Mercedes-Benz GLA: Dźwignia selekcyjna DIRECT SELECT

Przełączanie skrzyni biegów - przegląd

Dźwignia selekcyjna DIRECT SELECT


Położenie parkingowe z blokadą parkingową

Bieg wsteczny

Bieg jałowy

Położenie do jazdy

Wszystkie pojazdy (oprócz pojazdów Mercedes-AMG): dźwignia wybierania biegów DIRECT SELECT znajduje się przy kolumnie kierownicy z prawej strony.

Informacje na temat dźwigni wybierania biegów w pojazdach Mercedes-AMG.

Dźwignia wybierania biegów DIRECT SELECT powraca zawsze w położenie wyjściowe. Aktualne położenie skrzyni biegów ,
,

lub
jest sygnalizowane przez wskaźnik położenia skrzyni biegów na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.      

Wskaźnik położenia skrzyni biegów i programu jazdy

Aktualne położenie skrzyni biegów i wybrany program jazdy są przedstawiane na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.

Dźwignia selekcyjna DIRECT SELECT


Wskaźnik położenia skrzyni biegów

Bieg

Wskaźnik programu jazdy

Strzałki we wskaźniku położenia skrzyni biegów informują, jak i na jakie położenie można przełączyć za pomocą dźwigni wybierania biegów DIRECT SELECT.

W razie awarii wskaźnika położenia skrzyni biegów na wyświetlaczu wielofunkcyjnym należy ostrożnym ruszeniem z miejsca sprawdzić, czy włączone zostało żądane położenie. Najlepiej wybrać w tym celu położenie skrzyni biegów
i program jazdy E lub S.

Włączanie położenia parkingowego P

Wskazówka

W przypadku zbyt wysokiej prędkości obrotowej lub w trakcie toczenia się pojazdu nie należy przełączać automatycznej skrzyni biegów bezpośrednio z
na ,
z
na
lub bezpośrednio na .
W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia skrzyni biegów.


- Nacisnąć przycisk na dźwigni wybierania biegów DIRECT SELECT w kierunku strzałki .

 • Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym wskaźnik położenia skrzyni biegów pokazuje .

  Po włączeniu położenia parkingowego
  należy upewnić się, że wskaźnik położenia skrzyni biegów na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pokazuje .

  Położenie parkingowe
  może zostać włączone tylko wtedy, gdy pojazd stoi. W przypadku dużej prędkości obrotowej silnika nie należy włączać bezpośrednio położenia parkingowego .

  Po wciśnięciu pedału hamulca i naciśnięciu dźwigni wybierania biegów DIRECT SELECT do góry lub na dół następuje zwolnienie blokady parkingowej. Skrzynia biegów znajduje się na biegu jałowym .

  W przypadku temperatury oleju w skrzyni biegów poniżej 20

  można przełączyć skrzynię biegów z położenia parkingowego
  w inne położenie tylko podczas pracy silnika.

  Jeśli z położenia parkingowego
  ma zostać bezpośrednio włączone położenie
  lub
  , należy:
  • wcisnąć pedał hamulca i
  • nacisnąć dźwignię wybierania biegów DIRECT SELECT do góry lub na dół, poza pierwszy punkt oporu.

  Automatyczne włączanie położenia parkingowego P

  Położenie parkingowe
  włącza się automatycznie, gdy:
  • silnik zostanie wyłączony za pomocą kluczyka i kluczyk zostanie wyjęty ze stacyjki
  • silnik zostanie wyłączony za pomocą kluczyka lub przycisku Start-Stop i nastąpi otworzenie drzwi kierowcy lub drzwi pasażera
  • podczas postoju lub przy bardzo niskiej prędkości w położeniu skrzyni biegów
   lub
   zostaną otworzone drzwi kierowcy.
  W przypadku włączonej funkcji HOLD lub aktywnego asystenta regulacji odległości DISTRONIC automatyczna skrzynia biegów przełącza się w określonych warunkach automatycznie w położenie .
  W tym zakresie należy przestrzegać informacji dotyczących funkcji HOLD  i aktywnego asystenta regulacji odległości DISTRONIC.   

