Mercedes-Benz GLA: Ustawianie oświetlenia zewnętrznego

Możliwości ustawień

Oświetlenie zewnętrzne można ustawić za pomocą
 • włącznika świateł
 • przełącznika zespolonego
 • korektora zasięgu świateł (tylko pojazdy z reflektorami halogenowymi)
 • komputera pokładowego

Włącznik świateł

Obsługa

Ustawianie oświetlenia zewnętrznegoLewe światło parkingowe


Prawe światło parkingowe


Światła postojowe, oświetlenie tablicy rejestracyjnej i podświetlenie zestawu wskaźników


Automatyczne światła do jazdy sterowane przez czujnik światła


Światła mijania/światła drogowe


Tylne światło przeciwmgielne


Światła przeciwmgielne (tylko pojazdy z reflektorami przeciwmgielnymi)

Jeśli podczas opuszczania pojazdu słychać sygnał ostrzegawczy, prawdopodobnie światła są włączone.

- Przekręcić włącznik świateł w położenie .

Oświetlenie zewnętrzne (oprócz świateł postojowych lub parkingowych) wyłącza się automatycznie

 • po wyjęciu kluczyka ze stacyjki
 • po otwarciu drzwi kierowcy, podczas gdy kluczyk w stacyjce znajduje się w położeniu .

Automatyczne światła do jazdy


jest preferowanym położeniem włącznika świateł:
 • Światło jest automatycznie przełączane odpowiednio do jasności otoczenia (wyjątek: utrudniona widoczność z powodu warunków atmosferycznych, np. mgła, śnieg, rozpryski spod kół).
 • w przypadku kluczyka w stacyjce w położeniu :
  w zależności od natężenia światła w otoczeniu następuje automatyczne włączanie lub wyłączanie świateł pozycyjnych.
 • Podczas pracy silnika: gdy funkcja Światła dzienne zostanie włączona w komputerze pokładowym, w zależności od natężenia światła w otoczeniu, następować będzie automatyczne włączanie lub wyłączanie świateł dziennych lub świateł postojowych i świateł mijania.
 • Podczas pracy silnika: gdy funkcja Światła dzienne zostanie włączona w komputerze pokładowym, w zależności od natężenia światła w otoczeniu, następować będzie automatyczne włączanie lub wyłączanie świateł dziennych lub świateł postojowych i świateł mijania.

- Automatyczne włączanie świateł do jazdy: Przekręcić włącznik świateł w położenie .

OSTRZEŻENIE

Gdy włącznik świateł jest ustawiony w położeniu
światła mijania nie włączają się automatycznie w razie mgły, śniegu i innych uwarunkowanych pogodowo utrudnień widoczności. Istnieje ryzyko wypadku!

Dlatego w takich sytuacjach włącznik świateł należy ustawiać w położeniu .


Automatyczne światła do jazdy pełnią jedynie funkcję pomocniczą. Odpowiedzialność za oświetlenie pojazdu spoczywa na kierowcy.

Światła dzienne poprawiają widoczność pojazdu w ciągu dnia. W tym celu funkcja "światła dzienne" musi być włączona za pomocą komputera pokładowego.

Po włączeniu świateł postojowych oraz świateł mijania włączają się zielone lampki kontrolne
(światła postojowe) i
(światła mijania) w zestawie wskaźników.

Tylko Kanada:

Światła dzienne poprawiają widoczność pojazdu w ciągu dnia. Funkcja "światła dzienne" jest w Kanadzie ustawowo nakazana. W związku z tym nie można jej wyłączyć.

Podczas pracy silnika oraz postoju pojazdu: Po przestawieniu dźwigni zmiany biegów z położenia do jazdy w położenie 
światła dzienne/światła mijania wyłączają się po upływie 3 minut.

Przy pracującym silniku, w stojącym pojeździe i przy dużej jasności otoczenia: gdy włącznik świateł zostanie przekręcony w położenie ,
następuje włączenie świateł dziennych i postojowych.

Gdy silnik pracuje i włącznik świateł zostanie przekręcony w położenie ,
manualne ustawienie ma pierwszeństwo przed światłami dziennymi.

Tylko wersje na rynek USA:

Światła dzienne poprawiają widoczność pojazdu w ciągu dnia. W tym celu funkcja "światła dzienne" musi być włączona za pomocą komputera pokładowego.

