Mercedes-Benz GLA: Wskazówki ogólne

Należy przestrzegać ustawień podanych na następnych stronach. W przeciwnym razie szyby mogą zaparować.

W celu uniknięcia zaparowania szyb należy:

  • klimatyzację wyłączać jedynie na krótko
  • tryb recyrkulacji włączać jedynie na krótko
  • włączyć funkcję "chłodzenie z osuszaniem powietrza"
  • w razie potrzeby włączyć na krótko funkcję "odszranianie szyby przedniej".
Układ klimatyzacji lub automatyczny układ klimatyzacji THERMOTRONIC reguluje temperaturę oraz wilgotność wewnątrz pojazdu i oczyszcza powietrze z niepożądanych zanieczyszczeń.

Układ klimatyzacji lub automatyczny układ klimatyzacji THERMOTRONIC jest gotowy do działania tylko podczas pracy silnika. Działa on optymalnie tylko przy zamkniętych oknach bocznych i zamkniętym panoramicznym dachu otwieranym.

Funkcja "ciepło resztkowe" może być włączana lub wyłączana jedynie przy wyłączonym zapłonie.

Klapy odpowietrzające za okładziną boczną w przestrzeni bagażowej powinny być zawsze odsłonięte. W przeciwnym razie pojazd nie jest prawidłowo odpowietrzany.

Info 

Jeśli wnętrze pojazdu jest nagrzane, przed rozpoczęciem jazdy należy je krótko przewietrzyć, korzystając np. z funkcji "komfortowe otwieranie". Przyspiesza to schłodzenie wnętrza do ustawionej temperatury.

Zamontowany filtr w znacznym stopniu zatrzymuje cząstki pyłu i sadzy oraz całkowicie pyłki roślin. W przypadku automatycznej klimatyzacji THERMOTRONIC dodatkowo redukowane są gazowe zanieczyszczenia zawarte w powietrzu oraz zapachy. Zanieczyszczony filtr ogranicza ilość powietrza doprowadzanego do wnętrza pojazdu. W związku z tym należy przestrzegać okresów między wymianami filtra, podanych w książce serwisowej. Okresy między wymianami filtra mogą być krótsze od podanych w książce serwisowej, ponieważ trwałość filtra jest zależna od wpływów środowiska, jak np. stopień zanieczyszczenia powietrza.

Pojazdy z ogrzewaniem postojowym: W określonych warunkach otoczenia istnieje możliwość, że po upływie godziny od chwili wyjęcia kluczyka ze stacyjki automatycznie włączy się funkcja osuszania elementów automatycznego układu klimatyzacji. Działanie funkcji osuszania elementów automatycznego układu klimatyzacji jest sygnalizowane świeceniem się niebieskiej LED w przełączniku na konsoli środkowej. Pojazd jest wtedy wentylowany przez 30 minut.

Pojazdy bez ogrzewania postojowego: W określonych warunkach otoczenia istnieje możliwość, że po upływie godziny od chwili wyjęcia kluczyka ze stacyjki automatycznie włączy się funkcja osuszania elementów automatycznego układu klimatyzacji. Pojazd jest wtedy wentylowany przez 30 minut.

    Panel obsługi układu klimatyzacji

    Ustawianie temperatury Odszranianie szyby przedniej Ustawianie rozdziału nawiewu powie ...

    Categorie