Chevrolet Captiva: Tankowanie paliwa

Przestroga

Jeśli używane jest nieodpowiednie paliwo lub do zbiornika paliwa wprowadzono niewłaściwe dodatki paliwowe, silnik i katalizator mogą zostać poważnie uszkodzone.

Przy tankowaniu zawsze upewniać się, czy do zbiornika wlewane jest właściwe paliwo (benzyna lub olej napędowy).

Jeśli pojazd z silnikiem wysokoprężnym zostanie zasilony benzyną, pojazd może zostać poważnie uszkodzony. Jeśli pojazd wyposażony jest w silnik wysokoprężny, przed tankowaniem na pokrywce wlewu paliwa należy sprawdzić, jakie paliwo jest właściwe.

Ze względów bezpieczeństwa kanistry, dystrybutory i węże dystrybutorów paliwa muszą być odpowiednio uziemione. Zgromadzony ładunek elektryczny może spowodować zapłon oparów benzyny. Konsekwencją tego mogą być oparzenia lub uszkodzenie samochodu.

 

Niebezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem tankowania należy wyłączyć silnik i zewnętrzne urządzenia grzewcze z komorami spalania. Należy również wyłączyć telefony komórkowe.

Opary paliwa mogą zostać zapalone przez fale elektromagnetyczne lub ładunki elektryczne generowane przez telefon komórkowy.

Paliwo jest substancją łatwopalną i wybuchową. Dlatego podczas tankowania nie wolno palić.

Ponadto w trakcie tankowania i w bezpośrednim sąsiedztwie paliwa nie należy używać otwartego płomienia ani urządzeń wytwarzających iskry. Podczas tankowania należy ściśle przestrzegać instrukcji i wytycznych dotyczących klientów stacji benzynowej.

Przed dotknięciem lub odkręceniem korka wlewu lub dyszy dystrybutora należy rozładować ładunki elektryczne nagromadzone na dłoniach poprzez dotknięcie przedmiotu, który może odprowadzić takie ładunki.

Podczas tankowania nie wykonywać żadnych czynności, które mogą powodować gromadzenie się ładunków elektrostatycznych, jak np. wchodzenie i wychodzenie z pojazdu. Opary paliwa mogą zostać zapalone przez nagromadzone ładunki elektrostatyczne.

Jeśli w samochodzie czuć zapach paliwa, należy bezzwłocznie zwrócić się do warsztatu w celu usunięcia przyczyny usterki.

Tankowanie paliwa


Klapka wlewu paliwa znajduje się z tyłu, po lewej stronie pojazdu.

1. Wyłączyć silnik.

2. Odblokować drzwi, naciskając przełącznik blokady drzwi na panelu sterowania w podłokietniku drzwi kierowcy.

3. Otworzyć klapkę wlewu paliwa.

4. Powoli obrócić korek wlewowy w lewo. Jeśli słychać syk, przed całkowitym odkręceniem korka poczekać aż ustanie.

Tankowanie paliwa


5. Wyjąć korek. Korek jest przymocowany łańcuszkiem do zawiasu klapki.

6. Po zatankowaniu paliwa zamknąć korek. Przekręcać go w prawo, aż rozlegnie się "kliknięcie".

7. Zamknąć klapkę wlewu paliwa i docisnąć tak, aby się zatrzasnęła.

Uwagi: Jeśli przy niskiej temperaturze zewnętrznej klapka wlewu paliwa nie otwiera się, należy w nią lekko postukać, a następnie ponowić próbę otwarcia.

Przestroga

Natychmiast wytrzeć wszelkie ślady rozlanego paliwa.

Zużycie paliwa, emisja CO2

Silniki benzynowe i wysokoprężne

Zużycie paliwa (cykl mieszany) dla modelu Trax mieści się w zakresie od 5,3 do 14,3 l/100 km.

Emisja CO2 (cykl mieszany) wynosi od 164 do 244 g/km.

Wartości dotyczące konkretnego samochodu zamieszczono w dołączonym do niego Świadectwie zgodności WE lub w innych krajowych dokumentach rejestracyjnych.

    Dodatki do paliw

    Benzyna powinna zawierać detergenty, które pomagają zapobiegać tworzeniu się osadów w silniku i układzie paliwowym. Czyste wtryskiwacze p ...

    Categorie