Mercedes-Benz GLA: Funkcja ECO Start-Stop

Wprowadzenie

Po zatrzymaniu pojazdu funkcja ECO Start-Stop w określonych warunkach automatycznie wyłącza silnik.

Przy ponownym ruszaniu silnik uruchamia się automatycznie. W ten sposób funkcja ECO Start-Stop przyczynia się do ograniczania zużycia paliwa i emisji spalin.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Gdy kierowca wysiądzie z pojazdu, automatycznie wyłączony silnik zostaje automatycznie ponownie uruchomiony. Pojazd może samoczynnie ruszyć. Taka sytuacja grozi wypadkiem i obrażeniami!

Przed opuszczeniem pojazdu należy zawsze wyłączać zapłon i zabezpieczać pojazd przed odtoczeniem się.


Wskazówki ogólne

Wskazówki ogólne


Wskaźnik ECO Start-Stop

Po włączeniu silnika za pomocą kluczyka lub przycisku Start-Stop następuje włączenie funkcji ECO Start-Stop.

Gdy symbol ECO
pojawia się na wyświetlaczu wielofunkcyjnym, funkcja ECO Start-Stop wyłącza automatycznie silnik w przypadku zatrzymania pojazdu.

Jeśli funkcja ECO Start-Stop została wyłączona ręcznie lub w wyniku usterki działania, symbol ECO

nie pojawia się.

Pojazdy Mercedes-AMG: Funkcja ECO Start-Stop jest dostępna tylko w programie jazdy C.

Funkcja automatycznego wyłączanie silnika

Wskazówki ogólne

Funkcja ECO Start-Stop jest gotowa do działania i na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się symbol ECO
, jeśli między innymi:
 • lampka kontrolna w przycisku ECO świeci się na zielono
 • program Offroad jest wyłączony (pojazdy z automatyczną skrzynią biegów)
 • temperatura zewnętrzna jest w zakresie zdefiniowanym do działania tego systemu
 • silnik jest rozgrzany do temperatury pracy
 • temperatura wewnątrz pojazdu jest wyregulowana zgodnie z ustawioną wartością
 • akumulator jest wystarczająco naładowany
 • przy włączonej klimatyzacji system nie rozpoznaje zaparowania szyby przedniej
 • maska silnika jest zamknięta
 • drzwi kierowcy zamknięte i kierowca ma zapięty pas bezpieczeństwa
Jeśli nie wszystkie warunki automatycznego wyłączania silnika są spełnione, pojawia się symbol ECO .

Po automatycznym wyłączeniu silnika wszystkie układy pojazdu są nadal aktywne.

Automatyczne wyłączenie silnika może mieć miejsce maksymalnie cztery razy z rzędu (pierwsze wyłączenie i trzy powtórzenia). Symbol ECO
pojawia się na wyświetlaczu wielofunkcyjnym po czwartym, automatycznym rozruchu silnika. Gdy symbol ECO
pojawia się na wyświetlaczu wielofunkcyjnym, automatyczne wyłączenie silnika jest ponownie możliwe.  

Pojazd z mechaniczną skrzynią biegów

Pojazd z mechaniczną skrzynią biegów

Funkcja ECO Start-Stop wyłącza automatycznie silnik podczas postoju.

- Zahamować pojazd.

- Włączyć bieg jałowy ,
ew. zgodnie ze wskazaniem
włączenia biegu jałowego .

- Zwolnić pedał sprzęgła.
 • Silnik jest wyłączany automatycznie.

  Pojazd z automatyczną skrzynią biegów

  Po zatrzymaniu pojazdu przy położeniu skrzyni biegów
  lub ,
  funkcja ECO Start-Stop wyłącza automatycznie silnik.

  Funkcję HOLD można uruchomić po automatycznym wyłączeniu silnika. Wówczas nie ma konieczności dalszego wciskania pedału hamulca. Po wciśnięciu pedału gazu następuje automatyczne uruchomienie silnika i wyłączenie funkcji HOLD.

  Automatyczne uruchamianie silnika

  Wskazówki ogólne

  Silnik jest automatycznie włączany, gdy
  • funkcja ECO Start-Stop zostanie wyłączona przyciskiem ECO
  • zostanie włączony bieg wsteczny
  • pas bezpieczeństwa zostanie odpięty lub drzwi kierowcy zostaną otworzone
  • pojazd się toczy
  • wymaga tego układ hamulcowy
  • temperatura wewnątrz pojazdu przekroczy ustawiony zakres
  • przy włączonej klimatyzacji system rozpozna zaparowanie szyby przedniej
  • poziom naładowania akumulatora jest za niski

  Pojazd z mechaniczną skrzynią biegów

  Wskazówka

  Nigdy nie włączać biegu bez uprzedniego wciśnięcia pedału sprzęgła.


  Silnik jest automatycznie włączany, gdy

  • pedał sprzęgła zostanie wciśnięty
  • pedał gazu zostanie wciśnięty

  Pojazd z automatyczną skrzynią biegów

  Silnik jest automatycznie włączany, gdy
  • w położeniu skrzyni biegów
   lub
   zostaje zwolniony w przypadku nieaktywnej funkcji HOLD pedał hamulca
  • pedał gazu zostanie wciśnięty
  • włączony zostanie program Offroad
  • skrzynia biegów zostaje przełączona z położenia
  Po przełączeniu skrzyni biegów w położenie
  silnik nie jest włączany.

  Gdy skrzynia biegów zostanie przełączona z
  na ,
  funkcja ECO Start-Stop jest dostępna po pojawieniu się symbolu ECO
  na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.

  Włączanie lub wyłączanie funkcji ECO Start-Stop

  Włączanie lub wyłączanie funkcji ECO Start-Stop

  - Wyłączanie: Nacisnąć przycisk ECO .

 • Lampka kontrolna
  gaśnie a symbol ECO
  lub
  znika z wyświetlacza wielofunkcyjnego.

  - Włączanie: Nacisnąć przycisk ECO .

 • Lampka kontrolna
  świeci się.

  Jeśli wszystkie warunki automatycznego wyłączania silnika są spełnione , symbol ECO pojawia się na wyświetlaczu wielofunkcyjnym .

  Jeśli nie wszystkie warunki automatycznego wyłączania silnika są spełnione , symbol ECO
  pojawia się na wyświetlaczu wielofunkcyjnym. W tym przypadku funkcja ECO Start-Stop jest niedostępna.

  Gdy lampka kontrolna
  nie świeci się, funkcja ECO Start-Stop została wyłączona ręcznie lub z powodu usterki. Silnik nie jest automatycznie wyłączany po zatrzymaniu.

   Ruszanie

   Wskazówki ogólne OSTRZEŻENIE Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów: Jeżeli prędkość obrotowa silnika jest wyż ...

   Układ wydechowy AMG Performance (pojazdy Mercedes-AMG)

   Za pomocą położeń klapy spalin można wybierać pomiędzy różnymi głośnościami dochodzącymi z układu wydech ...

  • Categorie