Mercedes-Benz GLA: Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Żarówki, diody i wtyki podczas pracy mogą się bardzo rozgrzać. W przypadku zmiany żarówki można doznać poparzenia również o te elementy. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Przed wymianą żarówki odczekać aż elementy te ostygną.


Nie należy stosować żarówek, które spadły lub jeśli bańka szklana jest zadrapana.

Żarówka może pęknąć
  • w wyniku dotknięcia
  • gdy jest gorąca
  • po upadku
  • gdy występują zadrapania lub rysy.
Żarówki należy eksploatować tylko w zamkniętych, skonstruowanych w tym celu lampach. Należy używać żarówek zapasowych tego samego typu i o przewidzianym amperażu.

Plamy na bańce szklanej skracają okres użytkowania żarówki. Nie należy dotykać bańki szklanej gołymi rękoma. Jeśli to konieczne, oczyścić bańkę szklaną żarówki za pomocą alkoholu lub spirytusu i wytrzeć kawałkiem niestrzępiącego się materiału.

Żarówki należy chronić przed wilgocią. Unikać kontaktu żarówek z cieczami.

Samodzielnie wolno wymieniać wyłącznie wykazane żarówki. Zlecać wymianę żarówek, których nie można samodzielnie wymieniać, w fachowym serwisie.

W razie problemów przy wymianie świateł prosimy zwrócić się do fachowego serwisu.

Jeśli po wymianie nowa żarówka nie świeci się, jechać do fachowego serwisu.

Sprawne reflektory i światła stanowią istotny element bezpieczeństwa pojazdu. W związku z tym należy zwracać uwagę na to, aby wszystkie światła były sprawne. Należy regularnie zlecać sprawdzanie ustawienia reflektorów.

Pojazdy z reflektorami LED: Przednie i tylne światła pojazdu są wyposażone w diody LED. Nie należy samodzielnie wymieniać źródeł światła. Należy zwrócić się do fachowego serwisu dysponującego niezbędną wiedzą techniczną oraz specjalnymi narzędziami koniecznymi do prawidłowego wykonania wymaganych czynności.

    Przegląd typów żarówek

    Następujące żarówki można wymieniać samodzielnie. Informacje o typach żarówek są podane w opisie. Pojazdy z ref ...

    Categorie