Chevrolet Captiva: Wymiana oleju silnikowego i filtra

Ostrzeżenie

Przed podjęciem pracy należy pamiętać o dokładnym zapoznaniu się z procedurą.

W przypadku braku pewności co do możliwości bezpiecznego wykonania tej czynności we własnym zakresie, należy ją zlecić warsztatowi. Zalecamy skorzystanie z usług autoryzowanego serwisu.

Niestosowanie się do powyższych zaleceń grozi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem samochodu.

Zanieczyszczony olej silnikowy traci właściwości smarne. Należy wymieniać olej silnikowy zgodnie z harmonogramem obsługi okresowej.

Pamiętać, aby przy każdej wymianie oleju silnikowego wymieniać również filtr oleju.

W przypadku, gdy samochód jest eksploatowany w trudnych warunkach, olej i filtr oleju należy wymieniać częściej niż jest to zalecane w standardowych harmonogramach obsługi okresowej.

Do trudnych warunków eksploatacji zalicza się między innymi:

 • częste uruchamianie zimnego silnika,
 • Jazdę z częstym zatrzymywaniem i ruszaniem.
 • Częstą jazdę na krótkich odcinkach.
 • Częsta jazda przy temperaturze zewnętrznej poniżej zera.
 • Długotrwałą pracę silnika na obrotach jałowych.
 • Częstą jazdę z niską prędkością.
 • Jazdę na obszarze o dużym zapyleniu.
Ostrzeżenie

Olej silnikowy i pojemniki z olejem mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Unikać wielokrotnego lub długotrwałego kontaktu z olejem silnikowym.

Po zakończeniu pracy z olejem umyć skórę i paznokcie wodą z mydłem lub środkiem do mycia rąk. Olej i inne toksyczne substancje należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Olej silnikowy może podrażniać skórę a w razie połknięcia może być przyczyną choroby a nawet śmierci.

 

Przestroga

Stosowanie oleju silnikowego niezatwierdzonego przez producenta samochodu lub niskiej jakości bądź dodatków chemicznych do oleju może spowodować uszkodzenie silnika.

Przed użyciem dodatków do oleju należy zasięgnąć porady w warsztacie. Zaleca się korzystanie z usług autoryzowanego serwisu.

 

Przestroga

Nie wyrzucać zużytego oleju silnikowego razem z odpadkami domowymi.

Korzystać z usług lokalnego autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

Zużyty olej silnikowy i filtr zawierają szkodliwe substancje, które mogą być groźne dla ludzi i środowiska naturalnego.

  Olej silnikowy

  Utrzymywanie odpowiedniego poziomu oleju silnikowego zapewnia prawidłowe smarowanie silnika. Ubytek niewielkiej ilości oleju silnikowego jest normalnym objawem. ...

  Wybór odpowiedniego oleju silnikowego

  Należy używać i kupować oleje silnikowe oznaczone symbolem certyfikacji dexos. Oleje spełniające wymagania użytkowanego samochodu powinny by& ...

  Categorie