Chevrolet Captiva: Przerwa w dopływie prądu

W przypadku braku zasilania (wystąpienia przerwy w dopływie prądu) dźwignia zmiany biegów zostaje zablokowana w położeniu P.

Jeśli dojdzie do rozładowania akumulatora, silnik można będzie uruchomić, wykorzystując przewody rozruchowe.

Jeśli przyczyną usterki nie jest rozładowanie akumulatora, należy odblokować dźwignię zmiany biegów i wyjąć kluczyk z wyłącznika zapłonu.

Odblokowywanie dźwigni zmiany biegów

Przed włączeniem biegu z położenia postojowego (P) należy ustawić kluczyk stacyjki w położeniu ON i wcisnąć do oporu pedał hamulca.

Jeśli włączenie biegu z położenia P przy włączonym zapłonie i wciśniętym pedale hamulca nie jest możliwe, należy:

1. Wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk.

2. Nacisnąć i przytrzymać pedał hamulca, a następnie włączyć hamulec postojowy.

Odblokowywanie dźwigni zmiany biegów


3. Usunąć gumowy dywanik.

Odblokowywanie dźwigni zmiany biegów


4. Włożyć do gniazda kluczyk zapłonu i docisnąć.

5. Przesunąć dźwignię w położenie neutralne (N).

6. Wyjąć kluczyk stacyjki ze szczeliny blokady.

7. Założyć gumowy dywanik.

8. Jak najszybciej oddać samochód do naprawy.

Ostrzeżenie

Aby zapobiec uszkodzeniu skrzyni biegów, należy przestrzegać następujących zaleceń: Nie należy naciskać pedału przyspieszenia podczas zmiany biegu z pozycji P lub N na pozycję R lub bieg do jazdy do przodu.

Może to spowodować nie tylko uszkodzenie skrzyni biegów, lecz również utratę panowania nad samochodem.

W jak największym stopniu wykorzystywać zakres D.

Nie wybierać położenia P lub R podczas jazdy.

Po zatrzymaniu samochodu na wzniesieniu nie utrzymywać go w jednej pozycji poprzez wciskanie pedału przyspieszenia. Użyć hamulca nożnego.

Przy zmianie położenia dźwigni z P lub N na R lub na tryb jazdy w przód wcisnąć pedał hamulca.

W przeciwnym razie skrzynia biegów może zostać uszkodzona lub samochód może nieoczekiwanie ruszyć z miejsca, co grozi utratą panowania kierowcy nad nim.

Tryb ekonomicznego zużycia paliwa

Tryb ekonomicznego zużycia paliwa


Pojazd może być wyposażony w tryb ekonomicznego zużycia paliwa.

Służy on poprawie charakterystyki zużycia paliwa.

W celu włączenia trybu ekonomicznego nacisnąć przycisk eco znajdujący się obok dźwigni zmiany biegów. Po włączeniu trybu zapali się kontrolka ECO w zestawie wskaźników.

Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie trybu ekonomicznego.

Gdy tryb ekonomiczny jest aktywny:

 • Zmiana biegu na wyższy jest realizowana szybciej, a redukcja biegu później.
 • Podłączenie sprzęgła przekładni hydrokinetycznej następuje wcześniej i trwa dłużej.
 • Zmniejsza się czułość pedału przyspieszenia.
 • Moduły sterujące pojazdu w większym stopniu odcinają dopływ paliwa do silnika podczas zwalniania. Nie używać trybu ekonomicznego podczas holowania lub ciągnięcia przyczepy.

  Dźwignia zmiany biegów

  P (POŁOŻENIE POSTOJOWE): Blokuje przednie koła. Pozycję P należy wybierać tylko po zatrzymaniu samochodu i zaciągnięciu hamulca post ...

  Manualna skrzynia biegów

  W celu zmiany biegu należy wcisnąć do oporu pedał sprzęgła, ustawić dźwignię na wybranym biegu, po czym powoli zwolnić spr ...

  Categorie