Mercedes-Benz GLA: Transportowanie pojazdu

Pojazd z automatyczną skrzynią biegów

Wskazówka

Jeżeli pojazd jest załadowywany w celu transportu, oś przednia i tylna musi się znajdować na tym samym pojeździe transportującym. Ustawienie nad miejscem połączenia transportującego pojazdu jest niedopuszczalne. W przeciwnym razie zespół napędowy może ulec uszkodzeniu.


Transportowanie pojazdu

Wszystkie pojazdy

Wskazówka

Pojazd można mocować pasami tylko za koła, a nie za elementy pojazdu, takie jak np. elementy osi lub układu kierowniczego. W przeciwnym razie pojazd może zostać uszkodzony.


- Pojazd z manualną skrzynią biegów: Wcisnąć całkowicie pedał sprzęgła i włączyć bieg jałowy.

- Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie .

- Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów: Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie .

- Przełączyć skrzynię biegów w położenie .

Gdy pojazd jest załadowany:

- Za pomocą elektrycznego hamulca postojowego zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem.

- Pojazdy z manualną skrzynią biegów: Wcisnąć całkowicie pedał sprzęgła i włączyć pierwszy bieg lub bieg wsteczny.

- Pojazd z automatyczną skrzynią biegów: Przełączyć skrzynię biegów w położenie .

- Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie
i wyjąć.

- Zamocować pojazd.

Podczas wciągania pojazdu na platformę transportową lub przyczepę, należy stosować hak holowniczy lub zaczep holowniczy.

Wskazówki dotyczące pojazdów z 4MATIC

Wskazówka

Pojazdów z 4MATIC nie wolno holować z uniesioną osią (przednią lub tylną), gdyż grozi to uszkodzeniem skrzyni biegów.


Pojazdy z 4MATIC należy załadować i przetransportować lub mogą być holowane z obiema osiami na jezdni.

W razie uszkodzenia skrzyni biegów lub osi przedniej bądź tylnej, należy zlecić przetransportowanie pojazdu na platformie lub specjalnej przyczepie.

Przy uszkodzeniu instalacji elektrycznej:

W przypadku uszkodzonego akumulatora automatyczna skrzynia biegów jest zablokowana w położeniu .
W celu przełączenia automatycznej skrzyni biegów w położenie
konieczne jest zasilenie instalacji elektrycznej napięciem jak w przypadku awaryjnego uruchamiania silnika.

Zlecić transport pojazdu na platformie lub przyczepie.

    Holowanie pojazdu bez podnoszenia osi

    Podczas holowania pojazdu należy przestrzegać ważnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. - Pojazdy z funkcją KEYLESS-GO lub KEYLE ...

    Uruchamianie silnika przez holowanie (awaryjny rozruch silnika)

    Wskazówka Nie wolno uruchamiać silnika pojazdu z automatyczną skrzynią biegów przez holowanie. W przeciwnym razie może dojść do uszko ...

    Categorie