Honda CR-V: Wymiana żarówek oświetlenia

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Obsługa serwisowa –> Wymiana żarówek oświetlenia

Reflektory

Reflektory są światłami typu LED. Kontrolę i wymianę żarówek należy zlecić ASO Honda.

Reflektory przednie są ustawiane fabrycznie i nie wymagają regulacji. Jednak w przypadku regularnego przewożenia ciężkich przedmiotów w przestrzeni bagażowej lub jazdy z przyczepą należy ponownie wyregulować ich ustawienie, korzystając z usług serwisu lub wykwalifikowanego technika.


Żarówki przednich świateł przeciwmgielnych

Podczas wymiany należy użyć podanych poniżej typów żarówek.

Przednie światła przeciwmgielne: 35 W (H8 w przypadku żarówek halogenowych) Przednie światła przeciwmgielne: Typ LED

Żarówki przednich świateł przeciwmgielnych


Wersje z halogenowymi przednimi światłami przeciwmgielnymi

1. Usunąć śruby za pomocą śrubokręta krzyżakowego i usunąć spinki mocujące za pomocą śrubokręta płaskiego.

2. Otworzyć pokrywę spodnią.

Wersje z halogenowymi przednimi światłami przeciwmgielnymi

UWAGA

Żarówki halogenowe nagrzewają się do bardzo wysokiej temperatury. Zanieczyszczenie części szklanej olejem, a także jej zaparowanie lub zarysowanie może doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia żarówki.

Podczas wymiany żarówki halogenowej nie wolno dotykać części szklanej palcami i twardymi przedmiotami. W przypadku dotknięcia części szklanej należy ją oczyścić denaturatem i czystą szmatką.

Wersje z przednimi światłami przeciwmgielnymi typu LED

Przednie światła przeciwmgielne są typu LED. Kontrolę i wymianę żarówek należy zlecić ASO Honda.


Żarówki przednich świateł przeciwmgielnych


3. Docisnąć zatrzask, aby wymontować złączkę.

Prawa strona

4. Obrócić starą żarówkę w prawo, a potem ją wyciągnąć.

5. Umieścić nową żarówkę w zespole światła przeciwmgielnego i obrócić ją w lewo.

6. Umieścić złączkę w oprawce żarówki.

Żarówki przednich świateł przeciwmgielnych


Lewa strona

4. Obrócić starą żarówkę w lewo, a potem ją wyciągnąć.

5. Umieścić nową żarówkę w świetle przeciwmgielnym i obrócić ją w prawo.

6. Umieścić złączkę w oprawce żarówki.

Wersje z halogenowymi przednimi światłami przeciwmgielnymi

Wsunąć płaski wkrętak, podważyć i wyciągnąć środkowy kołek, aby wyjąć spinkę.

Żarówki przednich świateł przeciwmgielnych


Umieścić spinkę z podniesionym środkowym kołkiem i wcisnąć aż do zrównania z powierzchnią.

Żarówki przednich świateł przeciwmgielnychŚwiatła pozycyjne / światła do jazdy dziennej)

Światła pozycyjne / do jazdy dziennej) są wyposażone w żarówki typu LED. Kontrolę i wymianę żarówek należy zlecić ASO Honda.

Aktywne doświetlenie zakrętu

Światła aktywnego doświetlenia zakrętu są typu LED. Kontrolę i wymianę żarówek należy zlecić ASO Honda.

Kierunkowskazy przednie

Przednie kierunkowskazy są światłami typu LED. Kontrolę i wymianę żarówek należy zlecić ASO Honda.

Światła bocznych kierunkowskazów/oświetlenia awaryjnego

Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych są typu LED. Kontrolę i wymianę żarówek należy zlecić ASO Honda.

Żarówki świateł stop/tylnych świateł i tylnych kierunkowskazów

Żarówki świateł stop/tylnych świateł i tylnych kierunkowskazów są typu LED. Kontrolę i wymianę żarówek należy zlecić ASO Honda.

Żarówki tylnych świateł i świateł cofania

Podczas wymiany należy użyć podanych poniżej typów żarówek.

Tylne światła: Dioda LED Światło cofania: 16 W

Żarówki tylnych świateł i świateł cofania


1. Wymontować pokrywę poprzez podważenie krawędzi płaskim wkrętakiem.

  • Owinąć płaski wkrętak szmatką, aby zapobiec zadrapaniom.

Żarówki tylnych świateł i świateł cofania


2. Obrócić oprawkę w lewo, a potem ją wyciągnąć. Wyjąć starą żarówkę.

3. Umieść w oprawce nową żarówkę.

Światła tylne są oświetleniem typu LED. Kontrolę i wymianę żarówek należy zlecić ASO Honda.


Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej

Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej jest światłem typu LED. Kontrolę i wymianę żarówek należy zlecić ASO Honda.

Dodatkowe światło stop

Dodatkowe światło stop typu LED. Kontrolę i wymianę żarówek należy zlecić ASO Honda.

Światło przeciwmgielne tylne

Tylne światła przeciwmgielne są typu LED. Kontrolę i wymianę żarówek należy zlecić ASO Honda.

Żarówki innych świateł

Żarówki oświetlenia lusterek w osłonie przeciwsłonecznej

Podczas wymiany należy użyć podanych poniżej typów żarówek.

Oświetlenie lusterek w osłonie przeciwsłonecznej: 2,0 W

Żarówki innych świateł


1. Podważyć krawędź osłony za pomocą płaskiego wkrętaka i zdjąć osłonę.

  • Owinąć płaski wkrętak szmatką, aby zapobiec zadrapaniom.

Żarówki innych świateł


2. Wyciągnąć starą żarówkę i włożyć w jej miejsce nową.

Żarówki oświetlenia bagażnika

Podczas wymiany należy użyć podanych poniżej typów żarówek.

Oświetlenie przestrzeni bagażowej: 5W

Żarówki innych świateł


1. Podważyć krawędź osłony za pomocą płaskiego wkrętaka i zdjąć osłonę.

  • Owinąć płaski wkrętak szmatką, aby zapobiec zadrapaniom.

Żarówki innych świateł


2. Wyciągnąć starą żarówkę i włożyć w jej miejsce nową.

Żarówka oświetlenia schowka w desce rozdzielczej

Podczas wymiany należy użyć podanych poniżej typów żarówek.

Oświetlenie schowka: 3,4 W

Żarówki innych świateł


1. Otworzyć schowek w desce rozdzielczej.

Żarówki innych świateł


2. Wyciągnąć starą żarówkę i włożyć w jej miejsce nową.

    Uzupełnianie płynu do spryskiwaczy szyb

    Wersje ze wskaźnikiem poziomu Należy sprawdzić ilość płynu do spryskiwaczy szyb za pomocą wskaźnika poziomu na korku wlewu. Je" ...

    Categorie