Mercedes-Benz GLA: Podłączanie przyczepy

- Upewnić się, że skrzynia biegów znajduje się w położeniu .

- Zaciągnąć elektryczny hamulec postojowy.

- Ustawić przyczepę poziomo za pojazdem.

- Podłączyć przyczepę.

- Wykonać elektryczne połączenie pomiędzy pojazdem a przyczepą.

- Sprawdzić, czy działa oświetlenie przyczepy.

Przyczepa jest rozpoznawana tylko przy prawidłowym połączeniu elektrycznym i sprawnej instalacji oświetleniowej. Od tego zależy działanie innych systemów, np. ESP lub PARKTRONIC.

Odłączanie przyczepy

OSTRZEŻENIE

Jeśli odłączana jest przyczepa z hamulcem najazdowym w stanie najazdowym, może dojść do zakleszczenia dłoni pomiędzy pojazdem a dyszlem. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Przyczepy nie wolno odłączać, gdy hamulec jest uruchomiony.


Wskazówka

Przyczepy wyposażonej w hamulec najazdowy nie wolno odłączać, gdy hamulec jest uruchomiony. Zwolnienie sprężyny hamulca może spowodować uszkodzenie pojazdu.

Wymontować zamontowany przewód adaptacyjny przed złożeniem końcówki haka. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzeń tylnego zderzaka i przewodu adaptacyjnego.


- Upewnić się, że skrzynia biegów jest przełączona na P.

- Zaciągnąć elektryczny hamulec postojowy.

- Zabezpieczyć przyczepę przed stoczeniem się.

- Odłączyć przewód przyczepy i odczepić przyczepę.

Zasilanie przyczepy napięciem

Wskazówka

Do gniazda ciągłego zasilania można podłączać dodatkowe odbiorniki o mocy nieprzekraczającej 240 W.

Obwód zasilania napięciem nie może być wykorzystywany do ładowania akumulatora przyczepy.  

Gniazdo przyczepy pojazdu jest fabrycznie wyposażone w stałe zasilanie napięciem i zasilanie napięciem podłączane ze stacyjki.

Stałe zasilanie napięciem odbywa się przez gniazdo przyczepy 9.

Zasilanie napięciem podłączane ze stacyjki odbywa się przez gniazdo przyczepy 10.

Stałe zasilanie napięciem przyczepy zostaje automatycznie wyłączone przy niskim napięciu w instalacji elektrycznej, najpóźniej po sześciu godzinach.

Dalsze informacje na temat instalacji elektrycznej przyczepy są dostępne we wszystkich fachowych serwisach.

- Włączanie lub wyłączanie podłączonego zasilania: Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie
lub .

Kontrola w przypadku awarii diod LED

W przypadku przyczepy z oświetleniem w technologii LED na wyświetlaczu wielofunkcyjnym może pojawiać się komunikat o usterce pomimo sprawnego oświetlenia. Przyczyną komunikatu może być spadek natężenia prądu poniżej 50 mA.

W celu skutecznego kontrolowania awarii oświetlenia przyczepy, każdy poprawnie działający obwód zasilania LED musi wykazywać natężenie co najmniej 50 mA.

Przyczepa z 7-stykową wtyczką

Wskazówki ogólne

Przyczepa z 7-stykowym złączem: Można wykonać połączenie z 13-stykowym gniazdem w końcówce haka za pomocą wtyku adaptacyjnego lub w razie potrzeby za pomocą przewodu adaptacyjnego. Oba elementy są dostępne w fachowym serwisie.  

Montaż złącza adaptacyjnego

Wskazówka

Należy zwrócić uwagę na możliwość swobodnego poruszania się przewodu podczas pokonywania zakrętów, w przeciwnym razie przewód może się odczepić.

Wymontować zamontowany przewód adaptacyjny przed złożeniem końcówki haka. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzeń tylnego zderzaka i przewodu adaptacyjnego.


Montaż złącza adaptacyjnego

- Otworzyć pokrywę gniazda.

- Włożyć wtyk występem
w rowek
gniazda.

- Przekręcić złącze bagnetowe
w prawo do oporu.

- Zatrzasnąć pokrywę gniazda.

- W razie korzystania z przewodu adaptacyjnego, przymocować go opaskami do przyczepy.

    Rozkładanie końcówki haka holowniczego

    OSTRZEŻENIE Jeśli końcówka haka holowniczego nie jest zablokowana, przyczepa może się poluzować. Istnieje ryzyko wypadku! Ko&# ...

    Categorie