Honda CR-V: Sposób ustawienia podnośnika

Sposób ustawienia podnośnika


1. Umieścić podnośnik pod punktem podparcia znajdującym się najbliżej wymienianego koła.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Pojazd może łatwo spaść z podnośnika, poważnie raniąc znajdujące się pod nim osoby.

Postępować ściśle według wskazówek dotyczących zmiany opony. Pod wspartym na podnośniku pojazdem nie powinna znajdować się żadna osoba ani część ciała.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Podnośnik należy ustawić na płaskim, twardym podłożu, na takiej samej wysokości, co zaparkowany samochód.

Na podnośniku dostarczonym z samochodem znajduje się poniższe oznaczenie.

Sposób ustawienia podnośnika


 1. Patrz instrukcja obsługi.
 2. Nigdy nie wchodzić pod pojazd wsparty na podnośniku.
 3. Podnośnik umieszczać w wyznaczonym, odpowiednio wzmocnionym miejscu.

Sposób ustawienia podnośnika


2. Obracać koniec podnośnika (jak pokazano na rysunku) w prawo, dopóki górna jego część nie dotknie punktu podparcia.

 • Występ na punkcie podparcia musi spoczywać w wycięciu w podnośniku.

Sposób ustawienia podnośnika


3. Podnieść pojazd za pomocą pręta przedłużającego i korby podnośnika tak, aby koło oderwało się od podłoża.

Nie korzystać z podnośnika, jeżeli w pojeździe znajdują się ludzie lub bagaże.

Należy korzystać z podnośnika dostarczonego wraz z pojazdem.

Inne podnośniki mogą mieć nieodpowiednie dopuszczalne obciążenie ("dopuszczalny udźwig") lub nieprawidłowy kształt.

W celu bezpiecznego korzystania z podnośnika należy przestrzegać poniższych instrukcji:

 • Nie używać, gdy silnik jest uruchomiony.
 • Używać wyłącznie na płaskim i stabilnym podłożu.
 • Podpierać wyłącznie w punktach podparcia.
 • Nie wsiadać do pojazdu znajdującego się na podnośniku.
 • Nie umieszczać niczego na podnośniku ani pod nim.

  Przygotowania do wymiany przebitej opony

  Wersje z fotelami w trzecim rzędzie 1. Opuścić zagłówek fotela w trzecim rzędzie do najniższego położenia. Ciągnąc ...

  Wymiana przebitej opony

  1. Wykręcić nakrętki koła i zdjąć przebitą oponę. 2. Wytrzeć powierzchnie montażowe koła czystą szmatką. ...

  Categorie