Mercedes-Benz GLA: Wskaźniki i obsługa

Podświetlenie wskaźników

Czujnik światła w zestawie wskaźników reguluje automatycznie jasność wyświetlacza wielofunkcyjnego. Przy świetle dziennym wskaźniki w zestawie wskaźników nie są podświetlane.

Podświetlenie wskaźników, wyświetlacza i elementów obsługi we wnętrzu pojazdu można regulować za pomocą regulatora jasności.

Regulator jasności znajduje się z lewej strony u dołu w zestawie wskaźników.

- Przekręcić regulator jasności w prawo lub lewo.

 • Jeśli przełącznik świateł znajduje się w położeniu ,

  lub ,
  regulacja jasności zależy od jasności otoczenia.

  Prędkościomierz z segmentami

  Tylko w pojazdach z aktywnym asystentem regulacji odległości DISTRONIC prędkościomierz jest wyposażony w segmenty.

  Podświetlone segmenty w prędkościomierzu sygnalizują, jaki zakres prędkości jest aktualnie do dyspozycji.

  • Tymczasowy ogranicznik prędkości włączony :

   podświetlone są segmenty od początku skali do ustawionego ograniczenia prędkości.

  • Aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC włączony :

   podświetlony jest jeden lub dwa segmenty mieszczące się w zakresie prędkości wprowadzonej do pamięci.

  • Aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC rozpoznaje pojazd poprzedzający, poruszający się z mniejszą prędkością niż zapisana w pamięci:

   podświetlone są segmenty od prędkości poprzedzającego pojazdu do prędkości wprowadzonej do pamięci.

  Obrotomierz

  Wskazówka

  Należy unikać jazdy z nadmierną prędkością obrotową, ponieważ jest to szkodliwe dla silnika.


  Czerwone oznaczenie w obrotomierzu wskazuje zakres nadmiernej prędkości obrotowej silnika.

  Po osiągnięciu czerwonego oznaczenia w celu zabezpieczenia silnika następuje ograniczenie prędkości obrotowej.

  Wskaźnik temperatury zewnętrznej

  Należy zwracać szczególną uwagę na stan drogi, gdy temperatura spadnie w okolice zera stopni.

  Należy pamiętać, że wskaźnik temperatury zewnętrznej wyświetla zmierzoną temperaturę powietrza i nie rejestruje temperatury drogi.

  Wskaźnik temperatury zewnętrznej znajduje się w wyświetlaczu wielofunkcyjnym.

  Zmiana temperatury zewnętrznej jest wyświetlana na wyświetlaczu wielofunkcyjnym z opóźnieniem.

  Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego

  OSTRZEŻENIE

  W razie przegrzania silnika lub pożaru w komorze silnika, podczas otwierania komory silnika mogą ulatniać się gorące gazy i wyciekać materiały eksploatacyjne. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

  Przed otwarciem pokrywy komory silnika należy odczekać, aż silnik ostygnie. W przypadku pożaru w komorze silnika pozostawić pokrywę zamkniętą i zawiadomić straż pożarną.


  Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego znajduje się w zestawie wskaźników z prawej strony.

  Podczas standardowej jazdy i przy prawidłowym poziomie płynu chłodzącego wskazanie może wzrastać do 120 .

  Podczas jazdy przy wysokich temperaturach otoczenia i w górach temperatura płynu chłodzącego może wzrosnąć do końca skali.

  Obsługa komputera pokładowego

  Przegląd

  Obsługa komputera pokładowego


  Wyświetlacz wielofunkcyjny

  Panel obsługi z prawej strony

  Panel obsługi z lewej strony

  - Włączanie komputera pokładowego: Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie .

  Za pomocą przycisków na kierownicy wielofunkcyjnej można sterować wskazaniami na wyświetlaczu wielofunkcyjnym i ustawieniami w komputerze pokładowym.  

