Honda CR-V: Sprawdzanie opon

Aby jazda samochodem była bezpieczna, opony muszą być właściwego typu i rozmiaru, w dobrym stanie, z bieżnikiem o odpowiedniej wysokości i odpowiednio napompowane.

■ Wskazówki dotyczące ciśnienia napompowania Właściwe ciśnienie powietrza w oponach zapewnia wysoki komfort jazdy, optymalną przyczepność i długą trwałość bieżnika. Na naklejce na słupku po stronie kierowcy znajduje się informacja na temat wymaganego ciśnienia.

Opony niedopompowane zużywają się nierówno, wpływają niekorzystnie na prowadzenie i zużycie paliwa oraz są bardziej podatne na uszkodzenia w wyniku przegrzania.

Zbyt wysokie ciśnienie powietrza w oponach powoduje pogorszenie komfortu jazdy, zwiększa ryzyko uszkodzenia opony na drodze i przyczynia się do nierównomiernego zużycia bieżnika.

Opony należy obejrzeć każdego dnia przed jazdą. Jeśli któraś z opon wydaje się być niżej od pozostałych, sprawdzić ciśnienie ciśnieniomierzem.

Należy sprawdzać ciśnieniomierzem ciśnienie we wszystkich oponach, również w zapasowej, przynajmniej raz w miesiącu lub przed długimi trasami. Nawet opony w dobrym stanie technicznym tracą w ciągu miesiąca około 10-20 kPa (0,1-0,2 bara).

■ Wskazówki dotyczące kontroli Podczas sprawdzania ciśnienia w oponach należy również sprawdzić opony i stan wentyli.

Sprawdzić, czy nie występują:

 • Guzy lub wybrzuszenia na boku lub w bieżniku. Wymienić oponę w przypadku wykrycia przecięć, rozdarć lub pęknięć na boku opony. Wymienić, jeśli widać tkaninę lub nić.
 • Usunąć obce ciała i sprawdzić szczelność.
 • Nierówne zużycie bieżnika. Polecić sprawdzenie zbieżności kół w serwisie.
 • Nadmierne zużycie bieżnika.
 • Pęknięcia lub inne uszkodzenia wokół trzonka zaworu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Jazda samochodem z nadmiernie zużytymi lub napełnionymi niewłaściwą ilością powietrza oponami może doprowadzić do wypadku, a w rezultacie do poważnych obrażeń ciała, a nawet śmierci.

Należy przestrzegać wszystkich zaleceń zamieszczonych w tej instrukcji obsługi, które dotyczą pompowania i obsługi serwisowej opon.

Ciśnienie powietrza należy mierzyć, gdy opony są zimne.

Oznacza to, że pojazd powinien być zaparkowany przynajmniej przez trzy godziny lub nie powinien przejechać więcej niż 1,6 km. W razie potrzeby należy uzupełnić niedobór powietrza albo spuścić jego nadmiar w celu uzyskania wymaganego ciśnienia.

Ciśnienie powietrza w oponach rozgrzanych może być wyższe od ciśnienia w oponach zimnych nawet o 30-40 kPa (0,3-0,4 bara).

Po każdej korekcie ciśnienia powietrza w oponach należy wykonać inicjalizację układu monitorowania ciśnienia w oponach.

Stan opon należy sprawdzić w serwisie także w przypadku wystąpienia podczas jazdy nadmiernych wibracji. Nowe opony oraz opony zdjęte i ponownie założone powinny być odpowiednio wyważone.


  Wskaźniki zużycia

  Rowek, w którym znajduje się wskaźnik zużycia, ma głębokość o 1,6 mm mniejszą niż pozostałe rowki opony. Jeśli w ...

  Categorie