Mercedes-Benz GLA: Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Jazda i parkowanie –> Parkowanie –> Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Dłuższy kontakt łatwopalnych materiałów, np. suchych liści, trawy lub gałęzi z gorącymi elementami układu wydechowego lub strumieniem spalin może być przyczyną pożaru. Istnieje niebezpieczeństwo pożaru!

Pojazd należy parkować w miejscu wykluczającym takie zagrożenie. W szczególności nie parkować pojazdu na suchej łące i skoszonych polach.


OSTRZEŻENIE

W przypadku pozostawienia dzieci bez opieki w pojeździe mogą one:
 • otworzyć drzwi, stwarzając zagrożenie dla innych osób lub uczestników ruchu drogowego.
 • wysiąść z pojazdu i wpaść pod przejeżdżające pojazdy.
 • obsługiwać elementy wyposażenia pojazdu i np. zakleszczyć się.
Dodatkowo dzieci mogą wprawić pojazd w ruch, np.:
 • zwalniając hamulec postojowy.
 • przełączając automatyczną skrzynię biegów z położenia parkingowego
  lub przełączając mechaniczną skrzynię biegów w położenie biegu jałowego.
 • uruchamiając silnik.
Istnieje niebezpieczeństwo wypadku i obrażeń!

Wysiadając z pojazdu, należy zawsze zabrać ze sobą kluczyk i zablokować drzwi pojazdu. Dotyczy to również cyfrowego kluczyka, jeśli włączona jest funkcja "Cyfrowy kluczyk" za pomocą Mercedes me connect.

Kluczyk należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dotyczy to również cyfrowego kluczyka, jeśli włączona jest funkcja "Cyfrowy kluczyk" za pomocą Mercedes me connect.  

Wskazówka

Pojazd należy zawsze prawidłowo zabezpieczać przed stoczeniem się. W przeciwnym razie pojazd lub zespół napędowy pojazdu może zostać uszkodzony.


W celu zapewnienia, że pojazd jest prawidłowo zabezpieczony przed niezamierzonym odtoczeniem się:

 • elektryczny hamulec postojowy musi być uruchomiony
 • w pojazdach z mechaniczną skrzynią biegów musi być włączony 1. bieg lub bieg wsteczny
 • w pojazdach z automatyczną skrzynią biegów skrzynia biegów musi się znajdować w położeniu ,
  a wskaźnik położenia skrzyni biegów na wyświetlaczu wielofunkcyjnym musi pokazywać
 • kluczyk musi być wyjęty
 • na dużych wzniesieniach lub spadkach koła przednie muszą być skręcone w kierunku krawężnika.

  Wyłączanie silnika

  Ważne zasady bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE Podczas wyłączania silnika automatyczna skrzynia biegów przełącza się w poł ...

  Categorie