Mercedes-Benz GLA: Jazda w terenie

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Gdy pojazd pokonuje zbocze ukośnie lub zawraca na zboczu może dojść do jego obsunięcia się, przewrócenia i dachowania. Istnieje ryzyko wypadku!

Zbocza pokonywać zawsze równolegle do linii spadku (do przodu lub do tyłu) i nie zawracać.


OSTRZEŻENIE

W przypadku kontaktu materiałów palnych, np. liści, trawy lub gałęzi, z gorącymi częściami układu wydechowego, materiały te mogą się zapalić. Istnieje ryzyko pożaru!

Podczas jazdy po nieutwardzonych drogach lub w terenie należy sprawdzać regularnie podwozie pojazdu. Należy usuwać w szczególności zakleszczone części roślin lub inne materiały palne. W przypadku uszkodzeń należy niezwłocznie skontaktować się z fachowym serwisem.


Wskazówka

Pojazd może zostać uszkodzony, gdy

 • zawiesi się, np. na wysokim krawężniku lub nieutwardzonych drogach
 • kierowca zbyt szybko przejeżdża przez przeszkodę, np. krawężnik, progi zwalniające lub wyboje
 • w spodnią płytę podłogową lub elementy układu jezdnego uderzy ciężki przedmiot.
Nadwozie, podwozie, elementy układu jezdnego, koła lub opony mogą zostać uszkodzone w takich lub podobnych sytuacjach w niewidoczny sposób. Komponenty tak uszkodzone mogą nieoczekiwanie ulec awarii lub w razie wypadku mogą nie przyjąć występujących obciążeń w przewidziany sposób.

Jeżeli okładzina podwozia zostanie uszkodzona, pomiędzy płytę podłogową a okładzinę mogą dostać się łatwopalne materiały, takie jak np. suche liście, trawa lub gałęzie. W przypadku zetknięcia się tych materiałów z gorącymi elementami układu wydechowego może dojść do ich zapłonu.

W takich przypadkach niezwłocznie zlecić kontrolę i naprawę pojazdu w fachowym serwisie. W przypadku stwierdzenia podczas dalszej jazdy pogorszonego bezpieczeństwa, należy niezwłocznie zatrzymać pojazd zgodnie z przepisami ruchu drogowego. W takiej sytuacji należy skorzystać z pomocy fachowego serwisu.  

Z uwagi na konstrukcję pojazd jest przeznaczony tylko do jazdy w łatwym terenie i na odcinkach o złej nawierzchni.

Podczas jazdy w terenie do hamulców może się przedostać np. piasek, błoto i woda, także pomieszana z olejem. Może to doprowadzić do zredukowanej skuteczności hamowania lub do całkowitej awarii hamulców, także w wyniku zwiększonego zużycia. Reakcje pojazdu podczas hamowania zmieniają się w zależności od materiału, który przedostał się do hamulców. Oczyścić hamulce po jeździe w terenie. Jeśli następnie stwierdzona zostanie zredukowana skuteczność hamowania lub wystąpią odgłosy ocierania, należy zlecić niezwłoczne sprawdzenie układu hamulcowego w fachowym serwisie. Dostosować technikę jazdy do zmienionych reakcji pojazdu podczas hamowania.

Jazdy w terenie zwiększają możliwość uszkodzenia pojazdu, które prowadzi następnie do awarii podzespołów lub systemów. Dostosować technikę jazdy do warunków w terenie. Stale śledzić sytuację na drodze. Zlecić niezwłocznie usunięcie uszkodzeń w fachowym serwisie.

W trakcie jazdy w terenie nie należy przełączać skrzyni biegów w położenie .
Podczas próby hamowania za pomocą hamulca podstawowego można stracić kontrolę nad pojazdem. Jeśli pojazd nie jest w stanie pokonać wzniesienia, zjechać na biegu wstecznym.   

Wskazówki ogólne

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska jest sprawą najważniejszą. Odbywając jazdy w terenie należy szanować przyrodę i bezwzględnie przestrzegać wszelkich zakazów i nakazów.  

Przed jazdą w terenie prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego rozdziału.

Jazda w terenie jest możliwa jedynie z pakietem ON&OFFROAD.

Następujące systemy ułatwiające jazdę są specjalnie dostosowane do jazd w lekkim terenie:

 • Program Offroad
 • Terenowy ABS
 • Terenowy 4ETS
 • Terenowy ESP
 • DSR (Downhill Speed Regulation, funkcja regulacji prędkości zjazdu)
Należy przestrzegać następujących wskazówek:
 • Przed rozpoczęciem jazdy w terenie zatrzymać się. Jeśli to konieczne, włączyć program Offroad.
 • Stale zwracać uwagę na dostateczny prześwit zawieszenia pojazdu, aby podczas jazdy nie doszło do jego uszkodzenia.
 • Upewnić się, czy bagaż bądź ładunek jest prawidłowo rozmieszczony i starannie umocowany.
 • Ze wzniesień należy zawsze zjeżdżać z pracującym silnikiem i włączonym biegiem. Włączyć układ DSR.
 • Jechać powoli i równomiernie, jeśli to konieczne w wolnym tempie.
 • Zwracać uwagę, aby koła zawsze miały przyczepność.
 • Wjeżdżając na nieznany teren, przy ograniczonej widoczności, zachować najwyższą ostrożność. Dla pewności wysiąść z pojazdu i przyjrzeć się terenowi.
 • Przed przejazdem przez wodę sprawdzić jej głębokość.
 • Zwracać uwagę na przeszkody.
 • Zachować ostrożność podczas zakręcania na wzniesieniu lub na zjeździe i podczas jazdy w poprzek zbocza. W przeciwnym razie pojazd może się przewrócić.
 • W trakcie jazdy okna boczne i otwierany dach panoramiczny powinny być zamknięte.
 • Nie zbaczać z wyznaczonych dróg.
 • Funkcji HOLD nie należy używać w terenie, na dużych wzniesieniach i zjazdach o śliskim lub luźnym podłożu. Funkcja HOLD może ewentualnie nie utrzymać pojazdu.

