Mercedes-Benz GLA: Powiększenie przestrzeni bagażowej

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Jeśli kanapa tylna/ fotel tylny oraz oparcie fotela nie są zablokowane, mogą się przechylić do przodu, np. podczas hamowania lub w razie wypadku.
 • W wyniku tego pasażer jest dociskany przez kanapę tylną/ fotel tylny lub oparcie fotela do pasa bezpieczeństwa. Pas bezpieczeństwa może nie spełniać wtedy przewidzianej funkcji zabezpieczającej i być przyczyną dodatkowych obrażeń.
 • Przedmioty lub ładunek w bagażniku/ przestrzeni bagażowej nie mogą zostać przytrzymane przez oparcie.
Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń!

Przed każdą jazdą należy upewnić się, że oparcie i kanapa tylna/ fotel tylny są zablokowane.


Wskazówka

Przed złożeniem tylnych oparć konieczne jest złożenie tylnego podłokietnika i uchwytów na napoje. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzeń.


Należy przestrzegać zasad dotyczących rozmieszczania bagażu.

W celu powiększenia przestrzeni bagażowej można oddzielnie składać tylne oparcia z lewej i z prawej strony.  

Wskazówki dotyczące wykorzystania przestrzeni ładunkowej

Przestrzeń bagażową można lepiej wykorzystać:
 • Po ustawieniu położenia cargo oparcia fotela  następuje powiększenie przestrzeni bagażowej.
 • Po złożeniu składanego oparcia fotela pasażera  i odpowiedniego oparcia fotela tylnego, powierzchnia załadunku wydłuża się.

Składanie i rozkładanie oparcia fotela tylnego

Składanie tylnego oparcia

Składanie i rozkładanie oparcia fotela tylnego

- W razie potrzeby wsunąć całkowicie zagłówki w oparcia.

- W razie potrzeby przesunąć fotel kierowcy lub pasażera do przodu.

- Pociągnąć uchwyt odblokowania
lewego lub prawego oparcia do przodu.

 • Odpowiednie oparcie fotela
  jest odblokowane.

  - Przechylić oparcie
  do przodu.

  - Ewentualnie cofnąć fotel kierowcy lub pasażera.

  Składanie i rozkładanie oparcia fotela tylnego

  - Założyć pas bezpieczeństwa w uchwyt taśmy pasa .
   

  Rozkładanie tylnego oparcia

  Wskazówka

  Przy rozkładaniu tylnego oparcia należy uważać, aby nie doszło do zakleszczenia pasa bezpieczeństwa. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia.


  Rozkładanie tylnego oparcia

  - W razie potrzeby przesunąć fotel kierowcy lub pasażera do przodu.

  - Przechylić oparcie
  do tyłu, aż do zablokowania.

 • Czerwony wskaźnik blokady
  jest niewidoczny.

  - W razie potrzeby ustawić prawidłowo zagłówek.

  - Ewentualnie cofnąć fotel kierowcy lub pasażera.

  Ustawianie nachylenia oparć foteli z tyłu (ustawienie Cargo)

  Ustawianie nachylenia oparć foteli z tyłu (ustawienie Cargo)

  Pojazdy z pakietem przestrzeni bagażowej: w celu powiększenia przestrzeni bagażowej można ustawić oparcia foteli tylnych w położenie bardziej pochyłe o 15º (położenie cargo).

  - Przechylić oparcie fotela do przodu.

  - Odchylić zaczep
  w kierunku strzałki.

  - Cofnąć oparcie fotela
  do zaczepu ,
  aż do jego zablokowania.
 • Położenie cargo zostało osiągnięte.  

   Możliwość przełożenia bagażu z tyłu

   - Otwieranie: Rozłożyć podłokietnik . - Wyciągnąć środkowy zagłówek kanapy tylnej do ...

   Mocowanie obciążeń

   Zaczepy do mocowania bagażu Podczas mocowania obciążeń należy przestrzegać następujących wskazówek: Nale ...

  • Categorie