Mercedes-Benz GLA: Wymiana piór wycieraczek

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Jeśli podczas wymiany piór wycieraczek wycieraczki zostaną włączone, ruch ramion wycieraczek może doprowadzić do zakleszczenia. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Przed wymianą piór wycieraczek należy zawsze wyłączyć wycieraczki oraz zapłon.


Wskazówka

Przy wymianie piór wycieraczek należy je trzymać za przewidziane do tego celu uchwyty, aby wykluczyć uszkodzenie gumek.

Nie otwierać pokrywy komory silnika/ klapy tylnej, gdy ramię wycieraczki jest odchylone od szyby przedniej/ tylnej.

Nigdy nie kłaść ramienia wycieraczki bez zamontowanego pióra na szybę.

W trakcie wymiany pióra wycieraczki mocno przytrzymywać jej ramię. Jeśli ramię wycieraczki bez zamontowanego pióra zostanie puszczone i spadnie na szybę przednią/ tylną, siła uderzenia może spowodować uszkodzenie szyby.

Zalecamy Państwu powierzenie wymiany piór wycieraczek fachowemu serwisowi.   

Wymiana piór wycieraczek szyby przedniej

Demontaż piór wycieraczek

- Pojazdy bez funkcji KEYLESS-GO lub KEYLESS-GO Start: Wyjąć kluczyk ze stacyjki.

- Pojazdy z funkcją KEYLESS-GO lub KEYLESS-GO Start: Wyłączyć silnik.

- Odchylić ramię wycieraczki od szyby przedniej.

Wymiana piór wycieraczek szyby przedniej

- Przytrzymać ręką ramię wycieraczki. Drugą ręką wykręcić pióro wycieraczki w kierunku strzałki 
do oporu z ramienia wycieraczki.

- Przesunąć suwak 
w kierunku strzałki ,
aż wyczuwalnie zablokuje się w położeniu do demontażu.

Wymiana piór wycieraczek szyby przedniej

- Odchylić pióro wycieraczki w kierunku strzałki
od ramienia.

Montaż piór wycieraczek

Montaż piór wycieraczek

- Włożyć nowe pióro wycieraczki w kierunku strzałki 
do ramienia wycieraczki.

Montaż piór wycieraczek

- Przesunąć suwak 
w kierunku strzałki ,
aż zablokuje się wyczuwalnie w położeniu blokady.

- Sprawdzić, czy pióro wycieraczki zostało prawidłowo osadzone.

- Położyć ramię wycieraczki na szybę przednią.

Montaż piór wycieraczek

- Zdjąć folię ochronną 
wskaźnika serwisowego z końcówki pióra wycieraczki.

Jeśli wskaźnik serwisowy zmieni kolor z czarnego na żółty, należy wymienić pióra wycieraczek.

Info 

Czas zmiany koloru jest różny w zależności od warunków użytkowania.     

Wymiana pióra wycieraczki szyby tylnej

Demontaż pióra wycieraczki

Wymiana pióra wycieraczki szyby tylnej

- Pojazdy bez funkcji KEYLESS-GO lub KEYLESS-GO Start: Wyjąć kluczyk ze stacyjki.

- Pojazdy z funkcją KEYLESS-GO lub KEYLESS-GO Start: Wyłączyć silnik.

- Odchylić ramię wycieraczki 
od szyby tylnej.

- Nacisnąć oba zaczepy blokady .

- Odchylić pióro wycieraczki 
w kierunku strzałki 
od ramienia .

- Zdjąć pióro wycieraczki 
w kierunku strzałki .
 

Montaż pióra wycieraczki

Wymiana pióra wycieraczki szyby tylnej

- Założyć nowe pióro wycieraczki 
wycięciem 
na występ .

- Dosunąć pióro wycieraczki 
w kierunku strzałki 
do ramienia, aby zaciski ustalające 
zablokowały się w mocowaniu .

- Sprawdzić, czy pióro wycieraczki 
zostało prawidłowo osadzone.

- Położyć ramię wycieraczki na szybę tylną.

Problemy z wycieraczkami

Problem Możliwe przyczyny/skutki i ► rozwiązania
Wycieraczki blokują się. Wycieraczki są blokowane, np. przez liście lub śnieg. Nastąpiło wyłączenie silnika wycieraczek.

- Ze względów bezpieczeństwa wyjąć kluczyk ze stacyjki.

- Usunąć przyczynę blokowania się wycieraczek.

- Włączyć ponownie wycieraczki.

Wycieraczki nie działają. Napęd wycieraczek jest uszkodzony.

- Włączyć inny stopień pracy wycieraczek za pomocą przełącznika zespolonego.

- Zlecić sprawdzenie wycieraczek w fachowym serwisie.

Płyn z dysz spryskiwacza nie trafia na środek szyby przedniej. Dysze spryskiwacza są przestawione.

- Zlecić ustawienie dysz spryskiwaczy w fachowym serwisie.

    Włączanie i wyłączanie wycieraczek

    Wskazówka Nie włączać wycieraczek, gdy szyba przednia jest sucha, ponieważ może dojść do uszkodzenia piór wycieraczek. ...

    Categorie