Honda CR-V: iPod/Flash USB

W przypadku wystąpienia błędu podczas odtwarzania muzyki z iPoda lub pamięci flash USB mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty o błędzie. Jeśli nie można skasować komunikatu o błędzie, należy skontaktować się z serwisem.

Komunikat błędu Rozwiązanie
Błąd USB*1, *2 Pojawia się w przypadku usterki systemu audio. Sprawdzić, czy urządzenie jest kompatybilne z systemem audio.
Wystąpił błąd ładowania podłączonego urządzenia USB.Gdy będzie to bezpieczne, sprawdzić kompatybilność urządzenia z przewodem USB i spróbować ponownie.*2 Pojawia się, gdy podłączono niekompatybilne urządzenie. Odłącz urządzenie. Następnie wyłączyć system audio i włączyć go ponownie. Nie podłączać ponownie urządzenia, które spowodowało ten problem.
Nieobsługiwana wersja*1 Nieobsługiwana wersja*2 Pojawia się, gdy podłączono nieobsługiwane urządzenie iPod. Jeśli komunikat jest wyświetlany po podłączeniu obsługiwanego urządzenia iPod, należy zaktualizować jego oprogramowanie.
Ponów połączenie*1, *2 Pojawia się,gdy system nie potwierdza wykrycia iPoda. Podłączyć ponownie iPoda.
Nieodtwarzalny plik*1, *2 Pojawia się, gdy pliki zapisane w pamięci USB są chronione prawem autorskim lub gdy ich format jest nieobsługiwany. Ten komunikat błędu pojawia się na około trzy sekundy, a potem odtwarzany jest kolejny utwór.
Brak piosenek*1 Brak danych*2 iPod

Pojawia się, gdy iPod jest pusty.

Pamięć USB

Pojawia się, gdy pamięć przenośna USB jest pusta lub nie ma na niej plików MP3, WMA, AAC, WAV* ani MP4*.

iPod i pamięć flash USB

Sprawdzić, czy w urządzeniu są zapisane kompatybilne pliki.

Nieobsługiwane*1, *2 Pojawia się, gdy zostanie podłączone nieobsługiwane urządzenie. Jeśli komunikat pojawi się, gdy jest już podłączone obsługiwane urządzenie, spróbuj podłączyć je ponownie.
Brak reakcji urządzenia*1 Pojawia się,gdy system nie komunikuje się z podłączonym urządzeniem. Jeśli komunikat pojawi się, gdy urządzenie jest już podłączone, należy zwrócić się do sprzedawcy urządzenia.
Nieobsługiwany hub*1 Pojawia się po podłączeniu tylko urządzenia typu hub. W takim przypadku podłączyć pamięć flash USB do urządzenia typu hub.

*1:Wersje z systemem audio z kolorowym wyświetlaczem *2:Wersje z wyświetlaczem audio

    Android/Aplikacje

    Wersje z wyświetlaczem audio W przypadku wystąpienia błędu podczas korzystania z systemu audio lub aplikacji mogą zostać wyświetlone nast ...

    Categorie