Mercedes-Benz GLA: Pakiet bezpieczeństwa na pasie ruchu

Wskazówki ogólne

Pakiet bezpieczeństwa na pasie ruchu obejmuje asystenta kąta martwego  i asystenta pasa ruchu.   

Asystent martwego punktu

Wskazówki ogólne

Asystent kąta martwego monitoruje za pomocą dwóch bocznych, skierowanych do tyłu czujników radarowych niewidzialne przez kierowcę obszary z boku pojazdu. Wskaźniki ostrzegawcze w lusterkach zewnętrznych sygnalizują wykrycie pojazdów w monitorowanych strefach na sąsiednich pasach ruchu. Jeśli przed zmianą pasa ruchu włączony zostanie kierunkowskaz i w monitorowanej strefie martwego pola widzenia znajduje się inny pojazd, następuje optyczne i akustyczne ostrzeżenie.

Asystent kąta martwego działa przy prędkości powyżej ok. 30 km/h.

Ważne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Asystent kąta martwego nie reaguje na pojazdy,
 • gdy są one wyprzedzane z zachowaniem niewielkiej odległości bocznej i następnie znajdą się w zakresie kąta martwego
 • gdy zbliżają się one z dużą różnicą prędkości i wyprzedzają pojazd systemowy.
W takich sytuacjach asystent kąta martwego może nie ostrzegać. Istnieje ryzyko wypadku!

Należy stale obserwować sytuację na drodze i zachować wystarczający odstęp boczny.


Asystent kąta martwego pełni jedynie funkcję pomocniczą. Nie zastępuje on należytej koncentracji przy prowadzeniu pojazdu i jest możliwe, że nie wszystkie pojazdy na sąsiednich pasach ruchu będą rozpoznawane. Kierowca musi zawsze zwracać uwagę na zachowanie właściwej odległości od innych pojazdów i obiektów znajdujących się na lub przy jezdni.

Czujniki radarowe

Czujniki radarowe asystenta kąta martwego są wbudowane w tylny zderzak. Upewnić się, że na zderzakach nie ma brudu, lodu lub błota pośniegowego. Czujniki nie mogą być zasłonięte, np. przez zewnętrzny bagażnik rowerowy lub przedmioty wystające z bagażnika. Po silnym zderzeniu lub uszkodzeniu zderzaka należy zlecić sprawdzenie działania czujników radarowych w fachowym serwisie. Może się wówczas zdarzyć, że asystent kąta martwego będzie działać nieprawidłowo.  

Strefa monitorowana przez czujniki

Rozpoznawanie może być ograniczone szczególnie w następujących sytuacjach
 • przy zabrudzonych lub zasłoniętych czujnikach
 • przy złej widoczności, np. w wyniku mgły, silnego deszczu lub śniegu
 • w przypadku jadących z przodu pojazdów jednośladowych, np. motocykli lub rowerów
 • przy bardzo szerokich pasach ruchu
 • przy bardzo wąskich pasach ruchu
 • w przypadku jazdy z dużym przesunięciem względem osi poprzedzającego pojazdu
 • w obszarze barierek lub podobnych rozgraniczeń pasów ruchu
Pojazdy znajdujące się w monitorowanej strefie martwego pola widzenia nie są wówczas rozpoznawane.

Asystent kąta martwego monitoruje obszar obejmujący strefę do 3,0 m bezpośrednio obok i za pojazdem.

W przypadku wąskich pasów ruchu mogą być rozpoznawane pojazdy jadące nie sąsiednim, lecz kolejnym pasem. Do takich sytuacji może dochodzić, jeśli pojazd jedzie blisko wewnętrznej krawędzi pasa.

Ze względu na uwarunkowania systemowe

 • przy barierach oddzielających pasy ruchu i podobnych elementach na drodze może dochodzić do nieuzasadnionych ostrzeżeń
 • podczas dłuższej jazdy wzdłuż długich pojazdów, np. samochodów ciężarowych, funkcja ostrzegania jest przerywana

Wskaźniki ostrzegawcze

Wskaźniki ostrzegawcze


Wskaźniki ostrzegawcze

Przy prędkości poniżej 30 km/h asystent kąta martwego nie jest aktywny. Pojazdy znajdujące się w monitorowanej strefie martwego pola widzenia nie są wówczas rozpoznawane.

