Mercedes-Benz GLA: Zabezpieczenie przed kradzieżą

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Bezpieczeństwo –> Zabezpieczenie przed kradzieżą

Immobilizer

Immobilizer uniemożliwia uruchomienie pojazdu bez odpowiedniego kluczyka.

- Włączanie kluczykiem: Wyjąć kluczyk ze stacyjki.

- Włączanie za pomocą funkcji KEYLESS-GO Start lub KEYLESS-GO: Wyłączyć zapłon i otworzyć drzwi kierowcy.

- Wyłączanie: Włączyć zapłon.

Opuszczając pojazd należy zabrać ze sobą kluczyk i zablokować zamki. Gdy kluczyk pozostanie we wnętrzu pojazdu, każda znajdująca się w pojeździe osoba może uruchomić silnik.

Info 

Po uruchomieniu silnika immobilizer jest zawsze wyłączony.  

Autoalarm (alarm antykradzieżowy)

Autoalarm (alarm antykradzieżowy)

- Włączanie: Zablokować pojazd za pomocą kluczyka lub KEYLESS-GO.

 • Lampka kontrolna
  miga. Autoalarm włącza się po upływie ok. 15 sekund.

  - Wyłączanie: Odblokować pojazd za pomocą kluczyka lub KEYLESS-GO.

  lub

  - Włożyć kluczyk do stacyjki.

  Po włączeniu układu ostrzegania optyczny i akustyczny sygnał alarmowy uruchamia się przy otwieraniu

  • drzwi
  • pojazdu kluczykiem awaryjnym
  • pokrywy tylnej
  • maski silnika

  - Kończenie alarmu za pomocą kluczyka: Nacisnąć przycisk
  lub
  na kluczyku.

 • Alarm wyłącza się.

  lub

  - Pojazdy z funkcją zapłonu KEYLESS-GO lub KEYLESS-GO: Wyciągnąć przycisk Start-Stop ze stacyjki.

  - Włożyć kluczyk do stacyjki.

 • Alarm wyłącza się.

  - Kończenie alarmu za pomocą KEYLESS-GO: Objąć dłonią zewnętrzną klamkę drzwi. Kluczyk musi się znajdować poza pojazdem.

 • Alarm wyłącza się.

  lub

  - Nacisnąć przycisk Start-Stop na kokpicie. Kluczyk musi znajdować się wewnątrz pojazdu.

 • Alarm wyłącza się.

  Alarm nie wyłącza się, nawet po usunięciu przyczyny alarmu, np. po natychmiastowym ponownym zamknięciu drzwi.

  Info 

  Jeśli alarm trwa ponad 30 sekund, system telefonu alarmowego Mercedes-Benz automatycznie powiadamia Centrum Obsługi Klienta. Ma to miejsce w formie powiadomienia SMS lub za pomocą transmisji danych.

  System telefonu alarmowego realizuje powiadomienie lub transmisję danych jedynie wówczas, gdy

  • użytkownik dysponuje abonamentem systemu telefonu alarmowego Mercedes-Benz
  • system telefonu alarmowego Mercedes-Benz został prawidłowo aktywowany
  • dostępna jest odpowiednia sieć telefonii komórkowej.

  Zabezpieczenie przed odholowaniem

  Działanie

  Zmiana kąta nachylenia pojazdu przy włączonym zabezpieczeniu przed odholowaniem powoduje uruchomienie alarmu akustycznego i optycznego. Ma to miejsce przy unoszeniu pojazdu z jednej strony.   

  Włączanie

  - Upewnić się, że:
  • drzwi są zamknięte
  • klapa tylna jest zamknięta.
 • Wówczas można włączyć funkcję zabezpieczenia przed odholowaniem.

  - Zablokować pojazd za pomocą kluczyka lub KEYLESS-GO.

 • Funkcja zabezpieczenia przed odholowaniem włącza się po upływie około 60 sekund.   

  Wyłączanie

  - Odblokować pojazd za pomocą kluczyka lub KEYLESS-GO.

  lub

  - Włożyć kluczyk do stacyjki.

 • Funkcja zabezpieczenia przed odholowaniem wyłącza się automatycznie.

  Wyłączanie

  Wyłączanie

  - Wyjąć kluczyk ze stacyjki.

  lub

  - Pojazdy z funkcją KEYLESS-GO Start lub KEYLESS-GO: Wyłączyć silnik za pomocą przycisku Start-Stop i otworzyć drzwi kierowcy.

  - Nacisnąć przycisk .

 • Lampka kontrolna
  włącza się na krótko.

