Mercedes-Benz GLA: Panel obsługi automatycznej klimatyzacji THERMOTRONIC (2-strefowej)

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Klimatyzacja –> Przegląd układów klimatyzacji –> Panel obsługi automatycznej klimatyzacji THERMOTRONIC (2-strefowej)

Panel obsługi automatycznej klimatyzacji THERMOTRONIC (2-strefowej)


Ustawianie temperatury z lewej strony

Automatyczne sterowanie klimatyzacją

Odszranianie szyby przedniej

Zwiększanie intensywności nawiewu

Ustawianie rozdziału nawiewu powietrza

Wyświetlacz

Włączanie lub wyłączanie trybu recyrkulacji powietrza

Włączanie lub wyłączanie klimatyzacji

Ustawianie temperatury z prawej strony

Włączanie lub wyłączanie ogrzewania ciepłem resztkowym

Włączanie lub wyłączanie chłodzenia z osuszaniem powietrza

Zmniejszanie intensywności nawiewu

Włączanie lub wyłączanie ogrzewania szyby tylnej

Włączanie lub wyłączanie funkcji ZONE

Informacje dotyczące automatycznej klimatyzacji THERMOTRONIC

Układ automatycznej klimatyzacji

Poniżej przedstawiono wskazówki i zalecenia zapewniające optymalne wykorzystywanie automatycznej klimatyzacji THERMOTRONIC.
 • Klimatyzację włączać za pomocą przycisków 
  i .
  Lampki kontrolne w przyciskach 
  i
  świecą się.
 • Ustawić temperaturę na 22 .
 • Funkcja "odszranianie szyby przedniej" powinna być włączona jedynie do chwili oczyszczenia szyby przedniej.
 • Funkcję "cyrkulacja powietrza" należy włączać tylko na krótko, np. w razie nieprzyjemnych wrażeń zapachowych z zewnątrz lub podczas jazdy w tunelu, gdyż z powodu braku dopływu świeżego powietrza szybko zaparowują szyby.
 • Z funkcji "ZONE" należy korzystać, gdy ustawienie temperatury po stronie kierowcy ma zostać zastosowane również po stronie pasażera. Lampka kontrolna w przycisku 
  gaśnie.
 • Z funkcji "Ciepło resztkowe" należy korzystać w celu ogrzewania lub wentylowania wnętrza pojazdu przy wyłączonym zapłonie. Funkcja "ciepło resztkowe" może być włączana lub wyłączana jedynie przy wyłączonym zapłonie.
 • Podczas wprowadzania ustawień klimatyzacji pojawia się na ok. 3 sekundy na dole wyświetlacza systemu multimedialnego wskaźnik statusu klimatyzacji (patrz cyfrowa instrukcja obsługi). Widoczne są aktualne ustawienia różnych funkcji klimatyzacji.

Przycisk DYNAMIC SELECT (oprócz pojazdów Mercedes-AMG)

Za pomocą przycisku DYNAMIC SELECT można wybierać pomiędzy różnymi programami jazdy.

Po wybraniu programu jazdy E

 • podczas ogrzewania wyłączana jest dodatkowa nagrzewnica elektryczna i moc grzania w fazie rozgrzewania jest redukowana
 • redukuje się czas pracy ogrzewania szyby tylnej.
Przy odpowiedniej konfiguracji można wpływać na ustawienia klimatyzacji również w programie jazdy I.

Po wybraniu programu jazdy C lub S ustawienia klimatyzacji nie są zmieniane.

Funkcja ECO Start-Stop

Podczas automatycznego wyłączenia silnika za pomocą funkcji ECO Start-Stop dostępna jest jedynie zredukowana moc klimatyzacji. Chcąc skorzystać z pełnej mocy klimatyzacji, można wyłączyć funkcję ECO Start-Stop za pomocą przycisku ECO.  

  Panel obsługi układu klimatyzacji

  Ustawianie temperatury Odszranianie szyby przedniej Ustawianie rozdziału nawiewu powie ...

  Categorie