Mercedes-Benz GLA: Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Otwieranie i zamykanie –> Drzwi –> Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

W przypadku pozostawienia dzieci bez opieki w pojeździe mogą one:
 • otworzyć drzwi, stwarzając zagrożenie dla innych osób lub uczestników ruchu drogowego.
 • wysiąść z pojazdu i wpaść pod przejeżdżające pojazdy.
 • obsługiwać elementy wyposażenia pojazdu i np. zakleszczyć się.
Dodatkowo dzieci mogą wprawić pojazd w ruch, np.:
 • zwalniając hamulec postojowy.
 • przełączając automatyczną skrzynię biegów z położenia parkingowego
  lub przełączając mechaniczną skrzynię biegów w położenie biegu jałowego.
 • uruchamiając silnik.
Istnieje niebezpieczeństwo wypadku i obrażeń!

Wysiadając z pojazdu, należy zawsze zabrać ze sobą kluczyk i zablokować drzwi pojazdu. Dotyczy to również cyfrowego kluczyka, jeśli włączona jest funkcja "Cyfrowy kluczyk" za pomocą Mercedes me connect.

Kluczyk należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dotyczy to również cyfrowego kluczyka, jeśli włączona jest funkcja "Cyfrowy kluczyk" za pomocą Mercedes me connect.  

Bagaż lub ładunek należy zasadniczo umieszczać w przestrzeni ładunkowej. Należy przestrzegać zasad dotyczących rozmieszczania bagażu.

Tylko Wielka Brytania:

OSTRZEŻENIE

Jeśli funkcja zabezpieczania drzwi jest włączona, nie można otworzyć drzwi od wewnątrz. Pasażerowie przebywający w pojeździe nie mogą go opuścić, np. w razie zagrożenia. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

W związku z tym we wnętrzu nie należy pozostawiać bez nadzoru żadnych osób, w szczególności dzieci, ludzi starszych lub osób wymagających pomocy. Nie włączać funkcji zabezpieczania drzwi, gdy w pojeździe znajdują się pasażerowie.


Jeśli pojazd został zablokowany za pomocą kluczyka, standardowo włączana jest funkcja dodatkowego zabezpieczenia drzwi. Drzwi nie można wówczas otworzyć od wewnątrz. Dodatkowe zabezpieczenie drzwi można wyłączyć, wyłączając funkcję zabezpieczenia wnętrza. Wówczas można drzwi otwierać od wewnątrz również po zablokowaniu zamków z zewnątrz. Drzwi tylne można otworzyć od wewnątrz, gdy nie są zabezpieczone przed otwieraniem przez dzieci. Otwarcie od wewnątrz powoduje uruchomienie autoalarmu. Zakończenie alarmu.

Odblokowanie i otwieranie drzwi od wewnątrz

Odblokowanie i otwieranie drzwi od wewnątrz

- Pociągnąć za klamkę drzwi .

 • Przy zablokowanych drzwiach trzpień zabezpieczający 
  przesuwa się do góry. Drzwi są odblokowane i otwarte.

  W przypadku wszystkich krajów oprócz Wielkiej Brytanii:

  Również zablokowane drzwi można otworzyć od wewnątrz. Drzwi tylne można otworzyć tylko od wewnątrz, gdy nie są zabezpieczone przed dziećmi.

  Jeśli pojazd został wcześniej zablokowany od zewnątrz, otworzenie drzwi od wewnątrz powoduje uruchomienie alarmu antykradzieżowego. Zakończenie alarmu.

  Tylko Wielka Brytania:

  OSTRZEŻENIE

  Jeśli funkcja zabezpieczania drzwi jest włączona, nie można otworzyć drzwi od wewnątrz. Pasażerowie przebywający w pojeździe nie mogą go opuścić, np. w razie zagrożenia. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

  W związku z tym we wnętrzu nie należy pozostawiać bez nadzoru żadnych osób, w szczególności dzieci, ludzi starszych lub osób wymagających pomocy. Nie włączać funkcji zabezpieczania drzwi, gdy w pojeździe znajdują się pasażerowie.


  Jeśli pojazd został zablokowany od zewnątrz, standardowo włączana jest funkcja dodatkowego zabezpieczenia drzwi. Drzwi nie można wówczas otworzyć od wewnątrz. Dodatkowe zabezpieczenie drzwi można wyłączyć, wyłączając funkcję zabezpieczenia wnętrza. Wówczas można drzwi otwierać od wewnątrz również po zablokowaniu zamków z zewnątrz. Drzwi tylne można otworzyć od wewnątrz, gdy nie są zabezpieczone przed dziećmi. Otworzenie od wewnątrz aktywuje alarm antykradzieżowy. Zakończenie alarmu.

   Drzwi

   ...

   Centralne blokowanie i odblokowanie od wewnątrz

   Można zablokować lub odblokować zamek centralny pojazdu od wewnątrz. Może to być przydatne np. w sytuacji, gdy kierowca chce zablokowa ...

  • Categorie