Chevrolet Captiva: Wybór odpowiedniego oleju silnikowego

Należy używać i kupować oleje silnikowe oznaczone symbolem certyfikacji dexos. Oleje spełniające wymagania użytkowanego samochodu powinny być oznaczone na opakowaniu symbolem certyfikacji dexos.

Ten symbol certyfikacji oznacza, że olej został zatwierdzony jako zgodny z parametrami dexos.Pojazd zastał fabrycznie napełniony olejem silnikowym zgodnym ze specyfikacją dexos.

Przestroga

Należy używać wyłącznie oleju silnikowego zatwierdzonego jako zgodny z parametrami dexos lub równoważnego oleju silnikowego o odpowiednim stopniu lepkości.

Oleje silnikowe zgodne ze specyfikacją dexos są oznaczone na pojemniku znakiem dexos. Stosowanie oleju silnikowego innego niż zalecany lub równoważny może doprowadzić do uszkodzenia silnika. Naprawa tego typu uszkodzeń nie jest objęta gwarancją pojazdu. W przypadku braku pewności, czy dany olej jest zatwierdzony jako zgodny z parametrami dexos, należy skontaktować się z serwisem.

Najlepszy dla pojazdu jest olej silnikowy o klasie lepkości SAE 5W-30.

Można też stosować oleje klasy SAE 0W-30, 0W-40 lub 5W-40. Nie używać olejów o innych klasach lepkości, takich jak SAE 10W-30, 10W-40 lub 20W-50.

W przypadku bardzo zimnych regionów, w których temperatura spada poniżej -29ºC (-20ºF), należy używać oleju SAE 0W-30. Olej o tej klasie lepkości zapewni łatwiejszy rozruch silnika w skrajnie niskich temperaturach. Podczas wybierania oleju o odpowiedniej klasie lepkości należy pamiętać, aby zawsze wybierać olej zgodny z wymaganymi parametrami.

Układ kontroli stopnia zużycia oleju silnikowego

Pojazd został wyposażony w układ komputerowy, który informuje, kiedy należy zmienić olej silnikowy i filtr.

Układ wykorzystuje informacje o obrotach i temperaturze silnika oraz o przebiegu pojazdu. W zależności od warunków eksploatacyjnych, przebieg, przy którym pojawiają się informacje o wymaganej wymianie oleju, może się znacznie zmieniać.

Aby układ czasu eksploatacji oleju działał prawidłowo, konieczne jest jego wyzerowanie podczas każdej wymiany oleju.

Gdy układ obliczy, że czas eksploatacji oleju uległ skróceniu, informuje, że wymagana jest jego wymiana.

Zaświeci się lampka sygnalizująca konieczność wymiany oleju silnikowego.

Jak najszybciej wymienić olej w ciągu najbliższych 1000 km (600 mil). W przypadku jazdy w bardzo sprzyjających warunkach możliwe jest, że układ czasu eksploatacji oleju nie będzie informował o konieczności wymiany oleju nawet przez rok. Olej silnikowy i filtr musi być zmieniany przynajmniej raz do roku i w tym czasie układ musi być wyzerowany. Dealer dysponuje wyszkolonym personelem serwisu, który przeprowadzi tę pracę i wyzeruje układ. Bardzo ważne jest także regularne sprawdzanie oleju pomiędzy wymianami i zachowanie prawidłowego poziomu.

Jeśli układ został przypadkowo wyzerowany, należy wymienić olej przed przejechaniem 5000 km (3000 mil) od ostatniej wymiany oleju.

Po wymianie oleju należy wyzerować układ monitorowania przydatności oleju silnikowego.

Wykonanie tej czynności należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi.

Zerowanie układu kontroli stopnia zużycia oleju silnikowego

Układ kontroli stopnia zużycia oleju silnikowego oblicza termin wymiany oleju silnikowego i filtra na podstawie informacji o eksploatacji pojazdu. Po każdej wymianie oleju należy wyzerować układ, aby umożliwić mu obliczenie terminu następnej wymiany.

Aby wyzerować układ czasu eksploatacji oleju silnikowego, należy wykonać jedną z następujących czynności:

 • Przy użyciu testera diagnostycznego.

  Autoryzowany serwis wyzeruje układ za pomocą testera diagnostycznego po wymianie oleju silnikowego. Należy zwrócić się do warsztatu.

 • Przy użyciu pedału przyspieszenia

Silnik benzynowy

1. Przy wyłączonym silniku obrócić kluczyk w stacyjce do położenia ON/START.

2. W ciągu pięciu sekund trzykrotnie całkowicie nacisnąć i zwolnić pedał przyspieszenia.

3. Przekręcić kluczyk w pozycję LOCK (ZABLOKOWANY).

Jeśli po uruchomieniu silnika lampka sygnalizująca konieczność wymiany oleju silnikowego zapali się ponownie i pozostanie zapalona, oznacza to, że układ kontroli stopnia zużycia oleju silnikowego nie został wyzerowany. Powtórzyć procedurę.

Silnik wysokoprężny

1. Wyjąć kluczyk ze stacyjki na ponad jedną minutę. Następnie przekręcić kluczyk w pozycję ON (nie uruchamiając silnika).

2. Wykonać następującą procedurę:

2.1. Nacisnąć pedał przyspieszenia do oporu i przytrzymać w tym położeniu przez 2 sekundy.

2.2. Zwolnić pedał przyspieszenia i zdjąć z niego stopę na 2 sekundy.

2.3. Powtórzyć czynności (1, 2) jeszcze dwukrotnie (razem trzykrotnie) w ciągu jednej minuty.

Jeśli po uruchomieniu silnika lampka sygnalizująca konieczność wymiany oleju silnikowego zapali się ponownie i pozostanie zapalona, oznacza to, że układ kontroli stopnia zużycia oleju silnikowego nie został wyzerowany. Powtórzyć procedurę.

Przestroga

Należy pamiętać o wyzerowaniu układu kontroli stopnia zużycia oleju silnikowego po każdej wymianie oleju.

  Wymiana oleju silnikowego i filtra

  OstrzeżeniePrzed podjęciem pracy należy pamiętać o dokładnym zapoznaniu się z procedurą. W przypadku braku pewności c ...

  Olej przekładniowy do automatycznej skrzyni biegów

  Sprawdzanie poziomu oleju przekładniowego w automatycznej skrzyni biegów nie jest konieczne. W przypadku wystąpienia usterki, np. wycieku, należy usun&# ...

  Categorie