Chevrolet Captiva: Obsługa

Przyciski i elementy sterowania

Do obsługi systemu audio-nawigacyjnego służą przyciski, pokrętło wielofunkcyjne oraz menu wyświetlane na ekranie.

Przyciski i elementy sterowania wykorzystywane przez system wymieniono poniżej.

 • Przyciski i pokrętło systemu audio-nawigacyjnego
 • Przyciski audio na kierownicy

Włączanie/wyłączanie systemu

Nacisnąć przycisk ZASILANIE [ ],
aby włączyć system.

 • Po włączeniu zasilania zostanie włączona poprzednio odsłuchiwana stacja radiowa lub poprzedni utwór.

Przytrzymać naciśnięty przycisk ZASILANIE [ ] dłużej niż
1 sekundę, aby wyłączyć system.

Regulacja głośności

Obrócić pokrętło GŁOŚNOŚĆ , aby wyregulować głośność.

 • Naciskać przyciski Głośność [+/-] audio na kierownicy, aby wyregulować głośność.
 • Aktualna głośność dźwięku jest wyświetlana.
 • Po włączeniu zasilania systemu audio-nawigacyjnego głośność zostanie nastawiona na poprzednią używaną wartość (o ile jest niższa od maksymalnej głośności początkowej).

Wyciszanie dźwięku

Nacisnąć przycisk ZASILANIE [ ],
aby wyciszyć dźwięk we włączonym radioodtwarzaczu.

Ustawienia barwy dźwięku

Nacisnąć i przytrzymać przycisk MENU/SOUND, aby wyświetlić menu ustawień barwy dźwięku.

Nacisnąć przycisk Funkcja w menu ustawień barwy dźwięku, aby wybrać żądany tryb regulacji.

Obróć pokrętło VOLUME , aby wybrać żądaną wartość barwy dźwięku.

Menu ustawień barwy dźwięku

 • Niskie tony: wyregulować poziom niskich tonów w zakresie od -12 do +12
 • Średnie [Mid]: regulacja poziomu tonów średnich w zakresie od -12 do +12.
 • Wysokie [Treb]: regulacja poziomu tonów wysokich w zakresie od -12 do +12.
 • Balans lewa-prawa [Bal]: regulacja rozłożenia mocy dźwięku między głośnikami lewymi/prawymi w zakresie od 15 dla lewego do 15 dla prawego.
 • Balans przód-tył [Fad]: regulacja rozłożenia mocy dźwięku między głośnikami przednimi/tylnymi w zakresie od 15 z przodu do 15 z tyłu w wersji z sześcioma głośnikami.
 • Programowany korektor [P EQ]: wybieranie rodzaju dźwięku (Pop/Rock/Country/Voice/Jazz/ Classic)
 • Aby anulować wybrane ustawienia programowanego korektora, nacisnąć ponownie przycisk Funkcja pod opcją [P-EQ] w taki sam sposób.

  Widok ogólny

  Typ 1: Radio + CD/MP3 + Bluetooth Typ 2: Radio/DAB + CD/MP3 + Bluetooth + USB/iPod + opcjonalnie A-NAVI Typ 3: Radio + zmieniarka CD/MP3 + Bluetooth Wyświetl ...

  Categorie