Chevrolet Captiva: Kluczyki

Kluczyki zapasowe Numer kluczyka jest zamieszczony na oddzielnym identyfikatorze.

Ponieważ kluczyk stanowi część układu immobilizera, przy zamawianiu zamiennika należy podać numer kluczyka oryginalnego.

Kluczyki


Kluczyk składany Nacisnąć przycisk, aby wysunąć kluczyk.

Aby schować kluczyk, nacisnąć przycisk i wsunąć kluczyk ręcznie.

Nadajnik zdalnego sterowania

Umożliwia obsługę następujących elementów:

 • Centralnego zamka
 • Autoalarm

Nadajnik zdalnego sterowania


 1. Przycisk ZABLOKUJ: Naciśnięcie powoduje zablokowanie wszystkich drzwi. Światła awaryjne migną jednokrotnie i włączy się autoalarm.
 2. Przycisk ODBLOKUJ: Naciśnięcie powoduje odblokowanie wszystkich drzwi.

  Światła awaryjne migną dwukrotnie i wyłączy się autoalarm.

  W niektórych krajach jednokrotne naciśnięcie przycisku ODBLOKUJ powoduje odblokowanie drzwi kierowcy.

  W celu odblokowania wszystkich drzwi nacisnąć ponownie przycisk ODBLOKUJ przed upływem 3 sekund.

Uwagi: Przyciski ZABLOKUJ i ODBLOKUJ nie działają, gdy kluczyk znajduje się w stacyjce.

Uwagi: Po naciśnięciu przycisku ODBLOKUJ na nadajniku zdalnego sterowania podświetlenie tablicy rozdzielczej automatycznie włącza się i pozostaje włączone przez około 30 sekund, dopóki wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu ACC.

Zasięg nadajnika zdalnego sterowania wynosi około 6 metrów (20 stóp). Na zasięg mogą mieć wpływ czynniki zewnętrzne.

Zadziałanie jest potwierdzane mignięciem świateł awaryjnych.

Z nadajnikiem należy obchodzić się ostrożnie, chronić go przed wilgocią i wysoką temperaturą oraz nie używać bez potrzeby.

Usterka

Jeśli uruchomienie centralnego zamka za pomocą nadajnika zdalnego sterowania nie jest możliwe, może to być spowodowane następującymi przyczynami:

 • został przekroczony zasięg nadajnika
 • rozładowała się bateria w nadajniku
 • nadajnika często i wielokrotnie używano poza zasięgiem odbioru (wymagana będzie ponowna synchronizacja)
 • doszło do przeciążenia centralnego zamka w wyniku jego wielokrotnego włączania i wyłączania w krótkich odstępach czasu (zasilanie zostaje wówczas na krótko odłączone)
 • wystąpiły zakłócenia spowodowane silniejszymi falami radiowymi pochodzącymi z innych źródeł.

Wymiana baterii nadajnika zdalnego sterowania

Baterię należy wymienić na nową od razu, jak tylko zauważalnie spadnie zasięg nadajnika.

Zużytych baterii nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Wymagane jest dostarczenie tych odpadów do odpowiedniego punktu zbiórki.

Kluczyk składany

Nadajnik zdalnego sterowania


Uwagi: Stosować baterie typu CR2032 (lub ich odpowiedniki).

1. Otworzyć obudowę.

2. Wyjąć zużytą baterię. Nie dopuścić do kontaktu płytki obwodów z innymi elementami.

3. Włożyć nową baterię. Biegun ujemny (-) musi być skierowany w dół.

4. Zamknąć obudowę.

5. Sprawdzić, czy nadajnik blokuje i odblokowuje drzwi samochodu.

Kluczyk nieskładany

Wymianę baterii zlecić warsztatowi.

Przestroga

Unikać dotykania płaskich powierzchni baterii gołymi palcami. Dotykanie baterii powoduje skrócenie jej żywotności.

Uwagi: Zużyte baterie litowe są szkodliwe dla środowiska naturalnego.

Przestrzegać przepisów dotyczących utylizacji baterii.

Nie wyrzucać razem z odpadami domowymi.

Uwagi: W celu zapewnienia poprawnego działania nadajnika należy przestrzegać poniższych zaleceń: Unikać upuszczania nadajnika.

Nie kłaść na nadajniku żadnych ciężkich przedmiotów.

Chronić nadajnik przed wilgocią i bezpośrednim światłem słonecznym. W przypadku zamoczenia nadajnika wytrzeć go miękką ściereczką.

  System Open&Start

  Jeśli samochód jest wyposażony w system bezkluczykowego dostępu, na dole nadajnika znajduje się mały przycisk (A), który służ ...

  Categorie