Chevrolet Captiva: Akumulator

Akumulator

Pojazdy bez systemu stop-start są wyposażone w akumulator kwasowo- ołowiowy. Pojazdy z systemem stop-start są wyposażone w akumulator AGM, który ma większą wydajność niż akumulator kwasowo-ołowiowym.

Wymiana baterii

Uwagi: Wszelkie odstępstwa od instrukcji podanych w tym punkcie mogą doprowadzić do tymczasowego wyłączenia systemu stop-start. Używać wyłącznie akumulatorów, które pozwalają na zamontowanie skrzynki bezpieczników nad akumulatorem. W pojazdach wyposażonych w system stop-start akumulator typu AGM (z absorpcyjną matą szklaną) należy wymieniać na akumulator tego samego typu. Akumulator typu AGM można zidentyfikować po umieszczonej na nim etykiecie.

Zaleca się używanie oryginalnych akumulatorów GM.

Uwagi: Użycie akumulatora typu AGM innego niż oryginalny akumulator GM może spowodować pogorszenie działania systemu stop-start.

Zaleca się powierzenie wymiany akumulatora autoryzowanej stacji obsługi.

W samochodzie zamontowany jest akumulator bezobsługowy.

Zużytych baterii nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Wymagane jest dostarczenie tych odpadów do odpowiedniego punktu zbiórki.

Jeśli samochód nie będzie używany przez ponad cztery tygodnie, może dojść do rozładowania jego akumulatora.

Odłączyć zacisk ujemny akumulatora od instalacji elektrycznej samochodu.

Przed przystąpieniem do odłączania lub podłączania przewodów akumulatora należy bezwzględnie wyłączyć zapłon.


Znaczenie symboli:

 • Nie używać iskier ani otwartego ognia i nie palić tytoniu.
 • Zawsze używać osłon oczu.

  Wybuchowe gazy mogą spowodować utratę wzroku lub obrażenia ciała.

 • Przechowywać akumulator w miejscach niedostępnych dla dzieci.
 • W akumulatorze znajduje się kwas siarkowy, który może powodować utratę wzroku, lub poważne oparzenia.
 • Więcej informacji na ten temat zawiera podręcznik użytkownika.
 • W sąsiedztwie akumulatora może występować wybuchowy gaz.
Ostrzeżenie

Trzymać tytoń z dala od akumulatora, aby uniknąć iskier lub płomieni podczas kontroli akumulatora ze względu na wydzielany przez niego wybuchowy gaz.

Eksplozja akumulatora grozi uszkodzeniem pojazdu, poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Unikać kontaktu skóry z elektrolitem akumulatora, ponieważ może on spowodować jej uszkodzenie przez wysoce żrący i toksyczny kwas siarkowy.

Jeśli przypadkowo dostanie się na skórę, należy spłukać zanieczyszczone miejsce wodą i natychmiast zgłosić się do lekarza.

Akumulator należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ zawiera kwas siarkowy i wydziela gazy.

Nie dopuścić do przedostania się elektrolitu do oczu, na skórę, ubranie lub elementy lakierowane.

Nie otwierać i nie przechylać akumulatora.

  Płyn hamulcowy

  Płyn hamulcowy i sprzęgłowy OstrzeżeniePłyn hamulcowy/sprzęgłowy jest trujący i powoduje korozję. Unikać styczno" ...

  Filtr oleju napędowego

  Filtr cząstek stałych w silniku wysokoprężnym Filtr ten usuwa szkodliwe cząstki stałe ze spalin. Wyposażony jest w funkcję automatyczneg ...

  Categorie