Mercedes-Benz GLA: Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Jazda i parkowanie –> Jazda z przyczepą –> Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Jeśli dojdzie do rozkołysania zestawu, można stracić nad nim kontrolę. Skutkiem tego może być nawet przewrócenie zestawu. Istnieje ryzyko wypadku!

W żadnym razie nie należy rozciągać zestawu poprzez zwiększanie prędkości. Zmniejszyć prędkość i nie kontrować kierownicą. W razie potrzeby wyhamować zestaw.


OSTRZEŻENIE

Jeśli obciążenie wykorzystywanego bagażnika zewnętrznego przekroczy wartość dopuszczalnego obciążenia statycznego, bagażnik może spaść z pojazdu, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Istnieje ryzyko wypadku i obrażeń!

Podczas wykorzystywania zewnętrznego bagażnika należy przestrzegać dopuszczalnego obciążenia statycznego.


Wskazówka

W przypadku pofabrycznego montażu haka holowniczego w zależności od typu konieczne są modyfikacje układu chłodzenia silnika.

Podczas pofabrycznego montażu haka holowniczego należy zwracać uwagę na punkty mocowania na ramie podwozia.  

Pofabryczny montaż haka holowniczego jest dopuszczalny, jedynie jeśli w dokumentach pojazdu jest wpisana dopuszczalna masa przyczepy. Jeśli tak nie jest, jazda z przyczepą jest w przypadku danego pojazdu niedopuszczalna.

W celu uzyskania dalszych informacji należy zwrócić się do fachowego serwisu.

W przypadku przekroczenia maksymalnie dopuszczalnego obciążenia statycznego dyszla przyczepy na końcówce kulistej może dojść do uszkodzenia:

 • Państwa pojazdu
 • przyczepy
 • końcówki haka
 • haka holowniczego
Przyczepa może stracić stabilność.

Nawet jeśli obciążenie statyczne jest mniejsze niż minimalna dopuszczalna wartość, przyczepa może stracić stabilność.

W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji
 • przed każdą jazdą sprawdzić obciążenie statyczne
 • maksymalnie wykorzystać obciążenie statyczne
 • nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia statycznego
 • obciążenie nie może być niższe niż minimalne obciążenie statyczne
Należy zwracać uwagę, aby następujące wartości nie zostały przekroczone:
 • dopuszczalne obciążenie statyczne haka holowniczego
 • dopuszczalna masa przyczepy
 • dopuszczalne obciążenie osi tylnej pojazdu ciągnącego
 • dopuszczalna masa całkowita pojazdu ciągnącego oraz dopuszczalna masa całkowita przyczepy
Dopuszczalne wartości, których nie wolno przekroczyć, znajdują się
 • w dokumentach pojazdu
 • na tabliczkach znamionowych haka holowniczego i przyczepy
 • na tabliczce znamionowej pojazdu
W przypadku rozbieżności obowiązuje najniższa wartość.

Wartości dopuszczane przez producentów są podane na tabliczkach znamionowych; wartości dotyczące pojazdu są zawarte również w rozdziale "Dane techniczne".

OSTRZEŻENIE

Jeśli końcówka haka zostanie odblokowana lub nie zablokuje się prawidłowo podczas rozkładania, dochodzi do jej wypadnięcia. W obszarze wychylania końcówki haka istnieje ryzyko obrażeń!

Końcówkę haka holowniczego należy odblokowywać tylko wtedy, gdy obszar wychylania jest wolny. Należy zawsze upewnić się, że końcówka haka zablokowała się podczas rozkładania.


Podczas manewrowania na biegu wstecznym należy zwrócić uwagę, aby nikt nie znalazł się pomiędzy pojazdem ciągnącym a przyczepą.

Podczas podłączania i odłączania przyczepy należy zachować ostrożność. Nieprawidłowe sprzęgnięcie pojazdu ciągnącego z przyczepą grozi odczepieniem się podczas jazdy.

Dołączenie przyczepy powoduje zmianę zachowania się pojazdu w trakcie jazdy.

Pojazd z przyczepą
 • jest cięższy
 • przyspieszenie i zdolność pokonywania wzniesień są mniejsze
 • droga hamowania wydłuża się
 • zwiększa się podatność na porywy bocznego wiatru
 • kierowanie wymaga zwiększonej ostrożności
 • ma większy promień zawracania.
Reakcje pojazdu mogą pogorszyć się. Należy odpowiednio dostosować sposób jazdy. Zachować bezpieczną odległość od pozostałych pojazdów. Stale śledzić sytuację na drodze.

Podczas jazdy z przyczepą należy zawsze dostosować prędkość do aktualnej sytuacji na drodze i warunków atmosferycznych. Przestrzegać maksymalnie dopuszczalnej prędkości dla jazdy z przyczepą.

  Wskazówki dotyczące jazdy z przyczepą

  Wskazówki ogólne W przypadku poniższych modeli jazda z przyczepą jest niemożliwa: Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC. ...

  Categorie