Mercedes-Benz GLA: Wskazówki ogólne

Rozdział dotyczący systemu multimedialnego w tej instrukcji obsługi opisuje podstawowe zasady obsługi. Dodatkowe informacje na ten temat są dostępne w cyfrowej instrukcji obsługi.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

W przypadku obsługi systemów informatycznych i urządzeń łączności, zamontowanych w pojeździe, podczas jazdy uwaga kierowcy może być odwracana od wydarzeń na drodze. Poza tym można utracić kontrolę nad pojazdem. Istnieje ryzyko wypadku!

Urządzenia te mogą być obsługiwane tylko wtedy, gdy pozwala na to sytuacja na drodze. Jeśli nie można tego zapewnić, należy zatrzymać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego i dokonać obsługi w stojącym pojeździe.


Podczas eksploatacji systemu multimedialnego należy przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju, w którym aktualnie znajduje się pojazd.

Przy wyznaczaniu trasy do celu podróży system multimedialny nie uwzględnia np.:
  • sygnalizacji świetlnej
  • znaków stop i pierwszeństwa przejazdu
  • zakazów postoju i zatrzymywania się
  • zwężeń dróg
  • innych elementów regulacji ruchu drogowego
Jeśli rzeczywista sytuacja na drodze jest niezgodna z danymi mapy cyfrowej, system multimedialny może wydawać nieprawidłowe polecenia.

Przykłady to:

  • zmieniony przebieg trasy
  • odwrócenie kierunku ruchu na drodze jednokierunkowej.
W związku z tym w czasie jazdy należy zwracać uwagę na wszystkie znaki i inne elementy regulujące ruch drogowy. Przepisy ruchu drogowego mają zawsze pierwszeństwo przed zaleceniami systemu multimedialnego.

OSTRZEŻENIE

Modyfikowanie elektronicznych elementów, ich oprogramowania oraz okablowania może zakłócić działanie tych elementów, jak również innych komponentów, powiązanych przez sieć wymiany danych. W szczególności może to dotyczyć elementów i systemów związanych z bezpieczeństwem. Wskutek tego poprawne działanie może być niemożliwe i/ lub może dojść do ograniczenia bezpieczeństwa eksploatacji pojazdu. Istnieje zwiększone ryzyko wypadku i obrażeń!

Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji okablowania, ani ingerencji w układy elektroniczne i ich oprogramowanie. Wszystkie prace przy urządzeniach elektrycznych i elektronicznych należy zawsze zlecać w fachowym serwisie.


W przypadku modyfikacji układów elektronicznych pojazdu wygasa dopuszczenie do eksploatacji.

Ograniczenia funkcji

Ze względów bezpieczeństwa niektóre funkcje są podczas jazdy niedostępne lub dostępne tylko w ograniczonym zakresie. Nie można wówczas wybrać określonych punktów menu albo też pojawia się odpowiedni komunikat.

    Categorie