  Włączanie biegu wstecznego R

  Wskazówka

  Skrzynię biegów należy ustawiać w położeniu
  tylko w stojącym pojeździe.


  - Wcisnąć pedał hamulca i przytrzymać wciśnięty.

  - Nacisnąć dźwignię wybierania biegów DIRECT SELECT do góry, poza pierwszy punkt oporu.

  Przy włączonym biegu wstecznym funkcja ECO Start-Stop jest niedostępna. Dalsze informacje na temat funkcji ECO Start-Stop.

  Włączanie biegu jałowego N

  OSTRZEŻENIE

  W przypadku pozostawienia dzieci bez opieki w pojeździe mogą one:
  • obsługiwać elementy wyposażenia pojazdu i np. zakleszczyć się.
  Dodatkowo dzieci mogą wprawić pojazd w ruch, np.:
  • zwalniając hamulec postojowy.
  • przełączając automatyczną skrzynię biegów z położenia parkingowego .
  • uruchamiając silnik.
  Istnieje niebezpieczeństwo wypadku i obrażeń!

  Nie należy pozostawiać dzieci i zwierząt bez opieki w pojeździe.

  Wysiadając z pojazdu, należy zawsze zabrać ze sobą kluczyk i zablokować drzwi pojazdu. Dotyczy to również cyfrowego kluczyka, jeśli włączona jest funkcja "Cyfrowy kluczyk" za pomocą Mercedes me connect.  

  - Gdy skrzynia biegów znajduje się w położeniu
  lub :
  nacisnąć dźwignię wybierania biegów DIRECT SELECT do pierwszego punktu oporu do góry lub do dołu.

  - Jeśli skrzynia biegów znajduje się w położeniu :
  nacisnąć pedał hamulca i pchnąć dźwignię wybierania biegów DIRECT SELECT do pierwszego punktu oporu w górę lub w dół.

  Jeśli silnik zostanie wyłączony w położeniu skrzyni biegów
  lub ,
  automatyczna skrzynia biegów samoczynnie przełącza się na .

  Za pomocą kluczyka: jeśli następnie otworzone zostaną drzwi kierowcy lub drzwi pasażera lub kluczyk zostanie wyjęty ze stacyjki, automatyczna skrzynia biegów przełącza się samoczynnie w położenie .

  Za pomocą przycisku Start-Stop: jeśli następnie otworzone zostaną drzwi kierowcy lub drzwi pasażera, automatyczna skrzynia biegów przełącza się samoczynnie w położenie .

  Jeśli automatyczna skrzynia biegów ma pozostać na biegu jałowym ,
  np. w trakcie mycia pojazdu w myjni z mechanizmem ciągnięcia:

  - Pojazdy z przyciskiem Start-Stop: przycisk Start-Stop wyciągnąć ze stacyjki.

  - Włożyć kluczyk do stacyjki.

  - Wszystkie pojazdy: włączyć zapłon.

  - Wcisnąć pedał hamulca i pozostawić wciśnięty.

  - Włączyć bieg jałowy .

  - Zwolnić pedał hamulca.

  - Zwolnić elektryczny hamulec postojowy.

  - Wyłączyć zapłon i zostawić kluczyk w stacyjce.   

  Włączanie położenia do jazdy D

  - Gdy skrzynia biegów znajduje się w położeniu
  lub :
  nacisnąć dźwignię wybierania biegów DIRECT SELECT poza pierwszy punkt oporu do dołu.

  - Gdy skrzynia biegów znajduje się w położeniu :
  nacisnąć pedał hamulca i pchnąć dźwignię wybierania biegów DIRECT SELECT poza pierwszy punkt oporu w dół.

   Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

   OSTRZEŻENIE Jeśli prędkość obrotowa silnika przekracza prędkość obrotową biegu jałowego, przełączenie skrzyni b ...

   Dźwignia selekcyjna (pojazdy Mercedes-AMG)

   Zmiana biegów - przegląd Położenie parkingowe z blokadą parkingową ...

  • Categorie