Chevrolet Captiva: Płyn hamulcowy

Płyn hamulcowy i sprzęgłowy

Ostrzeżenie

Płyn hamulcowy/sprzęgłowy jest trujący i powoduje korozję. Unikać styczności elektrolitu z oczami, skórą, tkaninami i powierzchniami lakierowanymi.

Płyn hamulcowy


Płyn hamulcowy


<Płyn hamulcowy>

<Płyn sprzęgłowy>

Poziom płynu hamulcowego/sprzęgłowego musi zawierać się między oznaczeniami MIN i MAX.

Przy dolewaniu płynu hamulcowego należy w najwyższym stopniu zadbać o zachowanie jego czystości, ponieważ jakiekolwiek zanieczyszczenie płynu może spowodować awarię układu hamulcowego.

Przyczynę ubytku płynu hamulcowego usunąć w warsztacie.

Należy używać wyłącznie płynów hamulcowych przeznaczonych dla tego pojazdu.

Przestroga

Dokładne oczyszczenie okolic korka wlewu płynu hamulcowego/ sprzęgłowego przed jego zdjęciem jest konieczne.

Zanieczyszczenie płynu hamulcowego/ sprzęgłowego może spowodować obniżenie sprawności układu i konieczność przeprowadzenia kosztownych napraw.

 

Przestroga

Używanie innego płynu hamulcowego niż zalecany przez GM może spowodować korozję elementów układu hamulcowego.

Korozja może być przyczyną niesprawności układu hamulcowego i wypadku.

 

Przestroga

Płyn hamulcowy/sprzęgłowy rozlany na silnik może się zapalić.

Nie przepełniać zbiornika.

Pożar silnika grozi obrażeniami oraz uszkodzeniem samochodu i mienia.

 

Przestroga

Nie pozbywać się zużytego płynu hamulcowego/sprzęgłowego razem z odpadkami domowymi.

Korzystać z usług autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

Zużyty płyn hamulcowy/sprzęgłowy i pojemniki po nich są niebezpieczne dla człowieka oraz dla środowiska.

 

Przestroga

Płyn hamulcowy może powodować podrażnienia skóry i oczu.

Nie dopuścić, aby płyn hamulcowy/ sprzęgłowy dostał się na skórę lub do oczu. Jeśli tak się jednak stanie, dokładnie umyć wodą i mydłem lub środkiem do mycia rąk miejsca, które miały kontakt z płynem.

    Płyn do spryskiwaczy

    Wypełnić płynem do spryskiwaczy, zawierającym środek zapobiegający zamarzaniu. Przy napełnianiu zbiornika płynu do spryskiwacza sz ...

    Akumulator

    Akumulator Pojazdy bez systemu stop-start są wyposażone w akumulator kwasowo- ołowiowy. Pojazdy z systemem stop-start są wyposażone w akumulator AGM, ...

    Categorie