Mercedes-Benz GLA: System telefonu alarmowego Mercedes-Benz

Wskazówki dotyczące warunków znajdują się w cyfrowej instrukcji obsługi.

System telefonu alarmowego Mercedes-Benz

- Otwieranie: Nacisnąć krótko osłonę .

- Aktywacja połączenia alarmowego: Nacisnąć krótko przycisk SOS .

 • Lampka kontrolna w przycisku SOS
  miga, aż połączenie alarmowe zostanie zakończone.

  - Czekać na połączenie głosowe z centralą alarmową Mercedes-Benz.

  - Po zakończeniu połączenia alarmowego zamknąć osłonę .

  Komunikat pojawia się, jeśli:

  • nie można nawiązać połączenia z centralą alarmowa Mercedes-Benz
  • nie można przekazać połączenia do publicznej centrali alarmowej.

  - W tym przypadku wybrać numer alarmowy 112 w telefonie.

  Dalsze informacje na temat systemu telefonu alarmowego Mercedes-Benz znajdują się w cyfrowej instrukcji obsługi.

   Gniazda 12 V

   Wskazówki ogólne - Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie . Gniazda mogą być stosowane w przypadku akcesoriów o mocy ...

   Telefon komórkowy

   Ważne zasady bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE W przypadku obsługi mobilnych urządzeń komunikacyjnych podczas jazdy uwaga kierowcy może b ...

  • Categorie