  - Zablokować pojazd za pomocą kluczyka lub KEYLESS-GO.

 • Zabezpieczenie przed odholowaniem zostało wyłączone.

  Zabezpieczenie przed odholowaniem jest wyłączone do momentu, kiedy

  • pojazd zostanie ponownie odblokowany
  • zostaną otworzone drzwi i ponownie zamknięte oraz
  • pojazd zostanie ponownie zablokowany.
  W celu uniknięcia błędnego alarmu, wyłączyć funkcję zabezpieczenia przed odholowaniem, gdy pojazd ma zostać
  • przetransportowany
  • załadowany, np. na prom lub lawetę
  • zaparkowany na ruchomym stanowisku np. w garażach wielopoziomowych.

  Zabezpieczenie wnętrza pojazdu

  Funkcja

  Przy włączonej funkcji zabezpieczenia wnętrza następuje włączenie alarmu optycznego i akustycznego, jeśli we wnętrzu pojazdu rozpoznany zostanie ruch. Taka sytuacja może mieć miejsce, np. gdy ktoś sięgnie do wnętrza pojazdu.   

  Włączanie

  - Upewnić się, że:
  • Okna boczne są zamknięte.
  • Panoramiczny dach odsuwany jest zamknięty.
  • Przy lusterku wstecznym lub przy uchwytach dachowych nie wiszą żadne przedmioty, np. maskotki.
 • Dzięki temu unika się błędnego zadziałania alarmu.

  - Upewnić się, że:

  • Drzwi są zamknięte.
  • Panoramiczny dach odsuwany jest zamknięty.
  • Pokrywa tylna jest zamknięta.
 • Tylko wtedy można włączyć funkcję zabezpieczenia wnętrza.

  - Zablokować zamki pojazdu za pomocą kluczyka lub KEYLESS-GO.

 • Funkcja zabezpieczenia wnętrza włącza się po upływie około 30 sekund.   

  Wyłączanie

  - Odblokować pojazd za pomocą kluczyka lub KEYLESS-GO.

  lub

  - Włożyć kluczyk do stacyjki.

  lub

  - Nacisnąć przycisk Start-Stop.

  Kluczyk musi znajdować się w pojeździe.

 • Funkcja zabezpieczenia wnętrza wyłącza się automatycznie.

  Wyłączanie

  Wyłączanie

  - Wyjąć kluczyk ze stacyjki.

  lub

  - Pojazdy z funkcją zapłonu KEYLESS-GO lub KEYLESS-GO: wyłączyć silnik za pomocą przycisku Start-Stop i otworzyć drzwi kierowcy.

  - Nacisnąć przycisk .

 • Lampka kontrolna
  miga szybko kilka razy.

  - Zablokować zamki pojazdu za pomocą kluczyka lub KEYLESS-GO.

 • Funkcja zabezpieczenia wnętrza została wyłączona.

  Funkcja zabezpieczenia wnętrza jest wyłączona do momentu, gdy:

  • zamki pojazdu zostaną ponownie odblokowane i
  • zostaną otworzone drzwi i ponownie zamknięte i
  • zamki pojazdu zostaną ponownie zablokowane
  Aby uniknąć błędnego zadziałania alarmu należy wyłączyć funkcję zabezpieczenia wnętrza, gdy zamki pojazdu zostaną zablokowane i:
  • w pojeździe pozostają osoby lub zwierzęta
  • panoramiczny dach odsuwany pozostaje otwarty
  • okna boczne pozostają otwarte
  Tylko w przypadku wersji na rynek Wielkiej Brytanii: jeśli zamki pojazdu zostały zablokowane za pomocą kluczyka, KEYLESS-GO lub Mercedes me connect, standardowo jest włączone dodatkowe zabezpieczenie drzwi. Drzwi nie można wówczas otworzyć od wewnątrz. Dodatkowe zabezpieczenie drzwi można wyłączyć, wyłączając funkcję zabezpieczenia wnętrza (patrz cyfrowa instrukcja obsługi). Wówczas można otwierać drzwi od wewnątrz również po zablokowaniu zamków pojazdu z zewnątrz. Drzwi tylne można otworzyć tylko od wewnątrz, gdy nie są zabezpieczone przed otwieraniem przez dzieci. Otworzenie od wewnątrz aktywuje alarm antykradzieżowy. Zakończenie alarmu.

   Asystent układu kierowniczego STEER CONTROL

   Informacje ogólne Pilot układu kierowniczego STEER CONTROL poprzez wyczuwalny impuls na kierownicy pomaga kierowcy kręcić kierownicą we ...

  • Categorie