  Panel obsługi z lewej strony  • Wywoływanie wiersza menu i wybór menu


  Krótkie naciśnięcie:
  • Przeglądanie list
  • Wybieranie podmenu lub funkcji
  • W menu Audio wybieranie poprzedniej lub następnej stacji przy aktywnej liście miejsc w pamięci lub liście stacji lub wybieranie utworu audio lub sceny wideo
  • W menu Tel (telefon) przejście do książki telefonicznej i wybór nazwiska/nazwy lub numeru telefonu


  Długie naciśnięcie:
  • W menu Audio wybieranie listy miejsc w pamięci lub listy stacji w żądanym zakresie częstotliwości, wybór utworu audio lub sceny wideo za pomocą funkcji szybkiego przeglądania
  • W menu Tel (telefon) uruchomienie szybkiego przeglądania książki telefonicznej

  • Potwierdzanie wyboru lub komunikatu na wyświetlaczu
  • W menu Tel (telefon) przejście do książki telefonicznej i uruchamianie wybierania wybranego numeru

  Krótkie naciśnięcie:
  • Wstecz
  • Pojazdy z Audio 20: Wyłączanie funkcji obsługi głosowej nawigacji (patrz instrukcja obsługi, dołączona przez producenta)
  • Pojazdy z COMAND Online: wyłączanie LINGUATRONIC (patrz oddzielna instrukcja obsługi)
  • Ukrywanie komunikatów na wyświetlaczu lub wywoływanie ostatniej używanej funkcji menu Podróż
  • Opuszczanie książki telefonicznej lub pamięci powtórnego wybierania

  Długie naciśnięcie:
  • Wybranie wskazań standardowych w menu Podróż.

  Panel obsługi z prawej strony


  • Pojazdy z systemem Audio 20:

   Włączanie funkcji obsługi głosowej nawigacji (patrz instrukcja obsługi, dołączona przez producenta)

  • Pojazdy z systemem COMAND Online:

   Wyłączanie LINGUATRONIC (patrz oddzielna instrukcja obsługi)


  • Wyłączanie i włączanie dźwięku


  • Regulacja głośności

  • Odrzucenie lub zakończenie połączenia
  • Opuszczanie książki telefonicznej lub pamięci powtórnego wybierania

  • Wykonywanie lub przyjmowanie połączenia
  • Przejście do pamięci powtórnego wybierania

  Wyświetlacz wielofunkcyjny

  Wyświetlacz wielofunkcyjny


  Wskazanie stałe: temperatura zewnętrzna lub prędkość

  Godzina

  Pole tekstowe

  Pasek menu

  Program jazdy

  Położenie skrzyni biegów

  Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów: wskazania w dolnym obszarze wyświetlacza wielofunkcyjnego różnią się od zaprezentowanych tutaj wskazań.

  W pojazdach Mercedes-AMG wskazania w dolnym i górnym obszarze wyświetlacza wielofunkcyjnego różnią się od zaprezentowanych tutaj wskazań.

  - Wyświetlanie paska menu
  : nacisnąć przycisk
  lub
  na kierownicy.
 • Jeżeli nie zostanie naciśnięty inny przycisk, po kilku sekundach pasek menu
  jest ukrywany.

  W polu tekstowym
  wyświetla się wybrane menu lub podmenu oraz komunikaty na wyświetlaczu.

  Info 

  Godzinę ustawia się za pomocą systemu multimedialnego (patrz cyfrowa instrukcja obsługi).

  Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym mogą się pojawić następujące wskazania:


  • Zalecenie zmiany biegu w przypadku mechanicznej skrzyni biegów  lub w przypadku automatycznej skrzyni biegów (manualna zmiana biegów)
  • Aktywny
   asystent parkowania

  • TEMPOMAT

  • Ogranicznik prędkości

  • Adaptacyjny asystent świateł drogowych

  • Funkcja ECO Start-Stop

  • Funkcja HOLD
  • DSR Downhill Speed Regulation
  • 120 km/h! Maksymalnie dopuszczalna prędkość przekroczona (tylko w określonych krajach)

   Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

   OSTRZEŻENIE W przypadku obsługi systemów informatycznych i urządzeń łączności, zamontowanych w pojeździe, podczas ...

   Menu i podmenu

   Przegląd menu Za pomocą przycisku lub na kierownicy otworzyć pasek menu. Obsługa komputera pokładowego. W z ...

  • Categorie