Gdy asystent kąta martwego jest włączony, lampki kontrolne
w lusterkach zewnętrznych świecą się na żółto do momentu osiągnięcia przez pojazd prędkości 30 km/h. Przy prędkości powyżej 30 km/h lampki kontrolne gasną i asystent kąta martwego jest gotowy do działania.

Jeśli od prędkości ok. 30 km/h w monitorowanej strefie martwego pola widzenia rozpoznany zostanie pojazd, lampka ostrzegawcza
po odpowiedniej stronie świeci się na czerwono. Ostrzeżenie następuje zawsze, gdy rozpoznany pojazd wjeżdża od tyłu lub z boku w monitorowaną strefę martwego pola widzenia. W trakcie wyprzedzania wolniejszego pojazdu ostrzeżenie następuje tylko, jeśli różnica prędkości jest mniejsza niż 12 km/h.

Po włączeniu biegu wstecznego żółta lampka kontrolna gaśnie. Asystent kąta martwego nie jest wówczas aktywny.

Jasność lampek kontrolnych i ostrzegawczych jest regulowana automatycznie, w zależności od intensywności światła w otoczeniu.  

Ostrzeżenie o kolizji

Jeśli w monitorowanej strefie martwego pola widzenia rozpoznawany jest pojazd i nastąpi włączenie kierunkowskazu po tej stronie, słychać jeden podwójny sygnał ostrzegawczy. Czerwona lampka ostrzegawcza miga .
Jeśli kierunkowskaz pozostaje włączony, rozpoznawane pojazdy są sygnalizowane miganiem czerwonej lampki ostrzegawczej .
Nie ma natomiast kolejnych ostrzeżeń akustycznych.  

Włączanie asystenta kąta martwego

- Upewnić się, że asystent kąta martwego jest włączony w komputerze pokładowym.

- Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie .

 • Lampki ostrzegawcze
  w lusterkach zewnętrznych świecą się przez ok. 1,5 sekundy na czerwono, następnie na żółto.

  Jazda z przyczepą

  Po podłączeniu przyczepy należy sprawdzić, czy instalacja elektryczna przyczepy została poprawnie podłączona do instalacji pojazdu. Można to wykonać w formie kontroli działania oświetlenia przyczepy. Asystent kąta martwego jest wówczas wyłączony. Lampki kontrolne w lusterkach zewnętrznych świecą się na żółto i na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat As. martwego kąta w tr. jazdy z przyczepą niedostępny patrz instr. obsługi.

  Info 

  Lampki kontrolne w lusterkach zewnętrznych można wyłączyć.

  W tym celu należy wyłączyć asystenta kąta martwego, gdy
  • kluczyk w stacyjce jest w położeniu
  • silnik nie pracuje
  • instalacja elektryczna przyczepy została podłączona do pojazdu.

  Asystent utrzymania pasa ruchu

  Wskazówki ogólne

  Asystent utrzymania pasa ruchu

  Asystent pasa ruchu monitoruje obszar przed pojazdem poprzez kamerę wielofunkcyjną ,
  zamontowaną u góry za szybą przednią. Jeśli asystent pasa ruchu rozpoznaje oznaczenia pasa ruchu na jezdni, może ostrzegać kierowcę przed przypadkowym opuszczeniem pasa ruchu.

  Funkcja jest dostępna w zakresie prędkości od 60 km/h do 200 km/h.

  Ostrzeżenie może być wydawane, jeśli jedno z kół przednich najedzie na oznaczenie pasa ruchu. W takiej sytuacji następuje przerywane wibrowanie kierownicy, trwające do 1,5 sekundy.

  Ważne zasady bezpieczeństwa

  OSTRZEŻENIE

  Asystent pasa ruchu nie zawsze rozpoznaje jednoznacznie oznaczenia pasów ruchu.

  W takich przypadkach asystent pasa ruchu może

  • ostrzegać bez powodu
  • nie ostrzegać.
  Istnieje ryzyko wypadku!

  Należy zawsze uważnie obserwować sytuację na drodze i trzymać się pasa ruchu, w szczególności gdy asystent pasa ruchu wydaje ostrzeżenie.


  OSTRZEŻENIE

  Ostrzeżenie asystenta pasa ruchu nie cofa pojazdu na pierwotny pas ruchu. Istnieje ryzyko wypadku!

