Mercedes-Benz GLA: Elektryczny hamulec postojowy

Wskazówki ogólne

OSTRZEŻENIE

W przypadku pozostawienia dzieci bez opieki w pojeździe mogą one:
 • otworzyć drzwi, stwarzając zagrożenie dla innych osób lub uczestników ruchu drogowego.
 • wysiąść z pojazdu i wpaść pod przejeżdżające pojazdy.
 • obsługiwać elementy wyposażenia pojazdu i np. zakleszczyć się.
Dodatkowo dzieci mogą wprawić pojazd w ruch, np.:
 • zwalniając hamulec postojowy.
 • przełączając automatyczną skrzynię biegów z położenia parkingowego
  lub przełączając mechaniczną skrzynię biegów w położenie biegu jałowego.
 • uruchamiając silnik.
Istnieje niebezpieczeństwo wypadku i obrażeń!

Wysiadając z pojazdu, należy zawsze zabrać ze sobą kluczyk i zablokować drzwi pojazdu. Dotyczy to również cyfrowego kluczyka, jeśli włączona jest funkcja "Cyfrowy kluczyk" za pomocą Mercedes me connect.

Kluczyk należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dotyczy to również cyfrowego kluczyka, jeśli włączona jest funkcja "Cyfrowy kluczyk" za pomocą Mercedes me connect.  

Funkcja elektrycznego hamulca postojowego jest zależna od napięcia w instalacji elektrycznej. Gdy napięcie w instalacji elektrycznej jest niskie lub w systemie występuje usterka, zwolniony hamulec postojowy nie może zostać zaciągnięty.

- W takim przypadku należy zatrzymać pojazd na płaskim podłożu i zabezpieczyć go przed odtoczeniem się.

- Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów: przełączyć skrzynię biegów w położenie .

- Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów: włączyć 1. bieg.

Przy niskim napięciu w instalacji elektrycznej lub w przypadku usterki w systemie może nie być możliwe zwolnienie zaciągniętego hamulca postojowego. Skontaktować się z fachowym serwisem.

Przy wyłączonym silniku następują cykliczne kontrole działania elektrycznego hamulca postojowego. Związane z tym odgłosy są normalne i nie świadczą o uszkodzeniu.

Ręczne zaciąganie lub zwalnianie

Ręczne zaciąganie lub zwalnianie

- Zaciąganie: nacisnąć uchwyt .

 • Jeśli elektryczny hamulec postojowy zostanie zaciągnięty, zapala się czerwona lampka kontrolna
  na zintegrowanej tablicy wskaźników.

  Elektryczny hamulec postojowy można zaciągnąć także po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.

  - Zwalnianie: pociągnąć za uchwyt .

 • Czerwona lampka kontrolna
  na zintegrowanej tablicy wskaźników gaśnie.
 • Elektryczny hamulec postojowy można zwolnić dopiero, gdy:
  • kluczyk w stacyjce znajduje się w położeniu
   lub
   -  lub
  • zapłon zostanie włączony za pomocą przycisku Start-Stop

  Automatyczne zaciąganie (pojazdy z automatyczną skrzynią biegów)

  Elektryczny hamulec postojowy zostaje automatycznie zaciągnięty, gdy skrzynia biegów jest w położeniu
  i:
  • silnik został wyłączony lub
  • kierowca nie zapiął pasa bezpieczeństwa i drzwi kierowcy są otwarte.
  Aby nie dopuścić do automatycznego zaciągnięcia elektrycznego hamulca postojowego należy pociągnąć za uchwyt .

  Elektryczny hamulec postojowy jest również automatycznie zaciągany, gdy:

  • aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC zatrzyma pojazd lub
  • pojazd jest utrzymywany w miejscu przez funkcję HOLD lub
  • pojazd jest utrzymywany w miejscu przez aktywnego asystenta parkowania.
  Dodatkowo musi być spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:
  • Silnik jest wyłączony.
  • Kierowca nie zapiął pasa bezpieczeństwa i drzwi kierowcy są otwarte.
  • W systemie wystąpi usterka.
  • Zasilanie napięciem jest niewystarczające.
  • Pojazd stoi przez dłuższy czas.
  Czerwona lampka kontrolna
  na zintegrowanej tablicy wskaźników zapala się.

