Mercedes-Benz GLA: Menu Podróż

Wskazanie podstawowe

Menu Podróż

- Przycisk
na kierownicy przytrzymać wciśnięty, aż pojawi się menu Stat. ze wskazaniem przebiegu dziennego
i przebiegu całkowitego .
    

Wskazania komputera podróżnego "Od rozruchu" lub "Od resetu"

Menu Podróż


Przebieg

Czas jazdy

Średnia prędkość

Uśrednione zużycie paliwa

- Za pomocą
lub
na kierownicy wybrać menu Podróż.

- Za pomocą
lub
wybrać Od rozruchu lub Od resetu.

Wartości w podmenu Od rozruchu są liczone od chwili rozpoczęcia jazdy, a w podmenu Od resetu od chwili ostatniego resetowania  tego podmenu.

W następujących przypadkach następuje automatyczne resetowanie statystyki Od rozruchu :

 • Zapłon jest wyłączony przez ponad cztery godziny.
 • Wskazanie 999 godzin zostało przekroczone.
 • Wskazanie 9999 km zostało przekroczone.
Po przekroczeniu 9999 godzin lub 99999 km następuje automatyczne resetowanie statystyki Od resetu.   

Wskaźnik ECO

Wskaźnik ECO nie jest dostępny w pojazdach Mercedes-AMG.

- Za pomocą
lub
na kierownicy wybrać menu Podróż.

- Za pomocą
lub
wybrać WSKAŹNIK ECO.

Jeśli zapłon jest wyłączony przez ponad cztery godziny, wskaźnik ECO jest automatycznie resetowany.

Dalsze informacje na temat wskaźnika ECO.

Wyświetlanie zasięgu i aktualnego zużycia paliwa

Menu Podróż

Pojazdy Mercedes-AMG: w menu widać tylko zasięg .

- Za pomocą
lub
na kierownicy wybrać menu Stat..

- Za pomocą
lub
wybrać wskazanie z orientacyjnym zasięgiem
i aktualnym zużyciem paliwa .

 • Przybliżony zasięg
  jest obliczany na podstawie poziomu paliwa w zbiorniku i zużycia paliwa wynikającego z aktualnej techniki jazdy. Jeśli w zbiorniku pozostało mało paliwa, zamiast orientacyjnego zasięgu
  pojawia się symbol tankowanego pojazdu .

  Wskaźnik rekuperacji
  sygnalizuje kierowcy, kiedy energia w fazie hamowania silnikiem jest pozyskiwana z energii hamowania w wyniku rekuperacji i gromadzona w akumulatorze. Wskaźnik rekuperacji
  zależy od zamontowanego silnika i w związku z tym nie jest dostępny we wszystkich pojazdach.

  Cyfrowy prędkościomierz

  Menu Podróż

  - Za pomocą
  lub
  na kierownicy wybrać menu Podróż.

  - Za pomocą
  lub
  wybrać cyfrowy prędkościomierz .

 • Dodatkowo może być wyświetlane zalecenie zmiany biegu
  .

  Należy przestrzegać informacji dotyczących zalecenia zmiany biegów
  w przypadku mechanicznej skrzyni biegów  lub automatycznej skrzyni biegów (manualna zmiana biegów).

  Pojazdy Mercedes-AMG: zalecenie zmiany biegu jest realizowane w pasku stanu wyświetlacza wielofunkcyjnego, a nie we wskaźniku cyfrowego prędkościomierza.  

  Zerowanie wartości

  - Za pomocą
  lub
  na kierownicy wybrać menu Podróż.

  - Za pomocą
  lub
  wybrać funkcję, która ma zostać zresetowana.

  - Potwierdzić za pomocą .

  - Za pomocą
  wybrać Tak i potwierdzić za pomocą .

  Można resetować wartości następujących funkcji:
  • Przebieg dzienny
  • Statystyka "Od rozruchu"
  • Statystyka "Od resetu"
  • Wskaźnik ECO
  Po zresetowaniu wskaźnika ECO, wartości statystyki "Od rozruchu" są również resetowane. Zresetowanie wartości statystyki "Od rozruchu" powoduje również resetowanie wartości we wskaźniku ECO.

   Menu i podmenu

   Przegląd menu Za pomocą przycisku lub na kierownicy otworzyć pasek menu. Obsługa komputera pokładowego. W z ...

   Menu Nawigacja

   Wyświetlanie wskazówek nawigacyjnych W menu Navi na wyświetlaczu wielofunkcyjnym widać wskazówki nawigacyjne. Dalsze informacje ...

  • Categorie