Chevrolet Captiva: Dźwignia zmiany biegów

Dźwignia zmiany biegów


P (POŁOŻENIE POSTOJOWE): Blokuje przednie koła. Pozycję P należy wybierać tylko po zatrzymaniu samochodu i zaciągnięciu hamulca postojowego.

R (BIEG WSTECZNY): Położenie biegu wstecznego. Położenie R należy wybierać tylko po zatrzymaniu samochodu.

N (POŁOŻENIE NEUTRALNE): Neutralne położenie biegu.

D: Jest to położenie odpowiednie dla wszystkich normalnych warunków jazdy. Umożliwia automatycznej skrzyni biegów włączanie każdego z 6 biegów przy jeździe do przodu.

Przestroga

Przy wybieraniu biegu nie należy wciskać pedału przyspieszenia.

Zabronione jest jednoczesne wciskanie pedału przyspieszenia i hamulca.

Po wybraniu biegu i zwolnieniu pedału hamulca samochód powoli ruszy.

Nie używać położenia P (postojowe) zamiast hamulca postojowego.

Przy wysiadaniu z samochodu wyłączyć silnik, zaciągnąć hamulec postojowy i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

Nie pozostawiać samochodu z włączonym silnikiem bez nadzoru.

Zmiana położenia dźwigni zmiany biegów

Zmiana położenia dźwigni zmiany biegów


Aby zmienić położenie biegu, należy:

Nacisnąć pedał hamulca i wcisnąć
przycisk blokady, aby zmienić położenie.

Zmiany położenia wymagające wciśnięcia przycisku blokady są oznaczone czarnymi strzałkami.

Nacisnąć przycisk blokady, aby
zmienić położenie.

Białe strzałki wskazują zmiany położenia, które nie wymagają naciśnięcia przycisku blokady.

Przesuwać swobodnie.


Niezależnie od tego, czy samochód porusza się lub stoi, tryb manualny wybierany jest przez przesunięcie dźwigni zmiany biegów z położenia "D" w lewo w zakres ręcznej zmiany przełożeń. Aby powrócić do zakresu "D", należy przesunąć dźwignię zmiany biegów z powrotem do głównego panelu wyboru.

W trybie manualnym przesunięcie dźwigni zmiany biegów do przodu i do tyłu umożliwia szybką zmianę przełożeń. W przeciwieństwie do manualnej skrzyni biegów, tryb manualny pozwala na zmianę przełożenia przy wciśniętym pedale przyspieszenia.

W GÓRĘ(+): Jeden raz pchnąć dźwignię do przodu, aby zmienić bieg na wyższy.

W DÓŁ(-): Jeden raz pociągnąć dźwignię do tyłu, aby zredukować przełożenie.

Uwagi: W trybie manualnym dostępnych jest tylko pięć biegów wprzód.

W celu cofnięcia lub zaparkowania samochodu należy przesunąć dźwignię zmiany biegów odpowiednio w położenie "R" lub "P".

Uwagi: W trybie manualnym redukcja biegów następuje automatycznie, gdy samochód zwalnia. Po zatrzymaniu się samochodu zostaje automatycznie włączony pierwszy bieg.

W celu utrzymania wymaganego poziomu osiągów samochodu i bezpieczeństwa system może nie realizować pewnych przełożeń mimo, iż zostały wybrane za pomocą dźwigni zmiany biegów.

Przed ruszeniem na śliskiej drodze należy pchnąć dźwignię do przodu w pozycję + (w górę). Spowoduje to włączenie 2. biegu, który jest bardziej odpowiedni do płynnego ruszania na śliskiej nawierzchni.

Aby ponownie włączyć 1. bieg, pociągnąć dźwignię zmiany biegów w położenie - (w dół).

Przestroga

W trybie manualnym kierowca musi zmieniać biegi w zależności od panujących warunków drogowych, zwracając uwagę, aby prędkość obrotowa silnika utrzymywała się poniżej czerwonego zakresu.

Ponieważ nagłe hamowanie silnikiem i/lub gwałtowne przyspieszanie mogą powodować utratę przyczepności, zmiana biegów musi być wykonywana ostrożnie, odpowiednio do prędkości pojazdu.

Hamowanie silnikiem

Aby wykorzystać efekt hamowania silnikiem podczas długich zjazdów ze wzniesień, wybrać tryb manualny i redukować kolejno biegi.

Ostrzeżenie

Nie redukować biegu o dwie lub więcej pozycji jednocześnie.

Grozi to uszkodzeniem skrzyni biegów lub utratą panowania nad samochodem i obrażeniami ciała.

Uwagi: Stosowanie hamowania silnikiem podczas zjeżdżania z długich, stromych wzniesień może wydłużyć żywotność hamulców.

Uwalnianie ugrzęźniętego pojazdu

Procedurę tę należy stosować wyłącznie w przypadku, gdy samochód ugrzęźnie w piasku, błocie lub śniegu.

Polega ona na przestawianiu dźwigni zmiany biegów na przemian w położenia D i R.

Utrzymywać możliwie niskie obroty silnika w celu uniknięcia gwałtownego przyspieszenia samochodu po odzyskaniu normalnej przyczepności.

Parkowanie

Po zatrzymaniu pojazdu przez naciśnięcie pedału hamulca wybrać położenie P, włączyć hamulec postojowy, a następnie wyjąć kluczyk z wyłącznika zapłonu.

Wymuszona redukcja biegu

Wymuszona redukcja biegu


W celu uzyskania większego przyspieszenia wcisnąć pedał przyspieszenia do oporu i przytrzymać. Skrzynia biegów przełączy się na niższy bieg w zależności od prędkości obrotowej silnika.

Usterka

W razie wystąpienia usterki zaświeci się lampka kontrolna silnika . Nie można zmienić przełożenia skrzyni biegów ani automatycznie ani ręcznie, ponieważ nastąpiło jej zablokowanie na którymś z biegów.

Przyczynę usterki należy usunąć w warsztacie.

    Automatyczna skrzynia biegów

    Automatyczna skrzynia biegów Automatyczna skrzynia biegów umożliwia manualną zmianę biegów (tryb manualny) lub automatyczną zmian ...

    Przerwa w dopływie prądu

    W przypadku braku zasilania (wystąpienia przerwy w dopływie prądu) dźwignia zmiany biegów zostaje zablokowana w położeniu P. Jeśli d ...

    Categorie