieczne napełnienie poduszki powietrznej, siedząc w fotelu, nie zbliżać się do kierownicy na odległość mniejszą niż 25 cm (10 cali).

 

Ostrzeżenie

Nigdy nie regulować foteli podczas jazdy, ponieważ mogą się one wtedy przesuwać w niekontrolowany sposób.

Regulacja pozycji fotela

Regulacja foteli


Aby przesunąć fotel do przodu lub do tyłu, pociągnąć uchwyt i ustawić fotel w żądanym położeniu.

Puścić uchwyt i sprawdzić, czy fotel został zablokowany w wybranym położeniu.

Regulacja oparcia fotela

Regulacja foteli


Pociągnąć dźwignię, ustawić nachylenie i zwolnić dźwignię. Mechanizm fotela powinien się zatrzasnąć w wybranym położeniu.

Uwagi: Podczas regulacji nie wywierać nacisku na oparcie fotela.

Regulacja wysokości siedziska fotela

Pompować dźwignią znajdującą się z boku siedziska po zewnętrznej stronie, aż siedzisko znajdzie się na żądanej wysokości.

Aby obniżyć siedzisko, nacisnąć dźwignię w dół kilka razy.

Aby podwyższyć siedzisko, pociągnąć dźwignię w górę kilka razy.

Podparcie lędźwiowe fotela

Regulacja foteli


W celu zwiększenia lub zmniejszenia podparcia odcinka lędźwiowego w fotelu kierowcy, przesunąć dźwignię do przodu lub do tyłu.

Elektryczna regulacja fotela

Ostrzeżenie

Nie wolno regulować ustawienia fotela kierowcy w czasie jazdy.

Kierowca może stracić panowanie nad samochodem, co może doprowadzić do odniesienia obrażeń lub uszkodzenia mienia.

Regulacja wzdłużna fotela

Elektryczna regulacja fotela


Aby przesunąć fotel do przodu lub do tyłu, przesunąć przełącznik do przodu lub do tyłu i przytrzymać.

Gdy oparcie znajdzie się w wybranej pozycji, zwolnić przełącznik.

Regulacja wysokości siedziska

Elektryczna regulacja fotela


Aby wyregulować wysokość przedniej lub tylnej części siedziska fotela, przestawić przednią lub tylną część przełącznika w górę lub w dół.

Gdy oparcie znajdzie się w wybranej pozycji, zwolnić przełącznik.

Regulacja pochylenia fotela

Elektryczna regulacja fotela


Aby ustawić pochylenie oparcia do przodu lub do tyłu, przesunąć górną część przełącznika do przodu lub do tyłu i przytrzymać.

Gdy oparcie znajdzie się w wybranej pozycji, zwolnić przełącznik.

Podgrzewane fotele przednie

Podgrzewane fotele przednie


Włączniki ogrzewania foteli znajdują się w konsoli środkowej. W celu ogrzania fotela:

1. Włączyć zapłon.

2. Nacisnąć przełącznik ogrzewania przypisany do fotela, który ma zostać ogrzany. Spowoduje to zaświecenie się kontrolki znajdującej się w przycisku.

Ponowne naciśnięcie przełącznika powoduje wyłączenie ogrzewania.

Kontrolka w przycisku zgaśnie.

Przestroga

Osoby o wrażliwej skórze nie powinny korzystać z najwyższej mocy ogrzewania fotela przez dłuższy czas.

Składanie oparcia

Składanie oparcia pasażera

Przestroga

Jeśli oparcie zostanie złożone do przodu w celu umieszczenia w pojeździe długich przedmiotów, takich jak narty, należy je ustawić tak, aby nie znajdowały się w pobliżu poduszki powietrznej.

W przypadku zderzenia napełniająca się poduszka powietrzna może popchnąć tego typu przedmioty w kierunku pasażera. W rezultacie może dojść do poważnych obrażeń, a nawet śmierci.

Przedmioty należy zamocować z dala od obszaru, w którym otwiera się poduszka powietrzna.

 

Przestroga

Przedmioty umieszczone na oparciu fotela mogą uderzyć i zranić ludzi podczas nagłego hamowania lub skrętu, albo w razie wypadku. Wszystkie przedmioty należy usunąć lub zabezpieczyć przed rozpoczęciem jazdy.

Składanie oparcia


Aby złożyć oparcie fotela pasażera, należy:

1. Obniżyć całkowicie zagłówek.

2. Pociągnąć do góry dźwignię znajdującą się z przodu pod fotelem i przytrzymać, a następnie przesunąć fotel możliwie najdalej do tyłu, po czym zwolnić dźwignię.

3. Podnieść znajdującą się po zewnętrznej stronie fotela dźwignię mechanizmu regulacji oparcia całkowicie do góry i złożyć oparcie fotela do przodu, aż zatrzyma się ono w pozycji złożonej.

Aby podnieść oparcie fotela pasażera, należy:

1. Unieść oparcie i odchylić je do pierwotnego położenia.

2. Zablokować oparcie na miejscu naciskając na górę oparcia.

3. Ponownie pociągnąć oparcie do przodu w celu sprawdzenia, czy zostało prawidłowo zablokowane.

Przestroga

Jeśli oparcie nie jest zablokowane, może przesunąć się do przodu w razie nagłego hamowania lub zderzenia.

Znajdująca się na tym fotelu osoba mogłaby doznać obrażeń.

Należy zawsze popchnąć i pociągnąć oparcie, aby się upewnić, że jest zablokowane.

  Zagłówki

  Położenie OstrzeżeniePrzed wyruszeniem w drogę należy odpowiednio wyregulować zagłówki. Wyjęcie lub nieprawidł ...

  Fotele tylne

  Fotele tylne Składanie oparcia tylnego fotela OstrzeżenieNie układać bagażu ani innego ładunku warstwowo powyżej wysokości ...

  Categorie