Mercedes-Benz GLA: Cyfrowa instrukcja obsługi

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Cyfrowa instrukcja obsługi

Wprowadzenie

Drukowana instrukcja obsługi zawiera informacje na temat bezpiecznej eksploatacji pojazdu. Cyfrowa instrukcja obsługi zawiera szczególne informacje, odpowiednio do wyposażenia Państwa pojazdu oraz systemu multimedialnego. Cyfrową instrukcję obsługi można otworzyć za pomocą systemu multimedialnego.

Info 

Korzystanie z cyfrowej instrukcji obsługi jest bezpłatne. Cyfrowa instrukcja obsługi działa bez dostępu do Internetu.

Istnieją trzy możliwości przejścia do tematów w cyfrowej instrukcji obsługi:

 • Wyszukiwanie wizualne

  W przypadku skorzystania z funkcji wyszukiwania wizualnego można wirtualnie poznać pojazd. Zarówno w widoku zewnętrznym, jak również wewnętrznym można przechodzić do różnych tematów w cyfrowej instrukcji obsługi. Przejście do wnętrza pojazdu następuje po wybraniu widoku "Wnętrze pojazdu".

 • Wyszukiwanie tekstowe

  W ramach wyszukiwania tekstowego można szukać danego pojęcia za pomocą wprowadzanych znaków.

 • Spis treści

  W spisie treści można wybierać poszczególne rozdziały.

Info 

Ze względów bezpieczeństwa cyfrowa instrukcja obsługi jest nieaktywna podczas jazdy.

Obsługa

Otwieranie cyfrowej instrukcji obsługi

- Nacisnąć przycisk
na konsoli środkowej.
 • Pojawia się zestawienie tematów dotyczących pojazdu.

  - Wybrać punkt menu "Instrukcja obsługi", przekręcając 
  i naciskając 
  kontroler.

  - Potwierdzić komunikat na temat wskazówek ostrzegawczych oraz wskazówek dotyczących bezpieczeństwa .
 • Pojawia się menu główne cyfrowej instrukcji obsługi.  

  Obsługa cyfrowej instrukcji obsługi

  Wskazówki ogólne

  Należy zwrócić uwagę na informacje dotyczące obsługi kontrolera.

  Strony z informacjami

  Za pomocą funkcji wyszukiwania wizualnego, wyszukiwania tekstowego lub za pomocą spisu treści można przejść do stron zawierających informacje.

  Strony z informacjami

  - Przeglądanie do przodu i do tyłu: Przekręcić kontroler .

  - Wyświetlanie trybu pełnoekranowego lub animacji: Przesunąć kontroler w lewo 
  .

  - Wybieranie wskazówek lub zapisywanie zakładek: Przesunąć kontroler w prawo 
  .

  - Wybieranie linku: Przesunąć kontroler na dół
  .

  - Opuszczanie strony: Wybrać symbol 
  .

  - Otwieranie menu głównego cyfrowej instrukcji obsługi: Wybrać symbol 
  .

  - Przełączanie do systemu multimedialnego za pomocą przycisków na konsoli środkowej: Nacisnąć przyciski ,
  ,

  lub .
 • Pojawia się wybrane menu. Cyfrowa instrukcja obsługi pozostaje otwarta w tle.

  • Categorie