Mercedes-Benz GLA: Dywaniki podłogowe

OSTRZEŻENIE

Przedmioty we wnęce na nogi po stronie kierowcy mogą ograniczyć możliwość ruchu pedałów lub zablokować wciśnięty pedał. Bezpieczeństwo eksploatacji pojazdu jest zagrożone. Istnieje ryzyko wypadku!

Wszystkie przedmioty w pojeździe należy zabezpieczyć, aby nie mogły się przedostać do wnęki na nogi po stronie kierowcy. Wykorzystywane maty podłogowe lub dywaniki muszą być umocowane tak, aby wykluczyć możliwość ograniczania ruchu pedałów. Nie należy używać luźnych mat podłogowych lub dywaników oraz nie należy ich kłaść jeden na drugim.


Dywaniki podłogowe

- Przesunąć fotel do tyłu.

- Montaż: Włożyć dywanik podłogowy do wnęki na nogi.

- Wcisnąć zatrzaski
na czopy .

- Demontaż: Zdjąć matę podłogową z czopów .

- Wyjąć dywanik.

Nakładana dodatkowo folia przeciwsłoneczna

Zamontowane dodatkowo na wewnętrznych powierzchniach szyb folie przeciwsłoneczne mogą zakłócać działanie radia lub telefonów komórkowych. Do zakłóceń dochodzi zwłaszcza, gdy są to folie elektrycznie przewodzące lub metalizowane. Informacje na temat folii przeciwsłonecznych są dostępne w fachowym serwisie.

    Telefon komórkowy

    Ważne zasady bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE W przypadku obsługi mobilnych urządzeń komunikacyjnych podczas jazdy uwaga kierowcy może b ...

    Categorie