Chevrolet Captiva: Widok ogólny

Widok ogólny


Typ 1: Radio + CD/MP3 + Bluetooth

Widok ogólny


Typ 2: Radio/DAB + CD/MP3 + Bluetooth + USB/iPod + opcjonalnie A-NAVI

Widok ogólny


Typ 3: Radio + zmieniarka CD/MP3 + Bluetooth

 1. Wyświetlacz.

  Wyświetlacz funkcji odtwarzania/ odbioru oraz pozycji menu i informacji.

 2. Szczelina na płyty.

  Jest to szczelina do wkładania i wyjmowania płyt kompaktowych.

 3. Przycisk DIRECTORY [DIR] (tylko dla typu 1/2).

  Do wybierania opcji katalogu / wszystkich ścieżek.

  Przycisk LOAD (tylko dla typu 3).

  Ten przycisk służy do wkładania płyty do systemu audio-nawigacyjnego.

 4. Przyciski .

Tryb radioodbiornika

 • Naciskanie: Wyszukiwanie następnej/poprzedniej odbieranej stacji o wyższej/ niższej częstotliwości.
 • Naciśnięcie i przytrzymanie: Automatyczne zapisywanie.

Tryb CD/MP3 lub opcjonalnie USB/iPod

 • Wyszukiwanie następnej/ poprzedniej biblioteki mediów
 1. Przyciski wyboru funkcji.

  Do wyboru funkcji widocznych na wyświetlaczu.

 2. Przycisk EJECT.

  Nacisnąć ten przycisk, aby wyjąć płytę.


 • W trybie radia służą do wybierania stacji radiowej (strojenie w dół / w górę)
 • W trybie CD/MP3 lub opcjonalnie USB/iPod, służą do odtwarzania poprzedniego/następnego utworu lub szybkie wyszukiwanie do tyłu wcześniej odtworzonych utworów.
 1. Przycisk BAND.

  Nacisnąć przycisk, aby wybrać pasmo radiowe FM/AM lub DAB (tylko dla typu 2).

 2. Przycisk ULUBIONE [FAV].

  Powoduje przejście do kolejnej grupy zaprogramowanych stacji radiowych.

 3. Przycisk MENU/SOUND.
 • Naciskanie
  • W trybie radia FM lub DAB (nadawanie cyfrowego sygnału audio: tylko dla typu 2): Obsługa menu RDS lub menu DAB.
  • W trybie iPod: Do korzystania z funkcji biblioteki iPod (opcja tylko dla typu 2)
 • Naciśnięcie i przytrzymanie: Służy do wybierania trybów zmiany barwy dźwięku, regulacji głośności przód-tył oraz lewo-prawo.
 1. Przycisk ZASILANIE [ ] z
  pokrętłem GŁOŚNOŚĆ

Gdy zasilanie jest włączone:

 • Naciskanie: uaktywnia lub wyłącza funkcję całkowitego wyciszenia dźwięku.
 • Naciśnięcie i przytrzymanie: wyłącza system audio.
 • Przełączanie pokrętła na regulację głośności i barwy dźwięku w trybie regulacji barwy dźwięku.

Gdy zasilanie jest wyłączone:

 • Naciśnięcie tego przycisku powoduje włączenie zasilania.
 1. BLUETOOTH [ ].


  Do wyboru funkcji BLUETOOTH widocznych na wyświetlaczu.

 2. Przycisk TP/INFO.
 • Naciskanie: Ustawienie odbioru komunikatów o ruchu drogowym.
 • Naciśnięcie i przytrzymanie: Powoduje wyświetlenie podstawowych informacji dotyczących uaktywnianych trybów i funkcji. Pokazywane są także informacje o nadawanych audycjach radiowych oraz płycie / urządzeniu zewnętrznym.
 1. Gniazdo AUX.

  Gniazdo to służy do podłączania zewnętrznych źródeł dźwięku.

 2. Przycisk SRC/PAUSE (tylko dla typu 2).

  Nacisnąć, aby wybrać funkcję CD/MP3, USB/iPod lub AUX systemu audio.

  Przycisk CD/AUX (tylko dla typu 1/3).

  Nacisnąć, aby wybrać odtwarzacz CD/MP3 lub podłączone urządzenie AUX.

Przyciski sterowania na kierownicy

Przyciski sterowania na kierownicy


 1. Przyciski Głośność [+ / -]
  • Nacisnąć przycisk, aby podwyższyć/obniżyć poziom głośności.
  • Przytrzymać naciśnięty przycisk dłużej niż 1 sekundę, aby szybko podwyższyć/obniżyć poziom głośności.
 2. Przycisk MODE.

  Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać funkcję Radioodtwarzacz, AUX lub CD/MP3/USB/ iPod/Bluetooth systemu audio.

 3. Przycisk SEEK
  • Nacisnąć przycisk, aby przełączyć zapisaną w pamięci stację radiową lub zmienić odtwarzany utwór.
  • Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez ponad 1 sekundę, aby szybko przeszukać pasmo częstotliwości w górę lub przewinąć bieżący utwór szybko do przodu.
 4. Przycisk ZASILANIE/ WYCISZANIE
  • W trybie gotowości nacisnąć ten przycisk, aby włączyć system audio-nawigacyjny.
  • Nacisnąć przycisk w dowolnym trybie odtwarzania muzyki, aby włączyć/ wyłączyć funkcję wyciszenia dźwięku.
  • Przytrzymać naciśnięty przycisk dłużej niż 1 sekundę, aby wyłączyć system audio-nawigacyjny.
 5. Przycisk ROZMOWA
  • W trybie gotowości nacisnąć ten przycisk, aby nawiązać połączenie lub odebrać połączenie przychodzące.
  • Nacisnąć przycisk dwukrotnie, aby ponownie wybrać ostatnio wybrany numer.
  • Przytrzymać naciśnięty przycisk dłużej niż 1 sekundę, aby anulować lub zawiesić połączenie.

  Wprowadzenie

  Wskazówki ogólne System audio-nawigacyjny, oparty na najnowocześniejszych technologiach, udostępnia funkcje rozrywkowe i informacyjne w samochodzie. ...

  Obsługa

  Przyciski i elementy sterowania Do obsługi systemu audio-nawigacyjnego służą przyciski, pokrętło wielofunkcyjne oraz menu wyświetlane na ekra ...

  Categorie