Mercedes-Benz GLA: Siatka zabezpieczająca

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Siatka zabezpieczająca nie może przytrzymać lub zabezpieczyć ciężkich przedmiotów, elementów bagażu i ciężkiego ładunku. W przypadku gwałtownej zmiany kierunku jazdy, hamowania lub w razie wypadku możne zostać uderzonym niezabezpieczonym ładunkiem. Istnieje ryzyko obrażeń, a nawet zagrożenia życia!

Przedmioty należy zawsze umieszczać w taki sposób, aby nie mogły się przemieszczać. Przedmioty, bagaż lub ładunek, także w przypadku stosowania siatki zabezpieczającej, należy zabezpieczać przed przesunięciem lub przewróceniem, np. za pomocą pasów mocujących.


Zastosowanie siatki zabezpieczającej ma szczególne znaczenie w sytuacji, gdy pojazd jest załadowany małymi przedmiotami wystającymi poza oparcia foteli. Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa należy podczas transportu ładunków zawsze korzystać z siatki zabezpieczającej.

Uszkodzone siatki zabezpieczające nie spełniają już swych funkcji ochronnych i konieczna jest ich wymiana. Udać się do fachowego serwisu.   

Zaczepianie i naprężanie siatki zabezpieczającej

Dostępne są dwie możliwości zaczepiania siatki zabezpieczającej:
 • w przypadku powiększenia przestrzeni bagażowej. Wsporniki znajdują się za słupkiem B, a zaczepy do napinania siatki z boku we wnęce na nogi z tyłu.
 • bez powiększania przestrzeni bagażowej. Wsporniki znajdują się za słupkiem C, a zaczepy do napinania siatki w przestrzeni bagażowej.
Siatka zabezpieczająca znajduje się w schowku pod podłogą przestrzeni bagażowej.

- Otworzyć taśmy typu rzep i wyjąć siatkę zabezpieczającą.

- Rozwinąć i rozłożyć siatkę zabezpieczającą.

 • Przeguby górnej i dolnej prowadnicy muszą się słyszalnie zablokować.

  Siatka zabezpieczająca

  Siatka zabezpieczająca (w przypadku powiększenia przestrzeni bagażowej)

  Siatka zabezpieczająca

  Siatka zabezpieczająca (bez powiększania przestrzeni bagażowej)

  - Zaczepianie i naprężanie: Założyć prowadnicę
  w uchwyt .

  - Zaczepić haczyk pasa bezpieczeństwa
  w zaczepie do mocowania bagażu i pociągnąć za luźny koniec pasa mocującego do dołu, aż siatka zabezpieczająca zostanie naprężona.

  - Obydwie taśmy mocujące na końcu pasa mocującego wywinąć do góry i docisnąć do pasa mocującego powyżej zacisku pasa.

  - Po krótkiej jeździe sprawdzić naprężenie siatki zabezpieczającej i w razie potrzeby napiąć siatkę.

  - Luzowanie i odczepianie: Pociągnąć zacisk pasa
  do góry, aby zmniejszyć naprężenie pasa mocującego.

  - Wyjąć haczyk pasa
  z zaczepu.

  - Odczepić prowadnicę
  ze wspornika .

  - Chowanie: Nacisnąć czerwony przycisk na górnej i dolnej prowadnicy.

  - Złożyć i zwinąć siatkę zabezpieczającą.

  - Zamknąć rzepy pokrowca siatki zabezpieczającej.

   Półka tylna

   Wskazówka Półka tylna może być obciążana maksymalnie do 1,5 kg. - Demontaż: Odczepić taśmy ...

   Przestrzeń schowkowa pod podłogą przestrzeni ładunkowej

   Ważne zasady bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE W przypadku jazdy z otwartą podłogą bagażnika może dojść do przemieszczania ...

  • Categorie