Lista kontrolna przed jazdą w terenie

- Poziom oleju: Sprawdzić i w razie potrzeby uzupełnić olej silnikowy.

Tylko wystarczający poziom oleju zapewnia prawidłowe smarowanie podzespołów pojazdu podczas jazdy na stromych odcinkach.

- Opony i koła: Sprawdzić głębokość bieżnika i ciśnienie w oponach.

- Zwrócić uwagę na uszkodzenia i usunąć z kół i opon ciała obce, np. małe kamienie.

- Uzupełnić brakujące kapturki zaworów opon.

- Wymienić pogięte lub uszkodzone obręcze kół.

- Obręcze: Pogięte lub uszkodzone obręcze kół mogą skutkować spadkiem ciśnienia i powodować uszkodzenia stopki opony. Dlatego przed jazdą w terenie należy sprawdzać obręcze i w razie potrzeby je wymieniać.   

Lista kontrolna po jeździe w terenie

Wskazówka

Jeśli po jeździe w terenie widoczne są uszkodzenia, należy jak najszybciej zlecić kompleksową kontrolę pojazdu w fachowym serwisie.


- Wyłączyć program Offroad.

- Wyłączyć DSR.

- Wyczyścić reflektory i tylne światła pozycyjne i sprawdzić pod kątem uszkodzeń.

- Wyczyścić przednią i tylną tablicę rejestracyjną.

- Oczyścić koła i opony strumieniem wody i usunąć ciała obce.

- Wyczyścić koła, nadkola i podwozie strumieniem wody i skontrolować pod kątem ciał obcych i uszkodzeń.

- Sprawdzić, czy nie zakleszczyły się gałęzie lub inne części roślin. Zwiększają one niebezpieczeństwo pożaru i mogą uszkodzić przewody paliwowe, elastyczne przewody hamulcowe oraz mieszki gumowe przegubów i półosi.

- Po zakończonej jeździe koniecznie sprawdzić cały spód pojazdu, opony, koła, karoserię, hamulce, układ kierowniczy, zawieszenie i układ wydechowy pod kątem uszkodzeń.

- Po jeździe w piachu, błocie, szutrze, żwirze, wodzie lub w podobnie trudnych warunkach należy sprawdzić i oczyścić następujące elementy:

 • tarcze hamulcowe
 • koła
 • okładziny hamulcowe
 • przeguby osi

- Jeśli po zakończeniu jazdy w terenie odczuwalne są silne wibracje, sprawdzić koła i zespół napędowy pod kątem obecności ciał obcych i w razie potrzeby je usunąć. Ciała obce mogą powodować niewyważenie i wibracje.

Na odcinkach o złej nawierzchni poza drogami pojazd jest bardziej obciążany niż podczas normalnej jazdy drogowej. Po zakończeniu jazdy w terenie zaleca się kontrolę pojazdu. Dzięki temu można odpowiednio wcześnie wykryć uszkodzenia i zmniejszyć ryzyko wypadków.   

Jazda po piasku

W przypadku jazdy po piasku należy przestrzegać następujących zasad:
 • Włączyć program Offroad.
 • Unikać jazdy z wysoką prędkością obrotową.
 • Odpowiednio do ukształtowania terenu należy włączyć niższy bieg za pomocą lewej manetki zmiany biegów.
 • Jechać szybko, aby pokonać opór toczenia. W przeciwnym razie pojazd może się zakopać.
 • W miarę możliwości jechać po śladach innych pojazdów. Zwrócić uwagę, aby
  • koleiny nie były zbyt głębokie
  • piasek był wystarczająco twardy
  • prześwit zawieszenia Państwa pojazdu był wystarczający.

Koleiny i drogi tłuczniowe

Wskazówka

Sprawdzić, czy koleiny nie są zbyt głębokie i czy prześwit zawieszenia pojazdu jest wystarczający. W przeciwnym razie pojazd może ulec uszkodzeniu lub osiąść na koleinie i ugrzęznąć.


Wjeżdżając w koleiny na drogach gruntowych lub tłuczniowych, należy przestrzegać następujących zasad:

 • Włączyć program Offroad.
 • Unikać jazdy z wysoką prędkością obrotową.
 • Włączyć niższy bieg za pomocą lewej manetki zmiany biegów.
 • Jechać powoli.
 • Jeśli koleiny są zbyt głębokie, jechać w miarę możności kołami jednej strony pojazdu po środkowym, porośniętym trawą pasie pomiędzy koleinami.

  Eksploatacja zimowa

  OSTRZEŻENIE W przypadku zmiany biegu na niższy na śliskiej nawierzchni w celu zwiększenia skuteczności hamowania silnika koła nap ...

  Jazda pod górę

  Kąt natarcia i zejścia OSTRZEŻENIE Gdy pojazd pokonuje zbocze ukośnie lub zawraca na zboczu może dojść do jego obsunięcia si ...

  Categorie