  Wyłączenie silnika przez funkcję ECO Start-Stop nie powoduje automatycznego zaciągnięcia elektrycznego hamulca postojowego.

  Automatyczne zaciąganie (pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów)

  Jeśli pojazd jest utrzymywany w miejscu za pomocą funkcji HOLD, elektryczny hamulec postojowy jest zaciągany automatycznie.

  Dodatkowo musi być spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • Silnik jest wyłączony.
  • Kierowca nie zapiął pasa bezpieczeństwa i drzwi kierowcy są otwarte.
  • W systemie wystąpi usterka.
  • Zasilanie napięciem jest niewystarczające.
  • Pojazd stoi przez dłuższy czas.
  Czerwona lampka kontrolna
  na zintegrowanej tablicy wskaźników zapala się.

  Wyłączenie silnika przez funkcję ECO Start-Stop nie powoduje automatycznego zaciągnięcia elektrycznego hamulca postojowego.

  Automatyczne zwalnianie

  Automatyczne zwalnianie elektrycznego hamulca postojowego jest możliwe wyłącznie w pojazdach z automatyczną skrzynią biegów.

  Automatyczne zwolnienie elektrycznego hamulca postojowego następuje, gdy jednocześnie spełnione są następujące warunki:

  • Silnik jest uruchomiony.
  • Skrzynia biegów znajduje się w położeniu
   lub
   i następuje wciśnięcie pedału gazu lub przełączenie z położenia
   na
   lub .
  • Pas bezpieczeństwa jest zapięty.
  Gdy skrzynia biegów jest w położeniu ,
  pokrywa tylna musi być zamknięta.

  Gdy pas bezpieczeństwa nie jest zapięty, elektryczny hamulec postojowy zostanie automatycznie zwolniony, jeśli są spełnione następujące warunki:

  • Drzwi kierowcy są zamknięte.
  • Skrzynia biegów została przełączona z położenia
   lub pojazd jechał z prędkością powyżej 3 km/h.
  Zwracać uwagę, aby przez przypadek nie nacisnąć pedału gazu. Spowoduje to zwolnienie hamulca postojowego i pojazd zacznie się poruszać.   

  Hamowanie awaryjne

  W sytuacji awaryjnej można wyhamować pojazd za pomocą elektrycznego hamulca postojowego.

  - W trakcie jazdy nacisnąć uchwyt
  elektrycznego hamulca postojowego.

 • Pojazd jest hamowany do chwili puszczenia uchwytu
  elektrycznego hamulca postojowego. Im dłużej uchwyt
  elektrycznego hamulca postojowego jest wciskany, tym silniejsze jest hamowanie.

  W trakcie procesu hamowania:

  • słychać sygnał ostrzegawczy
  • na wyświetlaczu pojawia się komunikat Zwolnić hamulec parkingowy
  • miga czerwona lampka kontrolna
   na zintegrowanej tablicy wskaźników
  Po całkowitym wyhamowaniu pojazdu elektryczny hamulec postojowy zostaje automatycznie zaciągnięty.

  Wyłączanie pojazdu z eksploatacji

  W trakcie przestoju pojazdu trwającego ponad cztery tygodnie może dojść do uszkodzenia akumulatora na skutek znacznego jego rozładowania.

  Jeśli pojazd jest unieruchomiony przez ponad sześć tygodni, może dojść do uszkodzeń przestojowych.

  - Należy zwrócić się o poradę do fachowego serwisu.

  Info 

  Informacje na temat ładowarek do podtrzymania ładowania są dostępne w fachowym serwisie.

   Wyłączanie silnika

   Ważne zasady bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE Podczas wyłączania silnika automatyczna skrzynia biegów przełącza się w poł ...

  • Categorie