  Skręcać, hamować lub przyspieszać kierowca powinien zawsze samodzielnie, szczególnie w przypadku ostrzeżeń asystenta pasa ruchu.


  Asystent pasa ruchu nie może zmniejszyć ryzyka wypadku wynikającego z niewłaściwego stylu jazdy oraz działa w granicach określonych przez prawa fizyki. Asystent pasa ruchu może nie uwzględniać warunków drogowych i atmosferycznych oraz sytuacji na drodze. Asystent pasa ruchu pełni jedynie funkcję pomocniczą. Odpowiedzialność za zachowanie bezpiecznej odległości od innych pojazdów, prędkość, hamowanie w odpowiednim momencie oraz utrzymanie toru jazdy spoczywa wyłącznie na kierowcy.

  Asystent pasa ruchu nie utrzymuje pojazdu na pasie ruchu.

  System może funkcjonować nieprawidłowo lub nie działać

  • przy złej widoczności, spowodowanej np. mgłą, intensywnym deszczem, śniegiem, rozpryskami spod kół lub słabym oświetleniem jezdni
  • w przypadku oślepienia, np. przez pojazdy jadące z przeciwka, bezpośrednie promieniowanie słoneczne lub odbicia promieni (np. na mokrej nawierzchni)
  • gdy szyba przednia w obszarze kamery jest zabrudzona, zaparowana, uszkodzona lub osłonięta, np. naklejką
  • jeśli nie ma oznaczeń pasa ruchu lub oznaczenia są liczne i niejednoznaczne, np. w obszarze robót drogowych,
  • gdy oznaczenia pasa ruchu są starte, nie odróżniają się wystarczająco od nawierzchni lub są pokryte np. brudem lub śniegiem
  • jeśli odległość od pojazdu poprzedzającego jest na tyle mała, że uniemożliwia rozpoznawanie oznaczeń na jezdni
  • przy szybkiej zmianie oznaczeń na jezdni, np. na skutek rozgałęziania się, łączenia się lub krzyżowania się pasów ruchu,
  • na bardzo wąskich i krętych odcinkach drogi
  • w przypadku szybkich zmian między światłem a cieniem na jezdni

  Włączanie asystenta pasa ruchu

  - Włączyć asystenta pasa ruchu za pomocą komputera pokładowego, wybierając w tym celu standardowy lub adaptacyjny .
 • Jeśli pojazd porusza się z prędkością powyżej 60 km/h i są rozpoznawane oznaczenia pasów ruchu, oznaczenia pasów ruchu w grafice systemów  są wyświetlane na zielono.

  W przypadku wybrania opcji standardowy nie następuje ostrzeżenie wibracjami,

  • gdy włączony zostanie kierunkowskaz. Przez określony czas nie ma wówczas ostrzeżeń.
  • gdy następuje ingerencja jednego z układów bezpieczeństwa jazdy, np. ABS, BAS lub ESP
  W przypadku wybrania opcji adaptacyjny nie następuje ostrzeżenie wibracjami,
  • gdy włączony zostanie kierunkowskaz. Przez określony czas nie ma wówczas ostrzeżeń
  • gdy następuje ingerencja jednego z układów bezpieczeństwa jazdy, np. ABS, BAS lub ESP
  • gdy nastąpi gwałtowne przyspieszenie, np. kick-down
  • gdy nastąpi silne hamowanie
  • w przypadku aktywnego skrętu, np. podczas wyprzedzania lub szybkiej zmiany pasa ruchu
  • w przypadku ścinania ciasnego zakrętu
  Aby ostrzeżenia były wydawane bez zwłoki oraz w celu wyeliminowania nieuzasadnionych ostrzeżeń, system rozpoznaje różne warunki przejeżdżania przez oznaczenia pasa ruchu.

  Ostrzeżenie następuje wcześniej

  • gdy pojazd na zakręcie zbliża się do zewnętrznego oznaczenia pasa ruchu
  • podczas jazdy na bardzo szerokim pasie ruchu, np. na autostradzie
  • jeśli system rozpoznaje linię ciągłą.
  Ostrzeżenie następuje ze zwłoką
  • podczas jazdy na wąskim pasie ruchu
  • przy ścinaniu zakrętu

   Asystent rozpoznawania znaków drogowych

   Wskazówki ogólne Asystent rozpoznawania znaków drogowych sygnalizuje kierowcy w zestawie wskaźników dopuszczalną prędkość ...

  • Categorie