Chevrolet Captiva: Odblokowanie drzwi i wyłączenie trybu zabezpieczenia przed kradzieżą

Chevrolet Captiva –> Chevrolet Captiva - Instrukcja Obslugi –> Kluczyki –> Zabezpieczanie samochodu –> Odblokowanie drzwi i wyłączenie trybu zabezpieczenia przed kradzieżą

Wyłączanie

1. Odblokować drzwi kierowcy kluczykiem. Lub:

2. Nacisnąć i zwolnić przycisk ODBLOKUJ na nadajniku.

 • Dioda w nadajniku zacznie migać.
 • Wszystkie drzwi zostaną odblokowane.
 • Dwukrotnie migną światła awaryjne.
 • Autoalarm zostanie wyłączony.

W niektórych krajach odblokowanie drzwi kierowcy kluczykiem może spowodować uruchomienie autoalarmu.

W celu odblokowania drzwi należy nacisnąć przycisk ODBLOKUJ na nadajniku.

Automatyczna blokada drzwi

Jeżeli w ciągu 30 sekund od wyłączenia autoalarmu za pomocą nadajnika nie nastąpi otwarcie drzwi lub uruchomienie silnika, wszystkie drzwi zostaną automatycznie zablokowane, a autoalarm zostanie ponownie włączony.

Typ 2

Włączanie

Aby uaktywnić system, nacisnąć przycisk blokowania na nadajniku układu dostępu bezkluczykowego.

Autoalarm uaktywnia się po około 30 sekundach do uruchomienia funkcji blokowania bezkluczykowego.

Aby uaktywnić system, należy pamiętać o zablokowaniu wszystkich drzwi, pokrywy silnika i tylnej klapy.

Aby uniknąć włączenia alarmu po otwarciu klapy tylnej, nacisnąć znajdujący się nad tablicą rejestracyjna przycisk zwalniania klapy tylnej. Nadajnik układu dostępu bezkluczykowego musi znajdować się w odległości do 1 m od klapy tylnej.

Przestroga

W pojeździe wyposażonym w układ dostępu bezkluczykowego odblokowanie klapy tylnej za pomocą przycisku zwalniającego klapę tylną powoduje również odblokowanie wszystkich drzwi, o ile nadajnik układu dostępu bezkluczykowego znajduje się w odległości nie większej niż 1 m (3 stopy) do pasa tylnego zderzaka. Po zamknięciu tylnej klapy należy pamiętać, aby ze względów bezpieczeństwa nacisnąć przycisk blokowania na nadajniku układu dostępu bezkluczykowego.

Wyłączanie

Aby wyłączyć system, należy wykonać jedną z poniższych czynności:

 • Nacisnąć przycisk odblokowania na nadajniku układu dostępu bezkluczykowego.
 • Przy nadajniku układu dostępu bezkluczykowego znajdującym się w odległości nieprzekraczającej 1 m podejść do przednich drzwi i nacisnąć przycisk w klamce drzwi.
 • Uruchomić silnik.

  Blokowanie drzwi i włączenie trybu zabezpieczenia przed kradzieżą

  Włączanie 1. Zamknąć wszystkie szyby. 2. Przekręcić kluczyk w stacyjce do położenia LOCK i wyjąć go. 3. Poprosić wszy ...

  Immobilizer

  Typ 1 Immobilizer stanowi dodatkowe zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą oraz uniemożliwia jego uruchomienie przez nieupoważnione osoby. W samochodach ...

  Categorie