Gdy silnik pracuje i włącznik świateł zostanie przekręcony w położenie 
lub ,
manualne ustawienie ma pierwszeństwo przed światłami dziennymi.

Światła mijania

W sytuacji gdy czujnik światła nie rozpozna ciemności, przy włączonym zapłonie i położeniu
włącznika świateł włączane są światła postojowe i światła mijania. Jest to korzystne przede wszystkim w razie mgły i podczas opadów.

- Włączanie świateł mijania: Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie
lub uruchomić silnik.

- Przekręcić włącznik świateł w położenie .

 • Włącza się zielona lampka kontrolna 
  w zestawie wskaźników.

  Światła przeciwmgielne

  Światła przeciwmgielne poprawiają widoczność pojazdu w trudnych warunkach spowodowanych mgłą lub opadami. Można z nich korzystać wraz ze światłami postojowymi lub ze światłami postojowymi i światłami mijania.

  - Włączanie świateł przeciwmgielnych: Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie
  lub uruchomić silnik.

  - Przekręcić włącznik świateł w położenie
  lub .

  - Nacisnąć przycisk .

 • Włącza się zielona lampka kontrolna 
  w zestawie wskaźników.

  - Wyłączanie świateł przeciwmgielnych: Nacisnąć przycisk .

 • Zielona lampka kontrolna 
  w zestawie wskaźników gaśnie.

  Tylne światło przeciwmgielne

  Tylne światło przeciwmgielne poprawia widoczność pojazdu dla pojazdów jadących z tyłu podczas silnej mgły. Należy przestrzegać krajowych regulacji dotyczących korzystania z tylnego światła przeciwmgielnego.

  - Włączanie tylnego światła przeciwmgielnego: Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie
  lub uruchomić silnik.

  - Przekręcić włącznik świateł w położenie
  lub .

  - Nacisnąć przycisk .

 • Włącza się żółta lampka kontrolna 
  w zestawie wskaźników.

  - Wyłączanie tylnego światła przeciwmgielnego: Nacisnąć przycisk .

 • Żółta lampka kontrolna 
  w zestawie wskaźników gaśnie.

  Światła pozycyjne

  Wskazówka

  W przypadku znacznego rozładowania akumulatora wyłączają się światła postojowe na korzyść kolejnego uruchomienia silnika. Pojazd należy zawsze parkować zgodnie z przepisami kodeksu drogowego, w bezpiecznym i wystarczająco oświetlonym miejscu. Należy unikać włączania świateł postojowych
  na kilka godzin. W miarę możliwości należy włączać prawe
  lub lewe
  światło postojowe.


  - Włączanie: Przekręcić włącznik świateł w położenie .

 • Włącza się zielona lampka kontrolna 
  w zestawie wskaźników.

  Światła parkingowe

  Po włączeniu świateł parkingowych pojazd jest oświetlony po odpowiedniej stronie pojazdu.

  - Włączanie świateł postojowych: Brak kluczyka w stacyjce lub kluczyk w stacyjce w położeniu .

  - Przekręcić włącznik świateł w położenie
  (lewa strona pojazdu) lub
  (prawa strona pojazdu).    

  Regulacja położenia reflektorów (reflektory halogenowe)

  Regulacja położenia reflektorów (reflektory halogenowe)


  Fotel kierowcy i pasażera zajęty

  Fotel kierowcy, pasażera i fotele tylne zajęte

  Fotel kierowcy, pasażera i fotele tylne zajęte, przestrzeń bagażowa załadowana

  Fotel kierowcy i pasażera zajęty i wykorzystanie maksymalnie dopuszczalnego nacisku na oś tylną, np. podczas jazdy z przyczepą

  Za pomocą korektora zasięgu świateł można dostosować stożek świetlny reflektorów do obciążenia pojazdu.

  - Włączyć silnik.

  - Przekręcić korektor zasięgu świateł w położenie, odpowiadające obciążeniu pojazdu.

   Oświetlenie zewnętrzne

   Wskazówki ogólne Ze względów bezpieczeństwa firma Daimler AG zaleca jazdę na włączonych światłach także w ci&# ...

   Przełącznik zespolony

   - Krótkie mignięcie: Nacisnąć przełącznik zespolony krótko do punktu oporu w kierunku strzałki  lub ...

  • Categorie