Mercedes-Benz GLA: Wskazówki dotyczące jazdy

Proces zmiany biegu

W położeniu
automatyczna skrzynia biegów samoczynnie zmienia położenia. Zależy to od
 • wybranego programu jazdy
 • położenia pedału gazu
 • prędkości, z jaką jedzie pojazd

Położenie pedału gazu

Technika jazdy wpływa na sposób przełączania automatycznej skrzyni biegów:
 • mniej gazu: wczesna zmiana biegu na wyższy
 • więcej gazu: późna zmiana biegu na wyższy

Zatrzymywanie pojazdu na wzniesieniach

OSTRZEŻENIE

Jeśli dojdzie do przegrzania sprzęgła, układ elektroniczny automatycznie je wyłącza. Powoduje to przerwanie przekazywania napędu. W wyniku tego, np. na wzniesieniach, pojazd może się toczyć do tyłu. Istnieje ryzyko wypadku!

Na wzniesieniach nie należy nigdy zatrzymywać pojazdu, wciskając pedał gazu.


W przypadku zatrzymania pojazdu na wzniesieniach poprzez wciśnięcie pedału gazu może dojść do przegrzania sprzęgła. W przypadku przegrzania sprzęgła słychać sygnał ostrzegawczy.

Wszystkie pojazdy (oprócz pojazdów Mercedes-AMG): na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Zatrzymać pojazd Przełączyć na P Nie wyłączać silnika. Kontynuowanie jazdy jest możliwe dopiero po ostygnięciu sprzęgła oraz zniknięciu komunikatu z wyświetlacza wielofunkcyjnego.

Pojazdy Mercedes-AMG: na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Przegrz. oleju przekł. Jechać ostrożnie.

Na wzniesieniach nie należy zatrzymywać pojazdu, wciskając pedał gazu. Zamiast tego na wzniesieniach należy zawsze zatrzymywać pojazd poprzez
 • wciśnięcie pedału hamulca lub
 • aktywację funkcji HOLD lub
 • zaciągnięcie elektrycznego hamulca postojowego

Kickdown

Z funkcji kickdown należy korzystać, aby uzyskać maksymalne przyspieszenie:

- Wcisnąć pedał gazu poza punkt oporu.

 • Automatyczna skrzynia biegów przełączy bieg na niższy, uwzględniając aktualną prędkość obrotową silnika.

  - Po osiągnięciu żądanej prędkości zwolnić nieco pedał gazu.

 • Automatyczna skrzynia biegów przełączy bieg ponownie na wyższy.

  Pojazdy Mercedes-AMG: funkcja kickdown jest możliwa tylko w automatycznych programach jazdy oraz w krótkim programie manualnej zmiany biegów M. W przypadku stałego włączenia programu manualnej zmiany biegów M funkcja kickdown nie jest możliwa.

  Dalsze informacje na temat funkcji kickdown programu manualnej zmiany biegów M.

  Tryb żeglowania (tylko w przypadku silników wysokoprężnych)

  Tryb żeglowania ma następujące właściwości:
  • Silnik spalinowy jest odłączany od układu napędowego.
  • Prędkość obrotowa silnika odpowiada prędkości obrotowej biegu jałowego.
  • Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym gaśnie za położeniem skrzyni biegów
   wyświetlany bieg.
  Tryb żeglowania może zostać włączony w następujących warunkach i położenie skrzyni biegów
  pojawia się na zielono:
  • W programie jazdy Individual kierowca wybrał dla napędu ustawienie "Eco". Informacje na ten temat są dostępne w cyfrowej instrukcji obsługi.
  • Prędkość zawiera się w odpowiednim zakresie.
  • Występuje odpowiedni przebieg drogi, np. brak wzniesień lub zjazdów.
  • Odstęp od poprzedzającego pojazdu jest wystarczający.
  • Kierowca nie wciska pedału gazu.
  Tryb żeglowania jest wyłączany w następujących warunkach:
  • Kierowca wciska pedał gazu.
  • Kierowca wciska pedał hamulca.
  • Za pomocą dźwigni wybierania biegów DIRECT SELECT nastąpi zmiana położenia skrzyni biegów.
  • Za pomocą sterownika DYNAMIC SELECT kierowca przełącza program jazdy.
  • Uruchomiona zostanie ręczna zmiana biegów.
  • Odstęp od poprzedzającego pojazdu jest zbyt mały.
  • Pojazd opuszcza odpowiedni zakres prędkości.

  Jazda z przyczepą

  W przypadku nie wszystkich modeli jazda z przyczepą jest możliwa. Dalsze informacje.

  - Podczas pokonywania wzniesień zaleca się jazdę w średnim zakresie prędkości obrotowej silnika.

  - W zależności od stromizny podjazdu lub zjazdu włączyć niższy bieg , również w przypadku włączonego TEMPOMATU, aktywnego asystenta regulacji odległości DISTRONIC lub ogranicznika prędkości.

   Dźwignia selekcyjna (pojazdy Mercedes-AMG)

   Zmiana biegów - przegląd Położenie parkingowe z blokadą parkingową ...

   Programy jazdy

   Wszystkie pojazdy (oprócz pojazdów Mercedes-AMG) Program jazdy C (Comfort) Program jazdy C cechują następujące właściwości: ...

  • Categorie