Mercedes-Benz GLA: Schowki

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Niewłaściwie rozmieszczone lub nieumocowane przedmioty przewożone we wnętrzu pojazdu mogą się przemieszczać lub wskutek wyrzucania pod wpływem oddziaływania siły odśrodkowej narazić pasażerów na obrażenia. Ponadto w razie wypadku uchwyty na napoje, uchwyty na telefony komórkowe lub otwarte schowki/ półki nie zawsze będą w stanie zabezpieczyć umieszczone w nich przedmioty przed raptownym wyrzuceniem. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń, nie tylko w razie wypadku, ale również podczas raptownego hamowania lub gwałtownej zmiany kierunku jazdy!
 • Przewożone przedmioty należy zawsze rozmieszczać tak, aby w przedstawionych lub podobnych sytuacjach nie mogło dochodzić do ich wyrzucania.
 • Należy zapewnić, aby przedmioty nie wystawały ze schowków, siatek na bagaż lub siatek ustalających.
 • Przed jazdą zamknąć zamykane schowki.
 • Przedmioty ciężkie, twarde, szpiczaste, o ostrych krawędziach, łamliwe lub o dużych rozmiarach należy zawsze przewozić w przestrzeni ładunkowej.

Należy przestrzegać zasad dotyczących rozmieszczenia bagażu.

Schowki z przodu

Schowek w tablicy rozdzielczej

Schowki

- Otwieranie: Pociągnąć za uchwyt
i otworzyć pokrywę schowka w tablicy rozdzielczej .

- Zamykanie: Zamknąć pokrywę schowka w tablicy rozdzielczej ,
aby nastąpiło jej zablokowanie.

W klapie schowka w tablicy rozdzielczej u góry znajduje się uchwyt na długopis.

Schowek na okulary

Schowki

- Otwieranie: Nacisnąć oznaczenie .

Należy zapewnić, aby schowek na okulary był zamknięty podczas jazdy.

Schowek w konsoli środkowej z przodu

Schowki

Pojazd z dźwignią wybierania biegów DIRECT SELECT

- P: Nacisnąć krótko oznaczenie na osłonie .

Info 

W zależności od zakresu wyposażenia pojazdu w konsoli środkowej zamiast schowka może być zamontowana popielniczka.

Schowek przed podłokietnikiem

Schowki

Pojazd z dźwignią wybierania biegów DIRECT SELECT

- P: Nacisnąć krótko oznaczenie na osłonie .

Info 

Matę antypoślizgową oraz wkład można wyjąć do czyszczenia. Podczas wyjmowania wkładu należy pokonać lekki opór.

Schowek/uchwyt na telefon pod podłokietnikiem

Schowki

- Otwieranie: Pojazdy z przesuwnym podłokietnikiem: upewnić się, że podłokietnik znajduje się w tylnym położeniu.

- Nacisnąć przycisk
i odchylić podłokietnik do góry.

W zależności od wyposażenia pojazdu można przesuwać podłokietnik do przodu i do tyłu.

W zależności od wyposażenia pojazdu w schowku znajduje się
 • multimedialne gniazdo podłączeniowe z gniazdem karty SD i 2 złączami USB, np. do iPoda, iPhona lub odtwarzacza MP3 (patrz cyfrowa instrukcja obsługi)
 • uchwyt na telefon.

Schowki pod fotelami kierowcy i pasażera

OSTRZEŻENIE

W przypadku przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego obciążenia schowka lub niezablokowania zamka schowka pokrywa może nie przytrzymywać przedmiotów. Przedmioty mogą zostać wyrzucone ze schowka i uderzyć pasażerów pojazdu. Istnieje ryzyko obrażeń, w szczególności podczas hamowania lub gwałtownej zmiany kierunku jazdy!

Nie przekraczać nigdy maksymalnego dopuszczalnego obciążenia schowka. Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze się upewnić, że zamek schowka jest zablokowany.


Maksymalne dopuszczalne obciążenie schowka wynosi 1,2 kg.

Schowki

- Otwieranie: Pociągnąć uchwyt
do góry i odchylić osłonę
do przodu.

W pojazdach z gaśnicą jest ona zamontowana zamiast schowka pod fotelem kierowcy.

Schowki z tyłu

Schowek w konsoli środkowej z tyłu

Schowki

- Otwieranie: Wysunąć schowek
za górną krawędź.

Info 

W zależności od wyposażenia pojazdu powyżej schowka znajduje się otwarta półka.

Siatki bagażowe

Siatki na bagaże znajdują się
 • we wnęce na nogi po stronie pasażera
 • z tyłu oparcia kierowcy i pasażera
 • w przestrzeni bagażowej z lewej i prawej strony z boku
Należy przestrzegać zasad dotyczących rozmieszczania bagażu  oraz zasad bezpieczeństwa dotyczących schowków.

  Składane oparcie przedniego fotela pasażera

  OSTRZEŻENIE Gdy oparcie fotela pasażera jest przechylone do przodu, osoby siedzące z tyłu mogą uderzyć się o elementy mechanizmu ...

  Categorie