Mercedes-Benz GLA: Bezpieczniki elektryczne

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Naprawianie lub mostkowanie przepalonego bezpiecznika, jak również wymiana na bezpiecznik o wyższym amperażu może doprowadzić do przeciążenia elektrycznych przewodów. Wskutek tego może dojść do pożaru. Istnieje zwiększone ryzyko wypadku i obrażeń!

Uszkodzone bezpieczniki należy wymieniać na nowe, zgodne ze specyfikacją i o podanym amperażu.


Wskazówka

Należy używać wyłącznie bezpieczników dopuszczonych do stosowania w pojazdach marki Mercedes-Benz, dostosowanych do natężenia prądu (A) w danym obwodzie. Należy używać wyłącznie bezpieczników z dopiskiem "S". W przeciwnym razie części lub układy mogą zostać uszkodzone.

Zwracać uwagę, aby po zdjęciu osłony do wnętrza skrzynki bezpieczników nie dostała się woda lub wilgoć.

Podczas zamykania osłony należy zwrócić uwagę, aby przylegała ona prawidłowo do skrzynki bezpieczników. W przeciwnym razie przenikająca wilgoć lub zabrudzenia mogą wpłynąć negatywnie na działanie bezpieczników.


Bezpieczniki elektryczne w pojeździe służą do odłączania uszkodzonych obwodów elektrycznych. Zadziałanie bezpiecznika powoduje wyłączenie podłączonych do danego obwodu komponentów i zanik odpowiednich funkcji.

Przepalone bezpieczniki należy wymieniać na bezpieczniki o identycznych parametrach (rozpoznawane po kolorze i nadrukowanej liczbie amperów). Amperaż i inne informacje, których należy przestrzegać, są podane w schemacie przyporządkowania bezpieczników.

Schemat przyporządkowania bezpieczników znajduje się w skrzynce bezpieczników we wnęce na nogi po stronie pasażera.

W przypadku ponownego przepalenia się wymienionego bezpiecznika należy zlecić ustalenie i usunięcie przyczyny usterki w fachowym serwisie.

Przed wymianą bezpiecznika

- Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się.

- Wyłączyć wszystkie odbiorniki elektryczne.

- Pojazdy bez KEYLESS-GO: Wyjąć kluczyk ze stacyjki.

- Pojazdy z funkcją KEYLESS-GO Start lub KEYLESS-GO: Otworzyć drzwi kierowcy.

 • Układ elektroniczny pojazdu znajduje się teraz w położeniu .
  To położenie oznacza "kluczyk wyjęty".

  Bezpieczniki elektryczne są umieszczone w różnych skrzynkach bezpieczników:

  • skrzynka bezpieczników w komorze silnika z lewej strony, patrząc w kierunku jazdy
  • skrzynka bezpieczników we wnęce na nogi po stronie pasażera
  Schemat przyporządkowania bezpieczników znajduje się w skrzynce bezpieczników we wnęce na nogi po stronie pasażera.

  Skrzynka bezpieczników w komorze silnika

  OSTRZEŻENIE

  W przypadku włączenia wycieraczek przy otwartej pokrywie komory silnika może dojść do zakleszczenia przy mechanizmie wycieraczek. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

  Przed otworzeniem pokrywy komory silnika należy zawsze wyłączyć wycieraczki i zapłon.


  Skrzynka bezpieczników w komorze silnika

  - Otworzyć pokrywę komory silnika.

  - Suchym kawałkiem materiału osuszyć skrzynkę bezpieczników.

  - Otwieranie: Otworzyć klamry mocujące .

  - Odchylić osłonę
  w kierunku strzałki do góry i zdjąć.

  Skrzynka bezpieczników w komorze silnika

  - Zamykanie: Sprawdzić, czy uszczelka jest prawidłowo osadzona w osłonie .

  - Włożyć osłonę
  z tyłu w otwory
  w skrzynce bezpieczników.

  - Opuścić osłonę .

  Skrzynka bezpieczników w komorze silnika

  - Zaczepić klamry mocujące
  w skrzynce bezpieczników i zamknąć.

  - Zamknąć pokrywę komory silnika.

  Skrzynka bezpieczników we wnęce na nogi po stronie pasażera

  Skrzynka bezpieczników w komorze silnika

  - Otwieranie: Otworzyć drzwi pasażera.

  - Wyjąć dywanik.

  - Rozłożyć perforowaną wykładzinę podłogową
  w kierunku strzałki.

  Skrzynka bezpieczników w komorze silnika

  - W celu poluzowania osłony
  nacisnąć zacisk mocujący .

  - Rozłożyć osłonę
  w kierunku strzałki do zablokowania.

  - Zdjąć osłonę
  do przodu.

  Schemat przyporządkowania bezpieczników
  znajduje się z prawej strony pod osłoną .

  - Zamykanie: Włożyć osłonę
  w mocowania po lewej stronie przy skrzynce bezpieczników.

 • Osłona
  blokuje się w mocowaniach.

  - Zamknąć osłonę ,
  aż zaczep mocujący
  wyczuwalnie zablokuje się.

  - Odchylić perforowaną wykładzinę podłogową .

  - Włożyć dywanik podłogowy.

   Uruchamianie silnika przez holowanie (awaryjny rozruch silnika)

   Wskazówka Nie wolno uruchamiać silnika pojazdu z automatyczną skrzynią biegów przez holowanie. W przeciwnym razie może dojść do uszko ...

  • Categorie