Honda CR-V: Zegar

Ustawianie zegara

Wersje bez systemu nawigacji

Czas na wyświetlaczu zegara można ustawić, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu ZAPŁON (II)*1.

*1: Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego mają przycisk ENGINE START/STOP zamiast wyłącznika zapłonu.

Wersje z systemem nawigacji

Zegar jest automatycznie aktualizowany za pośrednictwem systemu nawigacji, a więc nie ma potrzeby ustawiania godziny.

Wersje z systemem audio z kolorowym wyświetlaczem

Zegar pojazdu można ustawić na format 12- lub 24-godzinny.


Ustawianie zegara

Ustawianie zegara


Wersje z systemem audio z kolorowym wyświetlaczem

■ Korzystanie z przycisku MENU/CLOCK

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk MENU/ CLOCK.

  • Opcja Ustawienia zegara została wybrana.

2. Obrócić , aby zmienić godzinę,
a następnie nacisnąć .


3. Obrócić , aby zmienić minutę, a
następnie nacisnąć .


4. Aby zatwierdzić wybór, należy obrócić
i zaznaczyć opcję Ustaw, następnie nacisnąć przycisk.


Wersje z systemem audio z kolorowym wyświetlaczem

Poniższe lampki przedstawiają sposób używania pokrętła wybierania.

Aby dokonać wyboru, obrócić .


Aby zatwierdzić, nacisnąć przycisk
.


Wersje z wyświetlaczem audio

Ustawianie zegara


■ Korzystanie z menu ustawień na ekranie audio/informacje

1. Wybrać Ustawienia.

2. Wybrać Zegar.

3. Wybrać Ustawienia zegara.

4. Wybrać
lub aby zmienić godzinę.


5. Wybrać
lub aby zmienić minuty, a
następnie nacisnąć OK.

Wersje z wyświetlaczem audio

Zegar pojazdu można ustawić na format 12- lub 24-godzinny oraz włączać i wyłączać wyświetlanie godziny.

Wersje z wyświetlaczem audio

Nie można ustawić czasu, gdy samochód jest w ruchu.


Wersje z systemem audio z kolorowym wyświetlaczem

Ustawianie zegara


■ Korzystanie z menu ustawień w interfejsie informacyjnym kierowcy

1. Nacisnąć przycisk
, aby wybrać , a
następnie nacisnąć przycisk ENTER.

2. Nacisnąć aż do momentu wyświetlenia
opcji Ustawienia zegara na wyświetlaczu.

3. Nacisnąć przycisk ENTER.

Ustawianie zegara


4. Nacisnąć przycisk ENTER, aby wybrać Ustawienia zegara.

Ustawianie zegara


5. Nacisnąć w celu ustawienia godziny, a
następnie nacisnąć przycisk ENTER.

6. Nacisnąć w celu ustawienia minut, a
następnie nacisnąć przycisk ENTER.

  • Wyświetlacz powróci do standardowego ekranu.

Wersje z systemem audio z kolorowym wyświetlaczem

Zegar pojazdu można ustawić na format 12- lub 24-godzinny oraz włączać i wyłączać wyświetlanie godziny.

Wersje z wyświetlaczem audio

Wygląd zegara w zestawie wskaźników zmienia się również przy regulowaniu zegara systemu audio/ekranu informacyjnego.


    Categorie