Chevrolet Captiva: Odblokowanie bezkluczykowe

System Open&Start


Przy nadajniku układu dostępu bezkluczykowego znajdującym się w odległości nieprzekraczającej 1 m podejść do przednich drzwi i nacisnąć przycisk w klamce drzwi, aby odblokować i otworzyć drzwi.

Jeśli nadajnik zostanie rozpoznany, drzwi odblokują się i otworzą.

Przestroga

Przycisk w klamce drzwi służy wyłącznie do bezkluczykowego odblokowania. Opuszczając samochód, należy zablokować wszystkie drzwi przez naciśnięcie przycisku blokowania nadajnika układu dostępu bezkluczykowego lub pamiętać o sprawdzeniu aktywacji funkcji bezkluczykowego blokowania.

System Open&Start


Pokrętło sterowania zapłonem można ustawiać w czterech różnych położeniach.

Przy próbie obrócenia pokrętła sterowania zapłonem nadajnik układu dostępu bezkluczykowego powinien znajdować się w samochodzie.

 1. LOCK (wył.)
 2. ACC
 3. ON
 4. START
 • Manualna skrzynia biegów: Wcisnąć pedał sprzęgła.

  Przekręcić pokrętło sterowania zapłonem w położenie START, naciskając pedał sprzęgła i zwalniając przełącznik elektrycznego hamulca postojowego przy naciśniętym pedale hamulca, gdy silnik pracuje.

 • Automatyczna skrzynia biegów: Przesunąć dźwignię zmiany biegów w położenie P (postojowe) lub N (neutralne). Silnik nie uruchomi się w żadnej innej pozycji. Aby uruchomić silnik, gdy samochód już jedzie, należy ustawić dźwignię tylko w położenie N (neutralne).

  Jeśli samochód jest wyposażony w system dostępu bezkluczykowego, uruchomienie silnika wymaga naciśnięcia pedału hamulca.

 • Silnik wysokoprężny: W celu wstępnego podgrzania silnika obrócić pokrętło sterowania zapłonem w położenie ON i pozostawić w tym położeniu, aż zgaśnie kontrolka .

Przekręcić pokrętło sterowania zapłonem w położenie START.

Gdy rozrusznik zacznie obracać silnik, zwolnić pokrętło sterowania zapłonem; powróci ono samoczynnie w położenie ON.

Jeśli pokrętło sterowania zapłonem nie obraca się, należy spróbować ponownie, najpierw naciskając wcześniej pokrętło.

Jeśli nie ma nadajnika w pojeździe lub jego sygnały są zakłócane, na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy, znajdującym się w środku zestawu wskaźników, pojawi się komunikat ELECTRONIC KEY NOT DETECTED (nie wykryto kluczyka elektronicznego).

  System Open&Start

  Jeśli samochód jest wyposażony w system bezkluczykowego dostępu, na dole nadajnika znajduje się mały przycisk (A), który służ ...

  Blokowanie bezkluczykowe

  Drzwi zostają automatycznie zablokowane po kilku sekundach, jeśli zapłon jest wyłączony, wszystkie drzwi są zamknięte i co najmniej jeden nad ...

  Categorie