Honda CR-V: Zagłówki

Regulacja pozycji przednich zagłówków

Wszystkie siedzenia są wyposażone w układy chroniące głowę.

Zagłówki


Zagłówek chroni najefektywniej przed obrażeniami kręgów szyjnych i innymi urazami, gdy środek tylnej części głowy opiera się pośrodku zagłówka. Górne końce uszu powinny znajdować się na poziomie środka wysokości zagłówka.

Zagłówki


Aby podnieść zagłówek: Pociągnąć go do góry.

Aby obniżyć zagłówek: Pchnąć go w dół, trzymając naciśnięty przycisk zwalniania.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niewłaściwe ustawienie zagłówków obniża jego efektywność i zwiększa prawdopodobieństwo doznania poważnych obrażeń podczas wypadku.

Przed rozpoczęciem jazdy należy się upewnić, że zagłówki znajdują się na miejscu i są właściwie ustawione.

Aby zagłówki działały prawidłowo:

 • Nie należy wieszać żadnych przedmiotów na zagłówkach i wspornikach zagłówków.
 • Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów pomiędzy pasażerem a oparciem jego fotela.
 • Każdy zagłówek powinien znajdować się we właściwym położeniu.

Zagłówki


Aby odchylić zagłówek do przodu: Pchnij jego tylną część do przodu.

Aby odchylić zagłówek do tyłu: Pchnij go do tyłu wciskając przycisk odblokowania z boku zagłówka.

Zmiana położenia zagłówka drugiego rzędu foteli

Wersje bez foteli w trzecim rzędzie

Zagłówki


Przed rozpoczęciem jazdy pasażer siedzący na siedzeniu drugiego rzędu powinien ustawić wysokość swojego zagłówka do odpowiedniej pozycji.

Aby podnieść zagłówek: Pociągnąć go do góry.

Aby obniżyć zagłówek: Pchnąć go w dół, trzymając naciśnięty przycisk zwalniania.

W przypadku korzystania ze środkowego fotela w drugim rzędzie wysunąć zagłówek tego fotela do najwyższego położenia. Nie używać zagłówka ustawionego w niższej pozycji. Zmiana położenia zagłówka w drugim i trzecim rzędzie foteli

Wersje z fotelami w trzecim rzędzie

Zagłówki


Przed rozpoczęciem jazdy pasażer siedzący na siedzeniu drugiego lub trzeciego rzędu powinien ustawić wysokość swojego zagłówka do odpowiedniej pozycji.

Aby podnieść zagłówek: Pociągnąć go do góry.

Aby obniżyć zagłówek: Pchnąć go w dół, trzymając naciśnięty przycisk zwalniania.

Zagłówki


W przypadku korzystania z fotela w drugim lub trzecim rzędzie wysunąć zagłówek tego fotela do najwyższego położenia. Nie używać zagłówka ustawionego w niższej pozycji. Wymontowanie i zamontowanie zagłówka

Zagłówek można wymontować w celu czyszczenia lub naprawy.

Aby zdjąć zagłówek: Wysunąć zagłówek maksymalnie do góry. Następnie wcisnąć przycisk zwalniania, pociągnąć i wyciągnąć zagłówek.

Aby założyć zagłówek: Umieścić wsporniki na miejscu, a następnie wyregulować wysokość zagłówka, trzymając naciśnięty przycisk zwalniania. Pociągnąć w górę zagłówek, sprawdzając w ten sposób, czy zablokował się w odpowiednim położeniu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niezamontowanie lub nieodpowiednie zamontowanie zagłówka może spowodować poważne obrażenia podczas wypadku.

Przed rozpoczęciem jazdy zagłówek musi być zawsze zamontowany.


  Fotele w trzecim rzędzie

  Regulacja położenia siedzeń Po prawidłowym wyregulowaniu siedzenia należy spróbować je przesunąć do przodu i tyłu, aby upe ...

  Ustawianie prawidłowej pozycji siedzącej

  Bardzo ważne jest, aby po regulacji siedzeń i zagłówków oraz założeniu pasów bezpieczeństwa wszyscy pasażerowie przez ca ...

  Categorie