Honda CR-V: Fotele przednie

Fotele przednie


Fotel kierowcy należy przesunąć jak najdalej do tyłu, zachowując jednocześnie pełną kontrolę nad pojazdem. Kierowca powinien siedzieć prosto, komfortowo opierać plecy, a także mieć możliwość wygodnego trzymania kierownicy i operowania pedałami bez konieczności pochylania się do przodu. Przedni fotel pasażera powinien być ustawiony w podobny sposób, czyli możliwie najdalej od poduszki powietrznej w desce rozdzielczej.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Siedzenie zbyt blisko przedniej poduszki powietrznej może spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia po jej napełnieniu.

Podczas prowadzenia pojazdu należy zawsze siedzieć jak najdalej od przedniej poduszki powietrznej.

Oprócz możliwości regulacji siedzenia można również wyregulować kierownicę w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Pozostawić minimum 25 cm przerwy między środkiem kierownicy a klatką piersiową.

Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze wyregulować położenie siedzenia.


Regulacja położenia siedzeń

■ Regulacja położenia przednich siedzeń sterowanych elektrycznie

Fotele przednie


Fotele przednie


■ Przełącznik regulacji podparcia kręgosłupa

Nacisnąć na górze: Powiększa górną część podparcia kręgosłupa.

Nacisnąć na dole: Powiększa dolną część podparcia kręgosłupa. (Zmniejsza górną część podparcia) Nacisnąć z przodu: Zwiększa całą powierzchnię podparcia kręgosłupa.

Nacisnąć z tyłu: Zmniejsza całą powierzchnię podparcia kręgosłupa

■ Regulacja położenia przednich siedzeń sterowanych ręcznie

Fotele przednie


Po prawidłowym wyregulowaniu siedzenia należy spróbować je przesunąć do przodu i tyłu, aby upewnić się, że jest zablokowane.


Regulacja oparć siedzeń

Fotele przednie


Wyregulować położenie oparcia siedzenia kierowcy tak, aby móc przyjąć pozycję pionową z jak największą ilością wolnej przestrzeni pomiędzy klatką piersiową a pokrywą poduszki powietrznej pośrodku kierownicy.

Pasażer siedzący z przodu także powinien wyregulować oparcie swojego siedzenia tak, aby móc przyjąć wygodną, pionową pozycję.

Odchylenie oparcia siedzenia w taki sposób, że część ramieniowa pasa bezpieczeństwa nie spoczywa na klatce piersiowej, obniża ochronne właściwości pasa. Zwiększa to także szansę ześlizgnięcia się pasa podczas wypadku i doznania poważnych obrażeń. Im bardziej odchylone oparcie siedzenia, tym większe ryzyko obrażeń.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zbytnie odchylenie oparcia siedzenia może spowodować poważne obrażenia lub śmierć podczas wypadku.

Należy ustawić oparcie w pozycji pionowej i usiąść głęboko na siedzeniu.

Nie wkładać poduszki ani innych przedmiotów pomiędzy oparcie siedzenia a plecy.

Może to uniemożliwić prawidłowe działanie pasa bezpieczeństwa lub poduszki powietrznej.

Jeśli nie można się odsunąć na odpowiednią odległość od kierownicy, bo spowodowałoby to problemy z dosięgnięciem przycisków sterujących, zaleca się sprawdzenie, czy w sprzedaży są dostępne urządzenia adaptacyjne.


    Fotele w drugim rzędzie

    Regulacja położenia siedzeń Po prawidłowym wyregulowaniu siedzenia należy spróbować je przesunąć do przodu i tyłu, aby upe ...

    Categorie