Mercedes-Benz GLA: Adaptacyjny asystent świateł drogowych

Wskazówki ogólne

Włączenie tej funkcji powoduje automatyczne przełączanie między światłami mijania i światłami drogowymi. System rozpoznaje oświetlone pojazdy jadące z naprzeciwka lub z przodu i zmienia światła drogowe na światła mijania. Jeśli inne pojazdy nie są rozpoznawane, włączane są światła drogowe.

Optyczny czujnik systemu znajduje się przy szybie przedniej, w obszarze panelu obsługi w dachu.

Ważne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Adaptacyjny asystent świateł drogowych nie reaguje na uczestników ruchu drogowego,
 • którzy nie są oświetleni, jak np. piesi,
 • którzy są słabo oświetleni, jak rowerzyści,
 • których oświetlenie jest zasłonięte, np. przez barierkę.
Rzadko się zdarza, aby adaptacyjny asystent świateł drogowych nie reagował w ogóle lub w stosownym czasie na innych uczestników ruchu drogowego z własnym oświetleniem. Dzięki temu w podobnych sytuacjach automatyczne światła drogowe nie są deaktywowane lub właśnie aktywowane. Istnieje ryzyko wypadku!

Należy zawsze uważnie obserwować sytuację na drodze i w odpowiednim momencie wyłączać światła drogowe.


Asystent adaptacyjnych świateł drogowych może nie uwzględniać warunków drogowych i atmosferycznych oraz sytuacji na drodze. asystent adaptacyjnych świateł drogowych pełni jedynie funkcję pomocniczą. Odpowiedzialność za prawidłowe oświetlenie pojazdu, odpowiadające panującym warunkom jak i widoczności oraz sytuacji w ruchu drogowym ponosi kierowca.

Automatyczne rozpoznanie może być szczególnie ograniczone przy:
 • złej widoczności, np. przez mgłę, silny deszcz lub śnieg
 • przy zabrudzonych lub zasłoniętych czujnikach

Włączanie i wyłączanie asystenta adaptacyjnych świateł drogowych

- Włączanie: Przekręcić włącznik świateł w położenie .

- Nacisnąć przełącznik zespolony w kierunku strzałki 
poza punkt oporu.

 • Gdy czujnik światła włączy światła mijania w ciemności, włącza się lampka kontrolna 
  na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.

  Gdy prędkość przekracza ok. 30 km/h i inni uczestnicy ruchu drogowego nie są rozpoznani:

  Następuje automatyczne włączenie świateł drogowych. Dodatkowo włącza się lampka kontrolna 
  w zestawie wskaźników.

  Gdy prędkość jest mniejsza niż ok. 25 km/h lub rozpoznani zostaną inni uczestnicy ruchu drogowego, bądź jeśli droga jest wystarczająco oświetlona:

  Następuje automatyczne wyłączenie świateł drogowych. Lampka kontrolna 
  w zestawie wskaźników gaśnie. Lampka kontrolna 
  na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pozostaje włączona.

  - Wyłączanie: Pociągnąć przełącznik zespolony w położenie wyjściowe.

 • Lampka kontrolna 
  na wyświetlaczu wielofunkcyjnym gaśnie.

  Reflektory zaparowane od środka

  W określonych warunkach klimatycznych i fizycznych w reflektorach może powstawać wilgoć. Wilgoć ta nie zakłóca działania reflektora.

   Światła awaryjne

   - Włączanie świateł awaryjnych: Nacisnąć przycisk . Wszystkie kierunkowskazy migają. Jeśli za pomocą ...

   Oświetlenie wewnętrzne

   Przegląd elementów oświetlenia wewnętrznego Przedni panel obsługi w dachu Włączanie lub wył ...

  • Categorie