Honda CR-V: Typy kluczyków i ich funkcje

Do pojazdu dołączone są następujące kluczyki:

Typy kluczyków i ich funkcje


Używać kluczyków do uruchamiania i zatrzymywania silnika oraz do blokowania i odblokowania zamków wszystkich drzwi i bagażnika.

Do blokowania i odblokowania wszystkich drzwi i bagażnika można również użyć pilota zdalnego sterowania.

Wszystkie kluczyki mają układ immobilizera. Układ immobilizera pomaga zabezpieczyć pojazd przez kradzieżą.

Aby nie dopuścić do uszkodzenia kluczyków, należy przestrzegać poniższych zaleceń:

 • Nie należy zostawiać kluczyków wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w miejscach o wysokiej temperaturze lub wilgotności.
 • Należy uważać, aby nie upuścić kluczyków ani nie kłaść na nich ciężkich przedmiotów.
 • Trzymać kluczyki z dala od płynów, pyłu i piasku.
 • Nie rozkładać kluczyków na części z wyjątkiem wymiany baterii.

Jeśli układy elektroniczne w kluczykach zostaną uszkodzone, uruchomienie silnika może nie być możliwe, a pilot zdalnego sterowania zamkami może nie działać.

Jeśli kluczyki nie działają prawidłowo, należy oddać je do sprawdzenia przez serwis.


Zintegrowany kluczyk

Typy kluczyków i ich funkcje


Zintegrowanego kluczyka można użyć do blokowania/odblokowywania drzwi, gdy jest rozładowana bateria pilota systemu dostępu bezkluczykowego lub nie można użyć centralnego zamka do zablokowania/ odblokowania drzwi.

Aby wyjąć zintegrowany kluczyk, należy przesunąć dźwigienkę zwalniającą i wyciągnąć kluczyk. Aby schować zintegrowany kluczyk należy go wsunąć w pilota systemu dostępu bezkluczykowego do usłyszenia kliknięcia.

Składany kluczyk

Typy kluczyków i ich funkcje


Kluczyk chowa się wewnątrz pilota zdalnego sterowania zamkami.

1. Nacisnąć przycisk zwalniania, aby wysunąć kluczyk z pilota.

 • Należy zwrócić uwagę, aby całkowicie wysunąć kluczyk.

2. Aby schować kluczyk, nacisnąć przycisk zwalniania i wcisnąć kluczyk do pilota aż do usłyszenia kliknięcia.

Jeśli kluczyk nie zostanie całkowicie wysunięty, układ immobilizera może nie działać prawidłowo, a uruchomienie silnika może nie być możliwe. Należy unikać dotykania kluczyka podczas jego wysuwania i składania.


Przywieszka kluczyka z numerem

Typy kluczyków i ich funkcje


Zawiera numer, który będzie potrzebny przy zakupie zapasowego kluczyka.

Etykiety kluczyka z numerem nie należy trzymać razem z kluczykiem. Należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu poza pojazdem.

Aby kupić dodatkowy kluczyk, należy skontaktować się z serwisem.

W przypadku zgubienia kluczyka i braku możliwości uruchomienia silnika należy skontaktować się z serwisem.


  Słaby sygnał pilota systemu dostępu bezkluczykowego

  Podczas blokowania/odblokowania drzwi, otwierania pokrywy bagażnika lub uruchamiania silnika pojazd emituje fale radiowe w celu zlokalizowania pilota systemu dostępu ...

  Categorie