Chevrolet Captiva: Informacje nawigacyjne

Po wybraniu celu podróży i zaplanowaniu trasy system oblicza zoptymalizowaną trasę i rozpoczyna nawigację.

Wszystkie informacje potrzebne do prowadzenia pojazdu wyświetlane są w przejrzysty i wyczerpujący sposób na Mapie nawigacji trasy.

W międzyczasie można wprowadzić dodatkowe ustawienia nawigacji lub wykonać inne operacje w Menu nawigacji trasy.

Informacje nawigacyjne


Zdjęcie 5.1 Mapa nawigacji trasy

 • Na ekranie "Mapa nawigacji trasy" dotknąć Menu główne i przejść do Menu nawigacji trasy.

Informacje nawigacyjne


Zdjęcie 5.2 Menu nawigacji trasy

1. Opcje mapy

Informacje nawigacyjne


Zdjęcie 5.3 Opcje mapy

Dostęp do Opcji mapy można uzyskać zarówno z poziomu Menu swobodnej nawigacji, jak i z Menu nawigacji trasy.

Dostępne są następujące funkcje Opcji mapy:

Automatyczne obracanie mapy

Automatyczne obracanie mapy


Zdjęcie 5.4 Kierunek północny

Automatyczne obracanie mapy


Zdjęcie 5.5 Zgodnie z trasą

"Zgodnie z trasą": mapa obracana jest zgodnie z kierunkiem jazdy.

"Kierunek północny": mapa jest stale skierowana w stronę północy, umożliwiając kierowcy zapoznanie się z warunkami jazdy na odcinku drogi przed pojazdem.

Automatyczne obracanie mapy


Zdjęcie 5.6 Mapa 2D

Automatyczne obracanie mapy


Zdjęcie 5.7 Mapa 3D

2D/3D: przełączanie między mapą 2D a 3D.

Automatyczne obracanie mapy


Zdjęcie 5.8 Tryb dzienny

Automatyczne obracanie mapy


Zdjęcie 5.9 Tryb nocny

Tryb dzienny/nocny: przełączanie pomiędzy tłem mapy w trybie dziennym i nocnym.

Znak drogowy: włączanie i wyłączanie funkcji wyświetlania na mapie znaku drogowego.

Głosowe prowadzenie po trasie

 • BRAK powiadomień głosowych dotyczących zakrętów.
 • Powiadomienia głosowe dotyczące zakrętów włączone.

Automatyczne zbliżenie

 • Skala mapy jest dopasowywana automatycznie do prędkości samochodu, umożliwiając pełniejszy podgląd mapy.
 • Ręczna zmiana skali mapy.

Prędkość w symulacji

Umożliwia ustawienie prędkości jazdy podczas symulacji trasy.

Dostępne ustawienia prędkości to: 50 km/godz. (mil/h), 100 km/godz.

(mil/h), 150 km/godz. (mil/h), 200 km/godz. (mil/h), 250 km/godz.

(mil/h) i 300 km/godz. (mil/h).

2. Informacje o trasie

Prędkość w symulacji


Zdjęcie 5.10 Informacje o trasie

 • Na ekranie "Menu nawigacji trasy" (zdjęcie 5.4) dotknąć opcję "Informacje o trasie", aby wyświetlić opis całej trasy (zdjęcie 5.10) .
 • Informacje o trasie zawierają następujące dane: punkt początkowy, cel podróży, odległość, nazwa następnej ulicy, odległość między dwoma skrętami i rodzaj skrętu. Przykładowo: jedź ulicą "Kennedyallee" przez 2 km i skręć w prawo w ulicę "Morfeldr Landstraße".

3. Plan trasy

Prędkość w symulacji


Zdjęcie 5.11 Plan trasy

System A-Navi umożliwia zmianę celu podróży lub dodanie kolejnych celów w trakcie nawigacji.

 • dotknąć opcję "Plan trasy" na ekranie "Menu nawigacji trasy".

4. Objazd

Prędkość w symulacji


Zdjęcie 5.12 Objazd

 • Na ekranie "Menu nawigacji trasy" dotknąć opcji "Objazd" (zdjęcie 5.2) , aby przejść do ekranu "Objazd" (zdjęcie 5.12) .

Prędkość w symulacji


Zdjęcie 6.20 Objazd

 • W przypadku zatoru drogowego można oszacować odległość do zablokowanego punktu i wybrać odpowiednią opcję. System A-Navi obliczy trasę objazdową.

5. Ponowne obliczanie

Prędkość w symulacji


Zdjęcie 5.13 Ponowne obliczanie

Jeśli uważasz, że aktualnie zalecana trasa jest nieodpowiednia lub jeśli chcesz wyświetlić inną trasę od punktu startowego do celu podróży, można dotknąć opcję "Ponowne obliczanie", a system wyświetli ekran ponownego obliczania trasy.

6. Kończenie pracy

Dotknięcie przycisku "Zakończ" spowoduje zatrzymanie nawigacji i przejście w tryb Mapy swobodnej nawigacji.

7. Automatyczne wytyczanie trasy

Z uwagi na bezpieczeństwo prowadzenia samochodu system A-Navi wyposażono w funkcje automatycznego wytyczania trasy:

 • Automatyczne rozpoczęcie nawigacji: Po określeniu celu podróży dotknąć opcji "Idź" na ekranie "Plan trasy" - system A-Navi automatycznie rozpocznie nawigację. Procedura została opisana poniżej: 1.1. Jeśli odbierane są sygnały GPS, przejść do następnego kroku. W przeciwnym razie czekać na sygnał GPS.

  1.2. Ustawić aktualną pozycję GPS jako punkt startowy, użyć optymalnej trasy i rozpocząć nawigację.

 • Automatyczna zmiana trasy: w razie przypadkowego ominięcia zalecanego skrętu, po przejechaniu około 100 metrów system A-Navi uruchomi moduł zmiany trasy w celu obliczenia nowej trasy. Dzięki temu kierowca nigdy nie zgubi drogi.

  Plan trasy

  Zdjęcie 4.1 Plan trasy System A-Navi umożliwia wprowadzenie żądanego celu podróży i określenie sposobu obliczenia trasy. System A-Navi ...

  Categorie